Toril Opsahl

Associate Professor
Image of Toril Opsahl
Norwegian version of this page
Phone +47 22 85 82 19
Room HW 444
Username
Visiting address Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

 • In 2014 Opsahl was appointed Associate Professor at the Department of Linguistics and Scandinavian Studies (ILN), and since 2017 she is a CoE MultiLing Core Group member. 2019-2020 she served as leader of theme 3: Multilingualism, ideologies and language policies.
 • She serves as PI of the NorPol project financed by RCN's FRIPRO scheme (2020-2024).
 • Opsahl is PhD (2010) with a dissertation on structural characteristics associated with Norwegian spoken among youth in multiethnic areas in Oslo. She teaches multilingual issues, sociolinguistics, second language acquisition, literacy and related topics. Her research interests are multilingual language practices, multiethnolectal speech styles, language attitudes, language in the workplace, multilingualism and education, discourse markers and phenomena associated with the grammar-pragmatics interface.

Background

Opsahl served as ILN's Head of Research between 2015 and 2017. Between 2009 and 2014 she worked as Researcher and Editor on the project Norsk Ordbok 2014 University of Oslo. Between 2012 and 2014 she was Associate Professor II at Volda University College. She wrote her PhD thesis as part of the national research project UPUS (Linguistic development in urban environments). Her thesis won the Alliance Kunnskap Oslo’s prize for the best research contribution on an Oslo-related topic 2009. She has also worked as a teacher in upper secondary school and adult education.

