English version of this page

Flerspråklighet og utdanning: Interdisiplinære og internasjonale perspektiver - Invitasjon til skoler

Flerspråklighet kommer til uttrykk i opplæringen fra barneskolen til lærerutdanning, samtidig som den forblir en uutnyttet ressurs. Universitetet i Oslo inviterer til en åpen konferanse som bringer sammen forskere og skolefolk for å sette søkelys på og diskutere flerspråklighet på tvers av skolefag og utdanningskontekster.

Organisering og innhold

Gjennom presentasjoner, paneldiskusjoner og workshops vil deltakere ha muligheten til å dele sine innsikter og strategier om temaer som:

  • Hva er viktigheten av flerspråklighet på tvers av skolefag? Hvilken rolle spiller flerspråklighet i språkfagene?

  • Hvilke politiske føringer og hvilke praksiser fremmer god flerspråklig opplæring i ulike kontekster?

  • Hvilke utfordringer erfarer skoler i arbeidet med flerspråklige elever? Hvilke strategier kan bidra til å løse disse utfordringene?

  • Hvordan påvirker flerspråklige undervisningsstrategier elever fra språklige minoriteter?

  • Hvilke innsikter bidrar perspektiver og begreper fra ulike disipliner til å takle utfordringene?

Program

Programmet finner du her.

Arrangører

Konferansen organiseres av Senter for flerspråklighet (MultiLing, ILN) og forskergruppen SISCO ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS).

Deltakelse

Lærere og skoleledere fra alle utdanningsnivåer blir oppfordret til å melde seg på. Deltakelse er gratis, men på grunn av enkel servering er det påmelding. Det er mulig å melde seg på én eller begge dager. Den første dagen retter seg primært (men ikke utelukkende) mot lærere og skoleledere og den andre dagen mot forskere. Konferansespråket er norsk og engelsk på den første dagen, og engelsk på den andre dagen. Frist for påmelding er 9. april 2018.

Registration in English, Påmelding Bokmål eller Nynorsk (via Nettskjema)

Hvis noen ønsker å delta med innlegg (på norsk eller engelsk), sendes sammendrag for presentasjon innen 29. september 2017. Bruk gjerne følgende oppsett:

- Navn på utviklings- eller forskningsprosjektet, varighet, involverte, mål
- Forankring i forskning eller faglitteratur
- Resultater: Hva har dere oppnådd? Hva er fortsatt utfordringer?

Se også mer informasjon på den engelske nettsiden:

Nettside: https://www.hf.uio.no/multilingualism-and-education

Kontakt: multilingualism-and-education@iln.uio.no

Velkommen!

Publisert 29. aug. 2017 15:19 - Sist endret 21. mars 2018 13:24