2020

Bilde fra et klasserom, utsnitt med seks elever som sitter ved pultene sine og leser.
Publisert 29. jan. 2020 10:25

Eit større forskingsprosjekt som dreiar seg om fleirspråklegheit og læring vart tildelt middel frå Forskingsrådet i runda med tildelingar no i januar. Unn Røyneland ved MultiLing er leiar for ei av arbeidspakkene i prosjektet.