English version of this page

MultiLing Voices

Tidligere utgaver av vårt nyhetsbrev, MultiLing Voices.

MultiLing Voices #2 2022

I denne utgaven av MultiLing Voices er vi stolte av å presentere vår årsrapport hvor du kan lese mer om MultiLings oppnåelser i 2021. Vi vil også offisielt introdusere vår nye førsteamanuensis i flerspråklighet, Luca Onnis. Benvenuto, Luca! I tillegg vil vi hylle Elisabet García González og Ingvild Badhwar Valen-Sendstad som arrangerte den vellykket og aktuelle workshopen om interseksjonalitet i akademia. Vi vil også gratulere Pia Lane for hennes nyeste med-redigerte bok Negotiating Identities in Nordic Migrant Narratives. Til slutt er det en glede å kunngjøre at vår sosiokognitive lab team utvides og er i gang med å søke etter en fast labingeniør.

29 April 2022

MultiLing Voices #1 2022

I denne utgaven presenterer vi de mange endringene som markerte starten på 2022 hos MultiLing. Unn Røyneland ble vår nye senterleder i januar, assistert av Ingebjørg Tonne som nestleder. Natalia Kartushina er den nye Tema 1-lederen, mens Tema 2 og 3 fortsatt ledes av Haley De Korne. Anne Charlotte Lindblom-Rosén er fungerende administrativ leder frem til 1. oktober. Vi ønsker velkommen til vår nye førsteamanuensis i flerspråklighet, Luca Onnis! Til slutt, vårt sosiokognitive laboratorium har blitt tildelt midler for å danne en ny kompetansehub på blikksporing og pupillometri ved Universitetet i Oslo, EyeHub, ledet av Franziska Köder.

08. mars 2022

MultiLing Voices Spesialutgave: Masterprogram i Flerspråklighet

Det tverrfaglige masterprogrammet i Flerspråklighet tilbyr en unik mulighet til å undersøke flerspråklighet gjennom forskjellige teoretiske briller, utvikle forskningferdigheter, og bidra til å løse språk- og kommunikasjonsutfordringer hos individuelle og i samfunnet. Det første studentkullet vil starte masterprogrammet i Flerspråklighet i høsten 2022. Studieprogrammet tar i mot søkander nå.

08. februar 2022

MultiLing Voices 2021

I denne utgaven av MultiLing Voices oppsummerer vi et utfordrende, men likevel et veldig produktivt år. Vi har gjennomført den første disputasen noensinne med tolking til norsk tegnspråk ved Det humanistiske fakultetet, to suksessfulle doktorgradsseminarer, flere viktige publikasjoner, og en rekke workshops og seminarer. På slutten av hvert år deler vi ut våre MA-stipender, og også dette året har vi tildelt stipendene til tre dyktige og hardtarbeidende studenter. 

16. desember 2021

MultiLing Voices Spesialutgave: Einar Haugen-forelesningen 2021

I år inviterte vi den eminente Aneta Pavlenko til å holde det niende årlige Einar Haugen-foredraget! Hun stilte spørsmålet "Trenger flerspråklighet en historie?" - Svaret kan overraske deg. I nyhetsbrevet kan du lese mer om foredraget og se det på streaming.

24. september 2021

MultiLing Voices #4 2020

I årets siste utgave av MultiLing Voices reflekterer vi over det ekstraordinære året som har gått og hva det har krevd av oss, men også hva det har gitt oss. Vi har hatt hybriddisputas og digitale arrangement, flaggskipprosjektet MultiLing Demens går mot slutten, og vi har delt ut masterstipend til tre spennende prosjekter. 

18. desember 2020

MultiLing Voices #3 2020

I denne utgaven av MultiLing Voices minnes vi vår kjære kollega og venn, Janne Bondi Johannessen, som gikk bort 15. juni, 59 år gammel. Hun var professor i lingvistikk og språkteknologi på Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo i en årrekke, og som faglig leder av Tekstlaboratoriet gjennom nesten 30 år var hun en institusjon. Siden 2013 var Janne et sentralt medlem av kjernegruppa på MultiLing, hvor hun var senterets viktigste kapasitet på feltet nedarvingsspråk. 

25. september 2020

MultiLing Voices Spesialutgave: Einar Haugen-forelesningen 2020

I år har vi invitert stjerneforskeren Lourdes Ortega til å holde vår første heldigitale Einar Haugen-forelesning! I dette nyhetsbrevet kan du lese om forelesningen hennes, "Språklæring i verden etter covid", og du kan lese et intervju med henne hvor hun forklarer bakgrunnen for at pandemien har sparket fart i diskrimineringsdebatten i USA. 

18. september 2020

MultiLing Voices #2 2020

Verden forandrer seg så raskt i disse dager at det kan være vanskelig å holde tritt. Akkurat nå er covid-19-pandemien under kontroll i Norge, og Universitetet i Oslo og MultiLing gjenåpnes gradvis. Vi håper at vi alle kommer oss gjennom denne rare sommeren med helsen i behold. I dette nyhetsbrevet presenterer vi blant annet årsrapporten for 2019, eksempler på senterets samfunnsengasjement og gleder oss til vår første digitale Einar Haugen-forelesning.