Other

Tags: Multilingualism, Sociolinguistics, Education, Discourse Analysis

Publications

 • Opsahl, Toril (2021). Dead, but Won’t Lie Down? Grammatical Gender among Norwegians. Journal Of Germanic Linguistics.  ISSN 1470-5427.  33(1), s 122- 146 . doi: 10.1017/S1470542720000070 Full text in Research Archive. Show summary
 • Golden, Anne; Opsahl, Toril & Tonne, Ingebjørg (2020). “One, two, many = one too many?” Conceptualizations of mother tongue.. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  11(2), s 135- 157 . doi: 10.5617/osla.8494 Full text in Research Archive. Show summary
 • Opsahl, Toril (2018). Welcome to the city where dialects aren't pretty? On some developmental processes in urban multiethnic areas in Oslo, Norway, In Thorsten Burkard & Markus Hundt (ed.),  Sprachmischung - Mischsprachen. Vom Nutzen und Nachteil gegenseitiger Sprachbeeinflussung.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-74389-8.  kapittel.  s 83 - 98
 • Opsahl, Toril (2017). "Ei lita tur" - feminin renessanse?, I: Knut E. Karlsen; Dagfinn Rødningen & Håvard Tangen (red.),  I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år.  Novus Forlag.  ISBN 9788270998753.  Kapittel.  s 131 - 144
 • Opsahl, Toril (2017). -'Vel' er vel vel, vel? -Vel, vel, I: Bjørghild Kjelsvik; Christian-Emil Smith Ore; Lars Sigurdsson Vikør; Åse Wetås & Dagfinn Worren (red.),  Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-889-0.  Kapittel.  s 213 - 228
 • Opsahl, Toril (2016). ulk - ullvær, veksla - velbøtt, vokk - vokut, æva - ævordøme, I: Oddrun Grønvik; Helge Gundersen; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  Frå ulk - ullvær til æva - ævordøme.
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2016). Reality rhymes – recognition of rap in multicultural Norway. Linguistics and Education.  ISSN 0898-5898.  36, s 45- 54 . doi: 10.1016/j.linged.2016.06.003 Full text in Research Archive.
 • Ekberg, Lena; Opsahl, Toril & Wiese, Heike (2015). Functional Gains: A Crosslinguistic Case Study on Three Particles in Swedish, Norwegian and German, In Jacomine Nortier & Bente Ailin Svendsen (ed.),  Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107016989.  5.  s 93 - 116
 • Freywald, Ulrike; Cornips, Leonie; Ganuza, Natalia; Nistov, Ingvild & Opsahl, Toril (2015). Beyond Verb Second – A Matter of Novel Information Structural Effects? Evidence from Norwegian, Swedish, German and Dutch, In Jacomine Nortier & Bente Ailin Svendsen (ed.),  Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107016989.  4.  s 73 - 92
 • Opsahl, Toril (2015). Kan ord i bruk bli ord i bok? : urbane ungdomsvarieteter i framtidige ordboksressurser. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  22, s 131- 149 Full text in Research Archive.
 • Opsahl, Toril & Aarsæther, Finn (2015). Interaksjonelle tilnærminger i andrespråksforskninga. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  [31](1/2), s 121- 150 Full text in Research Archive.
 • Nistov, Ingvild & Opsahl, Toril (2014). The social side of syntax in multilingual Oslo, In Tor Anders Åfarli & Brit Kirsten Mæhlum (ed.),  The Sociolinguistics of Grammar.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027259196.  Kapittel.  s 91 - 116
 • Opsahl, Toril (2014). Kvinnemål, altså, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Helene Urdland Karlsen; Andreas Tandberg; Lars Sigurdsson Vikør & Åse Wetås (red.),  Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-792-3.  K.  s 59 - 62
 • Opsahl, Toril (2013). Austlandsk (gjen)reising og ny norsk (sic), I: Jens Johan Hyvik & Stephen Walton (red.),  'Der var ruskut å leggja utpå'. Ti år med mastergraden i nynorsk skriftkultur.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-716-9.  Artikkel.  s 207 - 228 Full text in Research Archive.
 • Opsahl, Toril (2013). suv - suvløyde, svig - svimut, tesa - teutonsk, trett - treås, trom - trovegg, trylla - træding, tykk - tykt, tæ - tæving, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8363-4.  Frå suv - suvløyde til tæ - tæving.
 • Hasund, Ingrid Kristine; Opsahl, Toril & Svennevig, Jan (2012). By three means - The pragmatic functions of three Norwegian quotatives, In Isabelle Buchstaller & Ingrid van Alphen (ed.),  Quotatives. Cross-linguistic and cross-disciplinary perspectives.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978-90-272-3905-1.  Part I, Ch. 2.  s 37 - 68
 • Opsahl, Toril (2012). Sosial syntaks? - Grammatiske variabler i sosiolingvistisk belysning, med utgangspunkt i Oslo, I: Unn Røyneland & Hans-Olav Enger (red.),  Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-704-6.  Kapittel.  s 273 - 290
 • Opsahl, Toril (2012). skry - skryvle, skytje - skyøygd, sleng - slengørd, splatterfilm - splåge, spor - spraya, strabaleg - strana, strå - stråvekt, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8168-5.  Alfabetbolkar som over.
 • Opsahl, Toril & Svennevig, Jan (2012). - Og vi bare sånn "grattis"! Sitatmarkørene bare og sånn i talespråk, I: Hans-Olav Enger; Jan Terje Faarlund & Kjell Ivar Vannebo (red.),  Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-681-0.  kapittel 12.  s 219 - 236
 • Opsahl, Toril (2011). Svar til opponentene. (Trykt versjon av Ph.d.-disputas ved UiO 12. februar 2010.). NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  2, s 337- 347
 • Opsahl, Toril (2011). sak-sakøyre sanitær-sanmarinsk sans-satyrspel sint-sirål sjølvofrande-sjølvåtgåing, I: Lars Sigurdsson Vikør; Oddrun Grønvik & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7858-6.  Alfabetbolkar som over.

View all works in Cristin

 • Hårstad, Stian & Opsahl, Toril (2013). Språk i byen. Utviklingslinjer i urbane språkmiljøer i Norge. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1237-8.  200 s.

