Vil du være med i en språkundersøkelse?

Barn tar språktest på en iPad

Photo: Terje Heiestad / UiO

Vi ser etter personer med østlandsdialekt, inkludert Oslo-dialekt, som har norsk som morsmål, i alderen 20–60 år, med godt syn, eventuelt briller eller linser, og vanlig god hørsel. Du kan ikke ha studert språkfag, inkludert lingvistikk, på universitet eller høgskole. Prosjektet innebærer et forsøk med en blikksporer, og vil ta omkring 45 minutter. Som takk for hjelpen får du en stilig MultiLing-kopp og et MultiLing-bærenett.

Forsøket finner sted i MultiLings sosiokognitive laboratorium, 1. etasje, Henrik Wergelands hus.

Ta kontakt med prosjektassistent Eirik Tengesdal om du er interessert, så avtaler vi et tidspunkt for undersøkelsen. Send en e-post til: eirik.tengesdal@iln.uio.no.

Prosjektet ledes av professor Janne Bondi Johannessen.

Publisert 17. apr. 2018 16:42 - Sist endret 16. juni 2020 11:33