MultiLing i media

2022

Sterke forskingsmiljø tar lang tid å bygge opp og kort tid å rive ned

Det er særs uheldig for forskinga på språkvitskap at det ikkje er midlar eller politisk vilje til å finansiere eit slikt framifrå senter, skriv Elizabeth Lanza og Unn Røyneland.

Khrono, 4. november


Norsk undersøkelse: Høytlesing avgjørende for barns ordforråd

En undersøkelse initiert av Humanistisk Fakultet ved Universitetet i Oslo viser at høytlesing for barn er noe av det viktigste foreldrene kan gjøre for å påvirke barnas språk. Undersøkelsen ble gjennomført under koronapandemien, da barna tilbragte mer tid med foreldrene.

Sign og Print, 13. september


Norske barn seier ikkje lenger «nei takk»

Språkprofessor Jan Svennevig (60) ved Universitetet i Agder applauderer ungdommane som droppar «nei takk».

– Eg synest det er heilt fint. Ungdommar kjem stadig med nye måtar å snakke på som kanskje kan forarge dei som har vore vant med noko anna over mange år, seier han.

NRK, 13. juli


Hvilket fremmedspråk bør man lære seg i Google-oversettelsenes tidsalder?

Verdien av et språk kan måles på mange måter. Den franske sosiologen Pierre Bourdieu skrev om «det lingvistiske markedet» som en metafor for hvordan verdiene til språk er forhandlet gjennom dynamiske, sosiopolitiske prosesser. På lik linje med oppgang og nedgang av valuta kan man se på oppgang og nedgang av ulike språk (Haley De Korne, språkforsker).

Morgenbladet, 10. juli


15 minutters høytlesning daglig hadde stor betydning for barnas språkutvikling

– Jo mer foreldrene leste for barna og jo mindre passiv skjermtid de hadde, jo mer utviklet språket seg, sier forsker Natalia Kartushina.

Barnehage.no, 4, juli


Å lese høyt for de minste er noe av det viktigste foreldre kan gjøre for å påvirke barnas språk

Med stengte barnehager under koronapandemien kunne forskere studere barns språkutvikling i hjemmet. Mens passiv skjermtid er et hinder for læring, kan bare 15 minutters høytlesing gjøre underverker for ordforrådet. 

HF, 29. juni

 


Hva folk utenfor autismespekteret kan lære av «Kjærlighet på spekteret»

Svennevig viser at det er samtalene som raskt passerer en direkte utspørrende «intervjufase» og går over i felles, engasjerende temaer, som oppleves å ha størst utbytte. Og de som skaper best samtaler, er personer som greier å balansere mellom å finne temaer av felles interesse og samtidig presentere egne meninger.

Aftenposten, 3. juli


- Som forsker mener jeg vi kan være aktivister

Språkforsker Haley De Korne er gjest i denne ukens episode av Forskerrådet. - Som forsker mener jeg vi kan være aktivister. Det kan være det vi forsker på, hvilke temaet vi trenger mer oppmerksomhet, eller hvordan vi forsker på det, sier Haley De Korne, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo (UiO), i podkasten.

Khrono, 26. juni


Rapportlansering: Afghanistan – et land der journalistikken dør?

En helt ny rapport om afghansk medieutvikling etter at Taliban tok makten 15. August 2021 blir nå lansert ved OsloMet. Etter maktskiftet i Kabul 15. august 2021, har tusenvis av journalister mistet jobben og mange har forlatt landet. Sensur, mishandling og restriksjoner fører, sammen med store økonomiske problemer, til omfattende mediedød.

NTB, 09. juni


Akademia i Afghanistan i eksistensiell krise

Norges universiteter og myndigheter må bidra til å redde de siste bitene til en hardt kjempet fremgang av en generasjon som Norge har vært med på å bygge opp i de siste 20 årene i Afghanistan. Kronikk skrevet av Zahir Athari.

Uniforum, 19. mai


Forsker: Barna er viktig om kvensk språk skal reddes – men er det nok?

