2019

Pernille Hansen og Elisabeth Holm  (ved Oslomet) presenterer på konferansen MONS 18. Dei står til ventre i biletet, og Hansen peiker på lysbileteframvisinga. På lysbiletet står følgjande tekst: "Hvor mye av språkkompetansen til en flerspråklig person er synlig for oss?". Lysbiletet viser òg ein figur som illustrerer balansen eller ikkje-balansen i fleirspråkliegheiten til ein person.
Publisert 6. des. 2019 16:02

27. november gjekk Møte om norsk språk (MONS) av stabelen. Konferansen vart arrangert av NTNU og gjekk over tre dagar.

Pernille Hansen og Hanne Gram Simonsen
Publisert 8. nov. 2019 15:03

Et svar fra MultiLings forskere på Meld. St. 6, "Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO". 

Aafke Diepeveen, Aminata Diakite og Ellen Elveseter
Publisert 8. nov. 2019 14:45

MultiLings masterstipend for 2019 gikk til de spennende masterprosjektene til Aafke Diepeveen, Aminata Diakite og Ellen Elveseter. MultiLing gratulerer!

Illustrasjonsfoto: Anders Lien/UiO
Publisert 22. aug. 2019 09:32

Senter for fleirspråklegheit (MultiLing) lyser i år ut tre MA-stipend à kr 15 000 til tre studentar som skriv om eit emne som fell innanfor eitt av temaområda for MultiLing: fleirspråkleg kompetanse, fleirspråkleg praksis og fleirspråkleg forvalting.

Publisert 4. feb. 2019 14:45

MultiLing har fått fornya INTPART-støtte. Med denne nye tildelinga på 3,4 millionar kroner vert satsinga utvida til å inkludere Georgetown University i USA, i tillegg til universiteta Stellenbosch, Cape Town, Witwatersrand og Western Cape i Sør-Afrika.