Masterstipend til tre spennende prosjekt

MultiLings masterstipend for 2017 gikk til de spennende masterprosjektene til Per Gunnar Paulsen, Cecilia Norevik Bratlie og Maria Njølstad Vonen. MultiLing gratulerer!

Per Gunnar Paulsen har fått stipend for å arbeide med masteroppgaven Fra fjern og nær – førstespråksbakgrunn, identitet og makt i språkklasserommet. Prosjektet er en flerkasusstudie, der Paulsen skal undersøke hva slags muligheter for deltakelse en gruppe japanske studenter har i et klasserom der medstudentene deres har en språk- og kulturbakgrunn nær den norske. Paulsen er masterstudent i norsk som andrespråk, og har Marte Nordanger og Lars Anders Kulbrandstad som veiledere. Oppgaven skal være ferdig våren 2018.

Cecilia Norevik Bratlie har fått stipend for å arbeide med masteroppgaven sin, der hun skriver om leseforståelse av matematikkfaglige tekster som brukes i høyere utdanning. Deltakerne i prosjektet er voksne og flerspråklige, og de fleste har norsk som andrespråk. Bratlie er masterstudent i norsk som andrespråk, og har Toril Opsahl som veileder. Oppgaven skal være ferdig våren 2018.

Maria Njølstad Vonen har fått stipend for å arbeide med masteroppgaven med arbeidstittel Opprettholdelse av ansikt hos flerspråklige pasienter med demens, som er knyttet til MultiLing sitt flaggskipprosjekt MultiLing Dementia: Språk og kommunikasjon hos flerspråklige med demens i Norge. Masteroppgaven vil dreie seg om hvordan flerspråklige personer med demens og deres samtalepartnere forholder seg til å "tape ansikt" i situasjoner hvor det oppstår språklige, kognitive eller kommunikative problemer. Vonen er masterstudent i retorikk og språklig kommunikasjon, og har Anne Marie Landmark og Jan Svennevig som veiledere. Oppgaven skal være ferdig våren 2018.

MultiLing deler årlig ut tre masterstipend à kr. 15.000,-. Nye masterstipend blir lyst ut i september 2018. Søknadene blir vurderte på grunnlag av den faglige kvaliteten til masterprosjektet, karakterer og anbefaling fra veileder.

 

Fra venstre: Per Gunnar Paulsen, Cecilia Norevik Bratlie og Maria Njølstad Vonen (alle foto: privat)
Fra venstre: Per Gunnar Paulsen, Cecilia Norevik Bratlie og Maria Njølstad Vonen (Alle foto: privat)

 

Publisert 10. nov. 2017 15:13 - Sist endret 13. nov. 2017 13:45