Språk og kommunikasjon hos flerspråklige med demens

Hva skjer med språkene hos flerspråklige som rammes av demens? Er det mulig å bli hørt, sett og forstått, selv uten et felles språk?

I dette digitale seminaret vil forskere fra MultiLing (UiO), Aldring og helse, Cardiff University (UK), Lunds universitet (Sverige) og Høgskolen i Innlandet svare på disse spørsmålene. Det blir korte innlegg og lansering av nye norskspråklige ressurser for en inkluderende demensomsorg. 

Seminaret er rettet mot helsepersonell, pårørende, og andre interesserte.

Deltagelse er åpent for alle og krever ikke påmelding. 

Delta på seminaret - 28. oktober kl. 18

ProgramEn eldre dame og en yngre kvinne i sykepleieruniform, den yngre sykepleieren holder rundt den eldre damen

18.00: Velkommen, Elizabeth Lanza, senterleder MultiLing

18.05: Språk som symptom på demens, Ingeborg Ribu

18.15: Når man ikke finner ord, Pernille Hansen og Hanne Gram Simonsen

18.25: Når man leter etter ord, Anne Marie Landmark og Jan Svennevig

18.35: Når man ikke har et felles språk, Anne Marie Landmark

18.45: Spørsmål fra tilhørere

18.50: Kommunikation genom tolk, Rozita Torkpoor

19.00: Demensomsorg for innvandrere: presentasjon av ny håndbok, Kariann Krohne

19.10: Demenskommunikasjon og språklig bevissthet, Jan Svennevig og Alison Wray

19:20: Mediediskurser om demens og innvandrere med demens, Maarja Siiner, Bente Ailin Svendsen og Aafke Diepeveen

19:30: Åpen diskusjon om veien videre, innspill fra Anne Rita Øksengård, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Anne Brita Knapskog, Hukommelsesklinikken OUS

20.00: Slutt

Publisert 18. sep. 2020 19:57 - Sist endret 27. okt. 2020 23:30