MultiLing søker frivillige til romanikonferanse

MultiLing søker etter studenter som vil jobbe frivillig i forbindelse med Den ellevte internasjonale konferansen om romanilingvistikk fra 15. til 17. september 2014.

I perioden 15.–17. september 2014 arrangeres Den ellevte internasjonale konferansen om romanilingvistikk ved Universitetet i Oslo. I den forbindelse søker vi etter noen studenter som kan jobbe frivillig i forkant av og under konferansen, og som vil bidra til å skape en god konferanse.

Sentral møteplass for lingvister og romaniforskere

Romanikonferansen er den sentrale møteplassen for alle lingvister og forskere innen romaniforskning. Her diskuteres aktuelle temaer i romani språkstruktur og -historie, samt hva slags funksjoner romani har i dagens samfunn; en sentral diskusjon med tanke på romfolkets situasjon i Europa i dag. Konferansen finner sted på Litteraturhuset i Oslo 15.–17. september, med mottakelse i Oslo Rådhus mandag 15. september. Konferansen arrangeres av MultiLing Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Aarhus Universitet.

Forventninger til de frivillige

Arbeidet til de frivillige vil bestå i diverse løpende praktiske og organisatoriske oppgaver. Vi forventer at de frivillige stiller på avtalte tidspunkter, og tar ansvar for den jobben de tildeles. De frivillige bør beherske norsk og engelsk.

For rette vedkommende kan det også være aktuelt med noe lønnet arbeid som konferansesekretær.

Kontakt

Er du interessert? Ta kontakt med Mari Otnes, administrativ leder ved MultiLing.

 

Publisert 13. juni 2014 15:16 - Sist endret 8. mars 2019 10:58