2020

Omslag til håndboken
Publisert 21. apr. 2020 08:59

Forskere på MultiLing har bidratt til Demensomsorg for innvandrere, en ny håndbok for helsepersonell med fokus på hvordan man kan gi personsentrert omsorg for innvandrere med demens.