English version of this page

Seminar: Tegnspråk og tolking

MultiLing, i samarbeid med NTNU, inviterer til et seminar med fokus på tegnspråklingvistikk og tolkeforskning.

Seminaret vil bli holdt på engelsk, amerikansk tegnspråk og norsk tegnspråk.

4. og 5. juni arrangeres et tegnspråksseminar av Janne Bondi Johannessen, professor ved MultiLing og norsk leder av prosjektet Linguistic Capacity Building in Ethiopia, og Jessica Pedersen Belisle Hansen, tegnspråkstolk og PhD-kandidat ved MultiLing, sammen med Rolf Piene Halvorsen og Lindsay Ferrara, begge ved NTNU.

Det blir bl.a. foredrag av fire PhD-kandidater i tegnspråk på forskningsopphold fra Etiopia, samt av PhD-kandidater fra OsloMet og dessuten fra etiopiernes norske veiledere fra NTNU. Alle innlegg og diskusjoner vil bli tolket til og fra amerikansk tegnspråk og engelsk, av tolker spesielt fløyet inn fra England for anledningen. Foredragene vil gi tilhørerne mye ny kunnskap om ulike sider ved etiopisk tegnspråk og ellers om forskningsprosjektene til foredragsholderne.

Meld deg på

Du kan registrere deg gjennom dette nettskjemaet.

Program

Mandag 4. juni

13.00­–13.15   Velkommen

13.15–14.00   Rolf Piene Halvorsen, NBHP og NTNU

                       Blink, indexing and direction, making a story different in Norwegian Sign Language

14.00–14.15   Pause

14.15–14.45   Camilla Sandrud, Nord universitet

                       The good interpreter: Deaf women's perspectives on GP consultations with interpreters. A qualitative study on health, sign language, interpretation and                                     education.

14.45–15.00   Pause

15.00–15.30   Abey Tesfaye, Addis Ababa University

                       Demands presented in Ethiopian Sign Language interpreting

15.30–15.45   Pause

15.45–16.15   Jessica Hansen, UiO

                       Now you see it, now you don’t: Choosing perspectives for video recording video-mediated interpreted hospital interaction

16.15–16.30   Pause

16.30–17.00   Diskusjon og oppsummering

Tirsdag 5. juni

9.00–9.15       Velkommen

9.15–9.45       Pawlos Kassu, Addis Ababa University

                       Is aspect marking process in sign languages inflectional, derivational, or gestural? The case of Ethiopian Sign Language

9.45–10.00     Pause

10.00–10.30   Vibeke Bø, OsloMet

                       Interpreting depiction: A cognitive-functional approach

10.30–10.45   Pause

10.45–11.15   Adargachew Deneke Demissie, Addis Ababa University

                       Basic handshapes in Ethiopian Sign Language

11.15–11.30   Pause

11.30–12.00   Woinshet Girma, Addis Abba University

                       Polysemy of Ethiopian Sign Language

12.00–13.15   Lunsj

13.15–14.00   Benjamin Anible, HVL (med Lynn Hou og Ryan Lepic)

                       When looks count: The function and distribution of look-at in American Sign Language

14.00–14.15   Pause

14.15–14.45   Kristian Skedsmo, OsloMet

                       Other-initiated repair in Norwegian Sign Language conversation

14.45–15.00   Pause

15.00–16.00   Diskusjon og oppsummering

Publisert 18. mai 2018 13:35 - Sist endret 15. sep. 2020 16:24