View all works in Cristin

 • Garbacz, Piotr; Golden, Anne; Opsahl, Toril; Solarek-Gliniewicz, Magdalena; Svennevig, Jan; Szymanska, Oliwia & Urbanik, Pawel Kazimierz (2021). Hva hemmer og fremmer kommunikasjon mellom nordmenn og polakker?. Utrop - Norges første flerkulturelle avis.
 • Opsahl, Toril (2021). Introduction to the NorPol project.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Jensen, Bård Uri & Opsahl, Toril (2020). Forord og redaksjonelt arbeid. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  36(1), s 3- 4
 • Opsahl, Toril (2020). Norsk språkhistorie 3. Ideologi. Red.: Tove Bull.. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  112(2), s 169- 177
 • Opsahl, Toril (2020). On the Norwegian School system – with an emphasis on multilingual perspectives.
 • Opsahl, Toril (2020, 01. januar). "Språkekspert" som svarer på lytterspørsmål gjennom hele året (i alt 17 program). [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2020). Utviklingsprosesser i urbane språkmiljøer: multietnolektisk stil, tilhørighet og hiphop.
 • Opsahl, Toril & Golden, Anne (2020). Limited by stereotypes? Learning Norwegian as a Pole.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Gujord, Ann-Kristin Helland & Opsahl, Toril (2019). Forord og redaksjonelt arbeid. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  35(2), s 3- 4
 • Alstad, Gunhild Tomter; Gujord, Ann-Kristin Helland & Opsahl, Toril (2019). Forord og redaksjonelt arbeid. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  35(1), s 3- 4
 • Golden, Anne & Opsahl, Toril (2019). Den minoritetsspråklege situasjonen i Noreg i eit andrespråksperspektiv. Mål og makt.  ISSN 0332-7744.  172(3), s 42- 45
 • Golden, Anne & Opsahl, Toril (2019). Norsk er norsk og polsk er polsk «and never the twain shall meet»? En studie av kommunikasjon blant polakker i Norge.
 • Golden, Anne; Opsahl, Toril; Tonne, Ingebjørg; van der Walt, Christa & Xeketwana, Simthembile (2019). Panel 5: Multilingualism: Learning, Globalization, Social Justice – Focus on Education and Research.
 • Johannessen, Janne Bondi & Opsahl, Toril (2019). V2 og ikke-V2 i storbynorsk.
 • Johannessen, Janne Bondi & Opsahl, Toril (2019). V2 and non-V2 in urban Oslo.
 • Opsahl, Toril (2019). Deltakelse i panelsamtale om det gode sakprosaspråket.
 • Opsahl, Toril (2019). Genus i norsk i nåtid og framtid.
 • Opsahl, Toril (2019). Opposisjonsinnlegg (første ordinære opponent) ved Anna Sofie Hartlings PhD-forsvar: Argentinadansk svanesang? En undersøgelse af dansk talt af efterkommere af danske udvandrere til Argentina, med fokus på leksikalsk semantik og acceptabilitet og på verbets stilling i deklarativer med andet end subjekt på første plads.
 • Opsahl, Toril (2019). "Sosiolekt" i Allkunne: Nynorsk digitalt oppslagsverk.
 • Opsahl, Toril (2019, 01. januar). Svarer på lytterspørsmål om språk jevnlig gjennom hele året. [Radio].  NRK "Språkteigen".
 • Opsahl, Toril (2019). Vulnerable multilingualism? Polish stereotypes in the Norwegian context.
 • Opsahl, Toril (2019). Å setje pris på språk. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  2019(2)
 • Opsahl, Toril & Golden, Anne (2019). Second-language communication in workplace settings – the case of Polish migrants in Norway.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Opsahl, Toril & Gujord, Ann-Kristin Helland (2018). Forord. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  s 3- 9
 • Opsahl, Toril (2018). NAOB - velskapt fra halsen og ned. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  25, s 293- 311
 • Opsahl, Toril (2018). Nord er nord og sør er sør, men inni er vi like? Grammatisk variasjon i sosiolingvistisk perspektiv..
 • Opsahl, Toril (2018). Om Multiling og flerspråklighet. Foredrag for skoleelever..
 • Opsahl, Toril (2018). Presentation/review at the workshop Multilingualism in the Public Space.
 • Opsahl, Toril (2018, 01. januar). Svarer jevnlig på lytterspørsmål om språk. [Radio].  NRK - "Språkteigen".
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2018). Language attitudes and social mobility as seen from education contexts.
 • Røyneland, Unn & Opsahl, Toril (2018). Language and Social Mobility: attitudes and practices among new speakers in educational contexts in Norway.
 • Opsahl, Toril (2017). Dead, but won't lie down? Grammatical gender among Young Norwegians.
 • Opsahl, Toril (2017). "Dialekt" i Allkunne: Nynorsk digitalt oppslagsverk.