Sjansen for at et språk overlever er størst om det overføres fra en generasjon til neste. – Hvis et språk ikke snakkes til barn så er det stor sjanse for at det ikke overlever, sier språkforsker Pia Lane som etterlyser mer omfattende språktiltak.

NRK, 25. april


The brain doesn't discriminate between global languages and local languages: the cognitive effects of minority languages / Il cervello non discrimina tra lingue globali e lingue locali: gli effetti cognitivi delle lingue minoritarie

In this article (in Italian), Maria Garaffa discuss the effects of multilingualism on cognition, and the bias towards minority languages, such as Sardinian in Italy.

 Linguisticamente, 13. april


The science of bilingual children / La ciencia de los niños bilingües 

In this podcast (in Spanish), Elisabet García González talks about bilingualism across the lifespan, myths and truths about multilingual children, and how to normalize a diversity of languages, cultures and identities in our societies.

Noosfera Podcast, 08. april 


Demokratidagene

Lær om demokrati på bibliotekene. Fra 21. mars til 2. april er det gratis arrangementer på bibliotekene i Oslo. Demokratidagene er et samarbeid mellom Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo og Deichman. Det blir film, podcast og samtaler. Alle er velkomne.

Utrop, 26. mars


Den ukjente minoriteten – hvem er kvenene?

Det kvenske folket er tilsynelatende borte. Språket er i ferd med å dø ut. Kan den nye oppvåkningen blant unge redde et helt folk?

NRK, 16. mars


Hvorfor kriger mennesker? 

Som for så mange andre var det eit sjokk å vakne til russisk invasjon av Ukraina torsdag 24. februar. Og det held berre fram, trass all erfaring og all moral som seier at det er feil. Difor må eg spørje: Kvifor krigar menneske? Språkforsker Haley De Korne, religionshistoriker Nils Hallvard Korsvoll, og kjemiker Bjarte Aarmo Lund, svarer.

Morgenbladet, 15. mars


UiO-forskarar med seminar om mangfald: – Mange perspektiv har mangla

Kva skal til for at akademia skal bli meir likestilt, inkluderande og mangfaldig? For å få nokre  svar på det, arrangerer stipendiatane Ingvild Badhwar Valen-Sendstad og Elisabet García González eit seminar på UiO torsdag 10. mars.

Uniforum, 9. mars


UiO:Energi blir UiO:Energi og miljø og held fram til 2027

Forskingssatsinga UiO:Energi kan halda fram til 2027 med det nye namnet UiO:Energi og miljø. Det vedtok Universitetsstyret samrøystes i dag.

Uniforum, 9. mars


Universitetsstyret skal bestemma framtida til UiO:Energi - Fylg med på direkten

I dag avgjer Universitetsstyret om UiO: Energi kan halda på i fire år til, men under det nye namnet UiO:Energi og miljø.  

Uniforum, 9. mars


Dominerer du, eller underkaster du deg når du snakker med folk?

Er du en brautende påfugl? Eller en selvutslettende kameleon? Dette er humoristiske merkelapper Jan Svennevig setter på to ytterliggående måter å samtale på.

Fædrelandsvennen, 22. februar


Nytt og samfunnsrelevant masterprogram i flerspråklighet

En ny master ved UiO skal forberede studenter på å jobbe i et flerspråklig Norge. Nå hilser studiet velkommen til søkere, og til samarbeidspartnere som vil ha studenter i praksis.

Det humanistiske fakultet, 02. februar


Dialektene er framleis liv laga

Professor Unn Røyneland er overraska over at det ho kallar dialektskiftet eksisterer i stor skala i Hallingdal.

Hallingdølen (papiravis), 22. januar 


Kjærleiken førte meg til Noreg etter at eg blei oppdaga på ein fransk vingard

Elizabeth Lanza (70) vart fødd inn i ein tospråkleg familie i USA, gifta seg med ein nordmann, fekk tospråklege barn, og blei sjølv professor i fleirspråklegheit på Universitetet i Oslo. Ved årsskiftet gjekk ho av som senterleiar for MultiLing.

Uniforum, 6. januar


 

    Publisert 22. mai 2013 15:01 - Sist endret 22. nov. 2022 15:54