Ingvild Røste

Forsker
Image of Ingvild Røste
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postal address Postboks 1102 Blindern 0316 OSLO

I am a speech and language therapist with a master's degree in special needs education from UiO. My main subject of interest is aphasia. I have worked both as a clinician and with development projects within the field of aphasia. I am currently working part time at Multiling and part time as a speech and language therapist at Lovisenberg Diaconal Hospital. At Multiling I am involved in the project Studies of Multilingual Aphasia.

 

 

Publications

View all works in Cristin

 • Norvik, Monica I.; Goral, Mira; Kuzmina, Ekaterina; Røste, Ingvild & Simonsen, Hanne Gram (2019). Within and between language treatment effects in severe aphasia in multilingual speakers. Frontiers in Neuroscience.  ISSN 1662-4548. . doi: 10.3389/conf.fnhum.2019.01.00089
 • Fyndanis, Valantis; Lind, Marianne; Balčiūnienė, Ingrida; Bjekić, Jovana; Ceder, Klaudia; Gavarró, Anna; Grohmann, Kleanthes K.; Haaland-Johansen, Line; Jacquemot, Charlotte; Blom Johansson, Monica; Kambanaros, Maria; Kovacevic, Melita; Kuvac, Jelena; Martínez-Ferreiro, Silvia; Mendez-Orellana, Carolina; Rofes, Adrià; Røste, Ingvild; Hernández Sacristán, Carlos; Salmons, Io; Simonsen, Hanne Gram; Soroli, Eva; Sör, Ingrid; Vuksanović, Jasmina; Zakariás, Lilla; Varlokosta, Spyridoula & Howard, David (2017). Cross-linguistic adaptations of the Comprehensive Aphasia Test.
 • Kirmess, Melanie; Røste, Ingvild & Karlsen, Jannicke (2016). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  62(2), s 3- 3
 • Lind, Marianne; Fyndanis, Valantis; Balciuniene, Ingrida; Bjekic, Jovana; Ceder, Klaudia; Gavarró, Anna; Grohmann, Kleanthes K.; Haaland-Johansen, Line; Jacquemot, Charlotte; Johansson, Monica Blom; Kambanaros, Maria; Kovacevic, Melita; Kuvac, Jelena; Martinez-Ferreiro, Silvia; Mendez-Orellana, Carolina; Rofes, Adria; Røste, Ingvild; Sacristan, Carlos Hernandez; Salmons, Io; Simonsen, Hanne Gram; Soroli, Efstathia; Sör, Ingrid; Varlokosta, Spyridoula; Vuksanovic, Jasmina; Zakarias, Lilla & Howard, David (2016). Cross-linguistic adaptations of The Comprehensive Aphasia Test: Challenges and solutions. Show summary
 • Lind, Marianne; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik & Røste, Ingvild (2016). «Kan du fortelle meg hva som skjer på dette bildet?» Om observasjon, transkripsjon og analyse av sammenhengende tale. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  62(2), s 30- 39
 • Kirmess, Melanie; Røste, Ingvild & Vøyne, Jannicke (2015). Referat: Norsk logopedlagets vinterkurs. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(2), s 10- 14
 • Røste, Ingvild (2015). Spesialistordning innen logopedi i Sverige. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(2)
 • Kirmess, Melanie; Vøyne, Jannicke & Røste, Ingvild (2014). Referat: Norsk logopedlagets etterutdanningskurs og landsmøte 2014. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(3), s 32- 37
 • Røste, Ingvild (2014). Bokanmeldelse: Inkluderende praksis – Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(2), s 39- 39
 • Røste, Ingvild (2014). Logoped – verdens 10. beste yrke?. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(2)
 • Røste, Ingvild (2014). Nettvisitt hos våre skandinaviske søstertidsskrift. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(1)
 • Røste, Ingvild & Arntzen, Cathrine (2014). Artikkelserie: Hva kan skje etter et hjerneslag?. Afasiposten.  ISSN 0803-2467.  25(2), s 8- 9
 • Røste, Ingvild & Wilhelmsen, Gunvor B. (2014). Hva kan skje etter et hjerneslag?. Afasiposten.  ISSN 0803-2467.  25(1), s 14- 15
 • Kirmess, Melanie; Røste, Ingvild & Vøyne, Jannicke (2013). Referat: Norsk logopedlagets vinterkurs7.-9.mars 2013. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(2), s 34- 38
 • Røste, Ingvild (2013). Referat: Lansering av "Ordforrådet" på Universitet i Oslo. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(1), s 17
 • Røste, Ingvild & Lind, Marianne (2013). Flerspråklighet i fokus (referat). Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(3), s 28- 31
 • Ericson, Pål & Røste, Ingvild (2012). Anmeldelse: Talepedagogene Åse Ørsted og Lotte Pedersen "Parkinson stemmetræning". Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  58(1)
 • Røste, Ingvild (2012). Skattekisten: intervju med Tone Finne. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  58(2), s 54- 56
 • Røste, Ingvild; Kirmess, Melanie; Günther, Live & Vøyne, Jannicke (2012). Referat: Logopedlagets etterutdanningskurs og landsmøte 2012. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  58(3), s 35- 40
 • Røste, Ingvild (2011). Bokomtale: Jeg finner ikke ordene – Kommunikasjonsbok for afasirammede og fremmedspråklige. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  57(4)
 • Røste, Ingvild (2011). Bokomtale: Kathrin Schmidt – Du skal ikke dø. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  57(4)
 • Røste, Ingvild (2011). Hjernelørdag med språk som tema (referat). Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  57(4)
 • Berntsen, Mari & Røste, Ingvild (2010). "Vent litt, nå er det min tur!" Bruk av grupper i afasirehabilitering, I:  Afasi - et praksisrettet perspektiv.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-594-3.  Kapittel 6.  s 105 - 119
 • Røste, Ingvild (2010). "20 spørsmål" som kommunikasjonstrening i ei afasigruppe, I:  Afasi - et praksisrettet perspektiv.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-594-3.  Kapittel 12.  s 191 - 203
 • Haaland-Johansen, Line; Ingvaldsen, Sissel & Røste, Ingvild (2009). Historier om afasi: Ibsen, Broca og Wernicke. Afasiposten.  ISSN 0803-2467.  (4)

View all works in Cristin

Published Apr. 5, 2019 3:48 PM - Last modified Jan. 31, 2020 12:16 PM