 • Opsahl, Toril (2017). Multiethnolect - A Style for All Seasons?.
 • Opsahl, Toril (2017). Språk og identitet (panelsamtale med Maria Alnæs og Kristin Fridtun).
 • Opsahl, Toril (2017). Språk, språkere, språkest!.
 • Opsahl, Toril (2017, 01. januar). Svarer på lytterspørsmål med jevne mellomrom gjennom hele året.. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2017). Velg språk (eller vær sjylling)!.
 • Opsahl, Toril & Tonne, Ingebjørg (2017). Møte med språklig variasjon.
 • Opsahl, Toril (2016). Opposisjonsinnlegg (andreopponent) ved Rikke van Ommerens disputas: Den flerstemmige språkbrukeren. En sosiolingvistisk studie av norske bidialektale..
 • Opsahl, Toril (2016, 12. juni). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016, 29. mai). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016, 22. mai). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016, 03. april). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016, 01. mai). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016, 13. mars). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016, 28. februar). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016, 07. februar). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016, 02. januar). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016, 24. juli). Svar på lytterspørsmål (spesialprogram). [Radio].  NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016, 17. juli). Svar på lytterspørsmål (spesialprogram). [Radio].  NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016, 21. februar). Svar på lytterspørsmål (spesialprogram). [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril & Sørbø, Tommy (2016, 09. juli). Språkserie, del 2: Ungdomsspråk. [Radio].  Verdibørsen, NRK P2.
 • Ims, Ingunn Indrebø & Opsahl, Toril (2015). Multietnolektiske stiler i et livsløpsperspektiv.
 • Opsahl, Toril (2015). Kan ord i bruk bli ord i bok? Leksikografen møter multietnolektiske samtalestiler.
 • Opsahl, Toril (2015, 20. januar). Multietnolekt (kortintervju i anledning ny roman av Maria Navarro Skaranger).  Dagsavisen.
 • Opsahl, Toril (2015, 13. desember). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2015, 11. oktober). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2015, 23. august). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2015, 19. juli). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2015, 21. juni). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2015, 25. oktober). Svar på lytterspørsmål (spesialprogram). [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2015). "Welcome to the city where the dialects aren't pretty? On some developmental processes in multiethnic urban areas in Norway.
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2015). Reality rhymes – recognition of rap in multicultural Norway. (Contribution to the panel "Hip Hop Pedagogies").
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2015). Rytmisk reforhandling. Om relasjonen mellom hiphop og språkmangfald i norskfaget..
 • Opsahl, Toril (2014). Du vet, egentlig hun er sånn: «hva skjer med at språket endrer seg?».
 • Opsahl, Toril (2014). "Hva skjer med språket når en hel masse kulturer blir splætta til en greie, liksom?".
 • Opsahl, Toril (2014). Mangfaldig norsk? Talemålsutvikling i storbyen.
 • Opsahl, Toril & Kluge, Lars (2013, 23. august). Her er den nye norsken.  A-magasinet.
 • Hårstad, Stian & Opsahl, Toril (2012). "Boorish, broad, ugly, and normal; Young people's views on linguistic variation and development in Norway".
 • Wetås, Åse & Opsahl, Toril (2012). Nytt frå Norsk Ordbok 2014 - skotårsforedrag i Aasen-tunet i Ørsta.
 • Berg-Olsen, Sturla & Opsahl, Toril (2011). Norsk Ordbok – no på nett.
 • Opsahl, Toril (2011). Kommentar til (ungdoms-)språk i tv-programmet Kongsvik ungdomsskole.
 • Opsahl, Toril (2011). Multietnisk ungdomsspråk i Oslo - mer enn "sjpa kæbe". Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (3), s 26- 31
 • Opsahl, Toril (2011). Multietnisk ungdomsspråk i Oslo - mer enn sjpa kæbe?.
 • Opsahl, Toril (2011). Om multietnisk ungdomsspråk i Oslo.
 • Opsahl, Toril (2011). Om slang og multietnisk ungdomsspråk.
 • Aarsæther, Finn; Nistov, Ingvild; Opsahl, Toril; Røyneland, Unn & Svendsen, Bente Ailin (2010). Language practices among adolescents in multilingual Oslo.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:23 PM - Last modified Mar. 10, 2021 6:24 PM

Projects