SAB meeting 2020

Pia Quist, Kees de Bot, Peter Auer og Unn Røyneland lytter til en presentasjon under SAB-møtet 2019. 

Kildefil

Foto

Mathias Fossum/UiO

Bruk av bildet

Opphavsrett på UiOs nettsider