Vi søker ettspråklige norske barn til forskningsstudie

Har du lyst til å delta i et forskningsprosjekt på MultiLing ved Universitetet i Oslo? Har du barn som har vokst opp ettspråklig med norsk fra fødselen av?

Vi søker ettspråklige norske barn født i 2011 til en studie ved Universitetet i Oslo. Målet med studien er å få innsikt i spørsmål om ettspråklighet på et konseptuelt nivå, og inngår i en større studie om tospråklighet på et konseptuelt nivå. Barna må ha norsk som morsmål, dvs at de vokser opp kun med norsk i hjemmet, og ikke ha annen kjennskap til andre språk enn det de får fra skolen, musikk, tv-serier osv.

Forsøket innebærer et opptak av barnet med blikksporer (eye-tracker) og vil utføres på vår språklab på universitetet i Oslo. Foreldre bes fylle ut et elektronisk spørreskjema om barnets språkbruk.

Alle som deltar, er med i trekningen av et gavekort på kr. 1000,- på Ark bokhandel.

Ta kontakt med Hanna Andresen (PhD-student ved Senter for flerspråklighet, UiO) for mer informasjon/deltakelse: e-post: h.s.andresen@iln.uio.no

Publisert 17. sep. 2018 10:15 - Sist endret 23. apr. 2019 13:29