Morsmålsdagen: Å ta språket sitt tilbake. En framtid for kvensk språk?

Morsmålsdagen markeres i år for femte gang av MultiLing. Pia Lane foreleser før vi viser filmen "Hjertespråket" med en introduksjon av Sirkka Seljevold. Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Å ta språket sitt tilbake. En framtid for kvensk språk? – Pia Lane

Pia Lane
Foto: Nadia Frantsen / UiO

En gang var Nord-Norge flerspråklig, og nesten alle snakket to eller flere språk. I en lang periode fra slutten av 1800-tallet førte Norge en aktiv politikk for å gjøre befolkningen i Troms og Finnmark norske. De skulle fornorskes, og på de fleste stedene ble samisk og kvensk gradvis språk borte. 23. januar lanserte Regjeringen en målrettet plan for kvensk språk, og planens mål er å legge til rette for at kvensk fortsatt skal være et levende språk. Hvordan står det til med kvensk språk i dag? Har språket en framtid? Pia Lane fra Senter for flerspråklighet forteller om prosessen med å ta tilbake sitt språk og hvordan en slik språkreise kan oppleves.

Pia Lane er professor i flerspråklighet ved MultiLing, UiO.

Hjertespråket – Sirkka Seljevold

Sirkka Seljevold
Foto: Reni Wright / UiT

Språk som politisk virkemiddel er vel kjent praksis gjennom tidene. I dag er det kvenske språket i ferd med å dø ut fra dagligtale i Nord-Norge, som følge av en lang tids fornorskningsprosess. I denne filmen ser vi hvordan opplevelser med sitt stigmatiserte morsmål kan få livslange konsekvenser for identitet, selvfølelse og opplevelsen av tilhørighet. Vi møter Solgunn og Terje fra en 'kven-bygd' – Pyssyjoki/Børselv i Porsanger. Hver på sin måte tar de opp kampen for sitt morsmål, retten til en hel identitet.

Sirkka Seljevold er del av forskergruppa Språk og samfunn ved UiT.

 

Arrangør

MultiLing
Publisert 14. feb. 2018 17:22 - Sist endret 17. mars 2020 08:35