Flerspråklighet i utdanningen: Fra politikk til praksis

Dette er MultiLings arrangement i anledning den internasjonale morsmålsdagen 2022. Arrangementet er åpent for alle.

Gutt, elev, skole, klasserom, lekser

Foto: UiO

Årets tema

Nylig har vi i Norge fått både en stor revisjon av læreplanen i norsk skole (Fagfornyelsen, LK20, gjeldende fra august 2020) og en ny språklov (gjeldende fra januar 2022). Hva innebærer disse for hvordan man ser på – og bedrer situasjonen for – morsmål og flerspråklighet i Utdannings-Norge? I MultiLings markering av morsmålsdagen 2022 diskuterer vi hvordan politikken nedfelt i læreplan og lovverk virker eller kan virke i praksis.

Dette digitale arrangementet inneholder seks forskjellige innlegg på 10-15 minutter etterfulgt av en 20-minutters diskusjon.

Program

Programmet kan lastes ned her.

15.15-15.20 Ingebjørg Tonne: Velkommen og introduksjon.

15.20-15.30 Ingebjørg Tonne: Norskfaget i Fagfornyelsen (NOR01-06 i LK20) - noe nytt om flerspråklighet?

15.30-15.40 Pia Lane: Kvensk og samisk: rettigheter i skolesystemet.

15.40-15.50 Pause

15.50-16.05 Mari W. Andersen: En realitetsorientering om flerspråklighet i skolen, innspill fra lærere i VGS-klasserommet.

16.05-16.20 Jorunn Simonsen Thingnes: Ektefølt eller tildelt ansvar? Morsmålet si stilling i politikk og praksis i høgare utdanning.

16.20-16.25 Pause

16.25-16.45 Panel/Diskusjon

Innlegg med video

 

Ingebjørg Tonne

 

Pia Lane

 

Mari W. Andersen


Jorunn Simonsen Thingnes

 

Om arrangementet

Arrangementet blir holdt digitalt på Zoom. Ingen påmelding.

Arrangementet vil bli tatt opp med video- og lydopptak.

For å delta på det digitale arrangementet følg denne lenken: https://uio.zoom.us/j/68595110310

Instruks på hvordan man bruker Zoom er her.

Publisert 2. feb. 2022 13:28 - Sist endret 16. mai 2022 10:33