English version of this page

Flerspråklighet og utdanning: Interdisiplinære og internasjonale perspektiver - Invitasjon til skoler

Bilder fra 7. mai

Alle bilder av Haley De Korne.

Error: resource not found: /multiling/bilder/2018/multilingualism-and-education

Program

Programmet finner du her.

Sammendragene finner du her.

Vennligst ha programmet og sammendragene på egen telefon, pc eller eget nettbrett, eventuelt som utskrift. Vi har dessverre ikke mulighet til å skrive ut disse for dere.

Om konferansen

Flerspråklighet kommer til uttrykk i opplæringen fra barneskolen til lærerutdanning, samtidig som den forblir en uutnyttet ressurs. Universitetet i Oslo inviterer til en åpen konferanse som bringer sammen forskere og skolefolk for å sette søkelys på og diskutere flerspråklighet på tvers av skolefag og utdanningskontekster.

Organisering og innhold

Gjennom presentasjoner, paneldiskusjoner og workshops vil deltakere ha muligheten til å dele sine innsikter og strategier om temaer som:

  • Hva er viktigheten av flerspråklighet på tvers av skolefag? Hvilken rolle spiller flerspråklighet i språkfagene?

  • Hvilke politiske føringer og hvilke praksiser fremmer god flerspråklig opplæring i ulike kontekster?

  • Hvilke utfordringer erfarer skoler i arbeidet med flerspråklige elever? Hvilke strategier kan bidra til å løse disse utfordringene?

  • Hvordan påvirker flerspråklige undervisningsstrategier elever fra språklige minoriteter?

  • Hvilke innsikter bidrar perspektiver og begreper fra ulike disipliner til å takle utfordringene?

Arrangører

Konferansen organiseres av Senter for flerspråklighet (MultiLing, ILN) og forskergruppen SISCO ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS).

Deltakelse

Påmeldingen er nå stengt.

Kontakt: multilingualism-and-education@iln.uio.no

Velkommen!

Publisert 29. aug. 2017 15:19 - Sist endret 15. okt. 2019 16:01