Hvordan identifisere språkavvik hos flerspråklige barn?

16 – 17. oktober avholdt MultiLing en workshop med tema "Assessing Assessment Tools: Language Development in Bilingual Preschoolers"

Deltakerne på workshopen. Artikkelforfatteren til venstre. (Foto: MultiLing.)

Workshopen var et ledd i MultiLings uttrykte mål om å prøve å forene to ulike innfallsvinkler til flerspråklighetsforskning – den sosiolingvistiske og den psykolingvistiske.

Ideen hadde ellers sitt utspring i et nå avsluttet EU-finansiert COST-nettverk, ”Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment”, som hadde som formål å utvikle kartleggingsverktøy for å identifisere språkavvik hos flerspråklige barn.

Kartleggingsverktøy for å identifisere avvik

Verktøy utviklet for enspråklige barn kan ikke brukes direkte for flerspråklige barn – og i alle fall er det viktig å kartlegge alle språkene til disse barna. Hvis man bare kartlegger ett av språkene deres, som i Norge ofte vil være norsk, får man ikke avdekket hele språkkompetansen deres – og man kan ikke vite om et tilsynelatende avvik bare skyldes at barnet ikke har hørt norsk lenge nok eller mye nok, eller om barnet virkelig har et språkproblem – da vil det sannsynligvis ha problemer også i de andre språkene de snakker.

Fire forskere fra dette nettverket fra Polen, Tyrkia, Frankrike og Sverige, et medlem av MultiLings vitenskapelige råd fra Tyskland, samt lokale krefter fra MultiLing og vår samarbeidspartner Statped, satt sammen i to dager og vurderte de mange ulike kartleggingsverktøyene som  er utviklet innen COST-nettverket.

Vi sammenlignet dem og diskuterte på hvilke måter de kan utfylle hverandre og videreutvikles både som forskningsredskaper og i klinisk bruk. Et inspirerende møte, som ser ut til å kunne munne ut i konkrete resultater – litt inn i fremtiden.

Av professor Hanne Gram Simonsen
Publisert 24. okt. 2014 15:46 - Sist endret 28. okt. 2014 13:41