Nordisk samarbeid om demens og etnisitet

Samarbeidsnettverket Nordic Research Network on Dementia and Ethnicity har som mål å styrke den nordiske forskningen på demens, mens andelen eldre innvandrere i denne delen av verden øker.

Gruppebilde fra møte på MultiLing
Foto: Ram Gupta / NAKMI

Flere eldre innvandrere som kommer til de nordiske landene har ført til en økt befolkningsandel med demens, og dette har gitt en etterspørsel etter relevant forskning. Nordic Research Network on Dementia and Ethnicity samler norske, svenske, danske og finske forskere, og har som mål å samle data og ressurser fra ulike forskergrupper for å møte dette behovet, blant annet fra MultiLing. Siden Norden mangler data fra feltet demens og etnisitet, men har relativt like samfunsstrukturer, vil dette tverrfaglige samarbeidet kunne gi bedre svar på hvordan vi kan møte og forstå problemene knyttet til sosiale og helserelaterte utfordringer ved demens i den nordiske innvandrerbefolkningen.

Hva er Nordic Research Network on Dementia and Ethnicity?

Nordic Research Network on Dementia and Ethnicity er et tverrfaglige nettverk som inkluderer forskere med bakgrunn i medisin, psykologi, ergoterapi, sykepleie, lingvistikk og sosialantropologi. Nettverket ble etablert på initiativ fra NAKMI under et møte i Oslo i 2012. Hensikten var å knytte sammen nordiske forskere og fagfolk i feltet, for å utforske spørsmål knyttet til demens og etniske minoriteter og innvandrere. Aktivitetene til nettverket omfatter møter et par ganger i året, samarbeid om vitenskapelige publikasjoner, undervisning og utveksling.

Siden 2015 ledes nettverket av Eleonor Antelius, assisterende enhetsleder ved CEDER (Centrum för demensforskning), Linköpings universitet.

Medlemmer av nettverket:

Publisert 13. sep. 2017 15:39 - Sist endret 13. sep. 2017 15:48