Utstilling: Oslo som språklig smeltedigel

For første gang arrangeres en utstilling om Oslo som språklig smeltedigel. «Oslo sier. Språk i byen» på Bymuseet i Frognerparken skal stå fram til 1. april 2018.

Senter for flerspråklighet (MultiLing) ved Universitetet i Oslo går nye veier i forskningsformidling og ønsker i samarbeid med Språkrådet og Bymuseet i Oslo, velkommen til språkutstillingen «Oslo sier. Språk i byen».

På Bymuseet i Frognerparken kan du frem til 1. april besøke utstillingen «Oslo sier. Språk i byen».

Her kan du høre lyden av Oslos mange språk og dialekter, du blir oppdatert på språksituasjonen i Norge, du kan ta del i en reise gjennom språkhistorien, få innblikk i hvordan det er å vokse opp med flere språk, og ikke minst kan du la deg inspirere til å reflektere over hvordan språk, dialekter og ulike måter å snakke på er koblet til stereotype oppfatninger om hvordan du framstår for andre eller hvordan andre oppfatter deg.

Hovedmålgruppen for utstillingen er barn og unge, men språk- og kulturinteresserte i alle aldre vil ha glede av utstillingen.

Ingunn Indrebø Ims og Bente Ailin Svendsen håper at utstillingen gir publikum ny innsikt i hva språk kan bety alle de ulike språkbrukerne som finnes i Oslo. (Foto: Tri Nguyen Dinh/ LO Media)

Med utstillingen ønsker vi å synliggjøre det språklige mangfoldet i Oslo, og samtidig normalisere det å bruke flere språk til daglig. I Oslo-skolen er det registrert 228 språk. Vi vet at det å kunne flere språk er regelen snarere enn unntaket for mange barn og unge. Jeg håper utstillingen inspirerer til debatt og refleksjon rundt det språklige mangfoldet i dagens Norge og dagens Oslo, sier prosjektleder og professor Bente Ailin Svendsen ved MultiLing.

Svendsen har i tett tospann med prosjektkoordinator og rådgiver i Språkrådet Ingunn Indrebø Ims, laget utstillingen.

De to har sammen med kunsthistoriker Tommy Sørbø og Bymuseet jobbet i flere år med å konkretisere ideer om hvordan talespråk og forskning om flerspråklighet kan vises på en utstilling.

Viktig med forskningsformidling

Fremragende forskning må deles med språkbrukerne, mener senterleder Elizabeth Lanza.

– Alle eier språket, og derfor har alle også rett til informasjon om språk, sier leder for MultiLing, Elizabeth Lanza.

Hun mener at den kunnskapen MultiLing som Senter for fremragende forskning sitter på er viktig, og den må deles med språkbrukerne.

Vi har en visjon om å gjøre samfunnet i stand til en bedre forvaltning av språklig mangfold, og om å gi individer mulighet til å utvide sitt kommunikative handlingsrom. For å oppnå dette er det ikke tilstrekkelig at vi forsker på flerspråklighet. Forskningen vår må også formidles. Og utstillingen på Bymuseet gir oss en unik mulighet til å gjøre nettopp dette, sier hun.

Større språklig toleranse

Det er ikke alle språk og dialekter som har blitt møtt med like stor aksept i hovedstaden. Utstillingen tar derfor opp Oslos rolle som språklig premissleverandør.

Åse Wetås, direktør i Språkrådet, sier at større språklig variasjon er godt for demokratiet. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix)

Det er nok mer rom for forskjellige dialekter og språk i Oslo i dag enn det var for 50 år siden. Vi lever i mangfoldets tid, og det gjør folk mer tolerante overfor språklig variasjon. Det er godt nytt for demokrati og deltakelse, sier Åse Wetås, direktør i Språkrådet.

I utstillingen får publikum blant annet høre kjente personer snakke om sitt forhold til oslospråket.

Aktiviteter og formidling

Utstillingen inviterer også skoleklasser inn til en morsom og lærerik språkøkt, med omvisninger og undervisningsopplegg i tråd med skolens læreplaner og kompetansemål for elever både på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole.


Oslo sier. Språk i byen

Hvor mange språk kan du? Sier du «elva» eller «elven»? «Oslo» eller «Osjlo»? Kan språket eller dialekten fortelle noe om hvem du er?

En stor språkutstilling viser Oslo som språklig smeltedigel.

Sted: Bymuseet i Frognerparken, Frognerveien 67, Oslo, tlf. 23 28 41 70, billett: 90,-/50,-, åpent  tir - søn 11.00 - 16.00

Varighet: Vår 2016 til og med 1. april 2018.

Prosjekteier: Senter for flerspråklighet (MultiLing) ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Språkrådet og Bymuseet. MultiLing er hovedfinansiør.

Ansvarlig for innhold og utforming: Bente Ailin Svendsen, Ingunn Indrebø Ims og Tommy Sørbø, i samarbeid med Tank Design

Byggeansvarlig: Expoline

 

Publisert 4. mai 2016 10:11 - Sist endret 7. jan. 2021 10:07