2020

Illustrasjonsfoto: Anders Lien/UiO
Publisert 26. aug. 2020 13:06

Senter for fleirspråklegheit (MultiLing) lyser i år ut tre MA-stipend à kr 15 000 til tre studentar som skriv om eit emne som fell innanfor eitt av temaområda for MultiLing: fleirspråkleg kompetanse, fleirspråkleg praksis og fleirspråklegheit, ideologiar og språkpolitikk.

Omslag til håndboken
Publisert 21. apr. 2020 08:59

Forskere på MultiLing har bidratt til Demensomsorg for innvandrere, en ny håndbok for helsepersonell med fokus på hvordan man kan gi personsentrert omsorg for innvandrere med demens.