English version of this page

Nye vitenskapelig ansatte ved MultiLing

MultiLing har fått to nye vitenskapelig assistenter, Jorunn Simonsen Thingnes og Kristin Myklestu. De har begge master fra Universitetet i Oslo. Velkommen!

Fra venstre: Jorunn Simonsen Thingnes og Kristin Myklestu er nye vitenskapelig ansatte ved MultiLing fra våren 2016

Thingnes har sin master i nordisk språk (Skriftmangfald på norsk: språkforvaltning, normbrot og språkhaldningar). I tillegg er hun utdannet lektor med fagkombinasjonen norsk og historie.

Myklestu har sin master i norsk som andrespråk (Mer eller mindre norsk. En sosiolingvistisk undersøkelse av unges toleranse for (en utvidet) norsk talemålsvariasjon). Hun er utdannet lektor med tilleggsutdannelse, med lærerutdannelse fra Høgskolen i Vestfold og tilleggsutdannelse fra Universitetet i Oslo. 

Som vitenskapelige assistenter vil Thingnes og Myklestu være til nytte for alle ansatte på senteret. De vil blant annet ha ansvar for å presentere aktuelle forskningsprosjekter og arrangementer både på MultiLings nettsider og i sosiale medier.

Publisert 15. apr. 2016 19:23 - Sist endret 19. apr. 2016 20:10