English version of this page

UTSATT: “Mini Multilinguals in the Making”: Når barn lærer mer enn ett språk

Er flerspråklige barn smartere? Hvordan kan jeg støtte det flerspråklige barnets språkutvikling på best mulig måte? Kan barn med spesielle behov lære mer enn ett språk?

En mor klemmer datteren sin. Datteren ser inn i kameraet.

Foto: Nadia Frantsen/UiO


Arrangementet er blitt utsatt på ubestemt tid på grunn av situasjonen med koronaviruset. Vi oppdaterer siden så snart vi har en ny dato.


Hvis du har et flerspråklig barn, jobber med flerspråklige barn eller bare er nysgjerrig på hvordan det å lære mer enn ett språk påvirker barns utvikling, er du hjertelig velkommen til denne workshopen. 

Gjennom korte, informative foredrag, samtaler og diskusjoner utforsker vi flerspråklighet hos barn, og vi hører gjerne om deres opplevelser av og med flerspråklighet. En rekke forskere fra MultiLing forteller om ny forskning på feltet og tar for seg de praktiske sidene ved det å være foreldre til flerspråklige barn.

Arrangementet foregår på engelsk.

Program

Praktisk informasjon

Det vil være tegnspråkstolker tilstede (norsk tegnspråk).

Arrangementet foregår på engelsk, og er rettet mot voksne, men barn er selvsagt også velkomne. Vi setter opp et aktivitetsbord for barn i lokalet.

Det vil være enkel bevertning på arrangementet.

Fordi vi har måttet bytte rom, kan vi dessverre ikke lenger tilby å ta med barnevogner inn i lokalet. Disse må parkeres utenfor Litteraturhuset, og kan eventuelt låses fast i sykkelstativet på siden av bygget.

Mini multilinguals in the making arrangeres i forbindelse med Den internasjonale morsmålsdagen 2020.

Arrangør

Elizabeth Lanza, Liquan Liu, Elisabet García González, Franziska Köder og Ane Ylje Opedal Theimann
Publisert 6. feb. 2020 10:07 - Sist endret 18. mars 2020 14:14