Labomvisning for nye masterstudenter

Studentene fylte lokalene til randen da vi i anledning studiestart åpnet den sosio-kognitive laben vår eksklusivt for nye masterstudenter ved instituttet. Det lover godt for den fremtidige flerspråklighetsforskningen!

Foto: Nadia Frantsen / UiO

Studentene fikk en omvisning i labens lokaler der de blant annet fikk presentert utstyret som finnes der og hvordan dette brukes når det forskes på språk på MultiLing. Studentene fikk både observere og prøve seg som informanter under omvisningen, for eksempel demonstrerte doktorgradstipendiat Eirik hvordan en blikksporer kan fortelle oss noe om hvordan andrespråksbrukere prosesserer et spesifikt grammatisk fenomen. Masterstudent Ane og postdoktor Pernille viste fram to tester, Flanker og en Nonverbal Stroop Card Sorting Test, som måler hvor god man er på å se bort fra irrelevant informasjon, noe flerspråklige har vist seg å være bedre på. Dessuten ga førsteamanuensis Minna studentene en presentasjon av det nye EEG-systemet som er bestilt og på vei til laben!

Fremtidige MultiLingere?

For de ansatte på MultiLing var arrangementet en gyllen anledning til å møte de ferske studentene ansikt til ansikt både for å formidle den bredden av flerspråklighetsforskning som foregår hos oss på senteret og for å presentere seg for dem som potensielle veiledere for masterprosjekter som faller innenfor MultiLings spennende forskningstemaer.

 

Bilder fra labomvisningen

Alle bilder av Nadia Frantsen / UiO.

labomvisning nye masterstudenter
Publisert 20. aug. 2018 14:11 - Sist endret 23. aug. 2018 14:34