12. juni 2020

MultiLing Voices #1 2020

Velkommen til et annerledes nyhetsbrev. I over to uker har skoler og universiteter vært stengt på grunn av koronaviruset. Vi har vært nødt til å kansellere og utsette mange flotte arrangementer. Men mange har også gjenoppstått digitalt, og det har skjedd imponerende raskt! Heldigvis trenger ikke fysisk isolasjon bety sosial isolasjon, og vi kan holde kontakten gjennom digitale verktøy.

27. mars 2020

MultiLing Voices #3 2019

2019 har vært et år for samfunnsengasjement ved MultiLing, med fokus på sosial rettferdighet og likhet. Vi hadde æren av å ta imot Etiopias Minister for forskning og høyere utdanning, H.E. Hirut Woldemariam, som vår inviterte taler på arrangementet Women & Leadership. Vi fikk også nettopp vite at Toril Opsahl og hennes kollegaer har fått en prestisjetung tildeling fra Forskningsrådet for sitt nye prosjekt. 

18. desember 2019

MultiLing Voices #2 2019

I høst ønsker vi seks nye ansatte velkommen til MultiLing. Og flere skal det bli! Dessuten må dere ikke gå glipp av vår feiring av Den europeiske språkdagen 26. september, vår årlige Einar Haugen-forelesning. Årets forelesning skal holdes av Nick Evans, ledende forsker på utrydningstruede urfolksspråk.

23. september 2019

MultiLing Voices #1 2019

I mai hadde vi gleden av å være vertskap for vårt Internasjonale vitenskapelige råd (SAB), da de var på besøk i Oslo. I år var det spesielt gøy å ønske fire nye medlemmer velkommen: Lynn Mario de Souza, Lorenza Mondada, Sari Pietikäinen og Pia Quist.

24. mai 2019

MultiLing Voices #4 2018

Velkommen til årets siste nyhetsbrev! 2018 ble et veldig begivenhetsrikt år for MultiLing. Vi er nå godt i gang med å iverksette planer for vår andre femårsperiode som Senter for fremragende forskning, inkludert nye partnerskap og mange nye tilsettinger. 

21. desember 2018

MultiLing Voices #3 2018

I dette nyhetsbrevet feirer vi at MultiLing har fått innvilget en andre femårsperiode som Senter for fremragende forskning (SFF)! I dette nummeret kan man lese om hvordan flerspråklige familier i Norge bruker sosiale medier for å veksle mellom så mange som fem ulike språk på et par minutter. "Life of a MultiLing Researcher" gir et innblikk i hvordan det er å delta på konferanser som doktorgradsstipendiat. God lesning! 

12. september 2018

MultiLing Voices #2 2018

Denne våren har vært full av arrangement for MultiLing: åpningen av senterets sosiokognitive laboratorium, to konferanser – Multilingualism and education og Women & leadership – og et innovativt seminar om den nyeste forskningen på tegnspråk og tolking. God fornøyelse!

7. juni 2018

MultiLing Voices #1 2018

Denne første utgaven av MultiLing Voices i 2018 markerer en viktig milepæl i MultiLings arbeid: åpningen av senterets sosiokognitive laboratorium! Du kan også lese om vårt arbeid med en etiopisk språkdatabase og kanskje til og med begynne å lære deg kvensk på nettet. Kos deg!

8. mars 2018

MultiLing Voices #3 2017

I denne tredje utgaven har vi plukket ut noen høydepunkt fra en veldig travel høst. Den femte og siste disputasen i 2017 ble holdt av Pernille Hansen, og MultiLing lanserte et helt nytt og spennende forskningstema: rettslingvistikk. Møt vinnerne av årets MA-stipend, og les om Unn Røynelands nye og spennende verv. God lesning!

6. desember 2017

MultiLing Voices #2 2017

I vår andre utgave feirer vi at Ellen Bialystok utnevnes til æresdoktor ved Universitetet i Oslo! To til av våre stipendiater har disputert, og det nye semesteret ble sparket i gang av årets sommerskole! Kristin Vold Lexander gir oss et innblikk i sitt Forskerliv på MultiLing, og vi introduserer et nytt avsnitt i nyhetsbrevet, MultiLing i samfunnet

1. september 2017

MultiLing Voices #1 2017

I vårt aller første nyhetsbrev kan du lese om du spennende, svært ulike disputaser, ta en kikk på noen av våre ferske publikasjoner og medieopptredener, og lære om vår unike språkutstilling, Oslo sier. Språk i byen. Valantis Fyndanis er først ut i vår serie om Forskerliv på MultiLing, og stiller spørsmålet, "Er det bra for hjernen å snakke mer enn ett språk?"

1. mai 2017

MultilLing Voices står det med bokstaver. Og et orange løvtre. Banner.