English version of this page

Språklæring i verden etter covid-19

Hvordan lærer vi språk i en pandemikrise? Einar Haugen-forelesningen 2020 holdes av språkforsker Lourdes Ortega fra Universitetet i Georgetown, USA.

Mennesker i et auditorium
Årets Einar Haugen-forelesning er den åttende MultiLing arrangerer, og den første som blir heldigital. Foto: Nadia Frantsen/UiO

Hvordan vil forskning på flerspråklig læring endres av koronapandemien?

Lourdes Ortega er professor i lingvistikk ved Universitetet i Georgetown, USA. Her forsker hun på tilegnelse av andrespråk. I Einar Haugen-forelesningen 2020 setter Ortega søkelyset på teknologi, helse og rase i flerspråklig læring.

Opptak av forelesningen kan ses her.

Inviter venner på Facebook.

Sammendrag

Språkforskere jobber for å finne kunnskap som kan bøte på ulikhet og bidra til å gjøre flerspråklige tryggere i en verden etter COVID-19.

Heldigital språkundervisning kan gjøres mer inkluderende og bærekraftig. Hvordan gjøre det mulig for flere flerspråklige foreldre å delta i barnas digitale utdannelse? Og hvordan øke flerspråkliges tilgang til kompetanseyrker som tillater arbeid hjemmefra?

I helsesektoren er det behov for mer flerspråklig helseomsorg og mer effektiv tolkning. Tradisjonelt har helseinformasjon kun vært tilgjengelig på majoritetsspråkene. Forskere innen flerspråklig læring kan fremme helsekommunikasjon som er forankret i lokal kunnskap og lokale språk.

Rasisme betyr noe i språklæring. Forskning som ikke tar høyde for rase, virker ikke bare uholdbar, men kan være skadelig i en post-COVID-verden. Teorier om skjæringspunktene mellom rase og språk må bli mainstream blant forskere på flerspråklig læring.

Lourdes Ortega

Lourdes Ortega
Ortega forsker blant annet på andrespråkstilegnelse. Foto: privat

Lourdes Ortega er professor ved Institutt for språkvitenskap ved Universitetet i Georgetown, USA. Hun har gjennom mange år arbeidet med skriving på andrespråk og læring av fremmedspråk. Hun har publisert bredt om de vitenskapsteoretiske og etiske dimensjonene ved forskning på språklæring, og har i nyere tid år trukket inn innsikter fra tospråklighet, anvendt språkvitenskap og sosial rettferdighet til å utvikle forskningen på andrespråk.

Les mer på engelsk side

Sorthvitt bilde av Einar Haugen
MultiLing hedrer den norsk-amerikansk språkforskeren Einar Haugen med en årlig forelesning. Foto: Ukjent/NTB Scanpix

Einar Haugen-forelesningen

Den europeiske språkdagen 26. september, hedrer MultiLing Einar Haugen med den årlige Einar Haugen-forelesningen. Årets forelesning holdes 23. september. Haugen var en norsk-amerikansk språkforsker og professor ved Harvard University på 1960-70-tallet. Haugens mange innflytelsesrike verker bidro til det daværende nye feltet innen sosiolingvistikk, som han er ansett for å ha hatt en viktig innvirkning på, særlig innen språkpolitikken. Hans banebrytende arbeid The Norwegian Language in America: A Study in Bilingual Behaviour (1953) er en milepæl innen forskning på tospråklighet.

Publisert 21. aug. 2020 14:28 - Sist endret 6. okt. 2020 15:12