Oliwia Szymanska

Image of Oliwia Szymanska
Norwegian version of this page
Mobile phone +47-22856943
Room HW333
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postal address Postboks 1102 Blindern 0316 Oslo

Background

Oliwia Szymanska is a postdoctoral researcher at MultiLing Center for Multilingualism in Society across the Lifespan. She has a doctoral degree from Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. Previously, she worked as a senior lecturer in Norwegian as a second language at the University of Oslo. Before moving to Norway she was an assistant professor and leader for Norwegian language studies at University of Social Sciences and Humanities in Warsaw. For many years, she has also taught Norwegian to physicians within specialist healthcare, published teaching materials, and developed a language proficiency test for Polish Ministry of Foreign Affairs. Oliwia investigates different aspects of second language acquisition in Polish speakers of Norwegian deploying conceptual transfer hypothesis. Currently, she focuses mainly on the comprehension and production of L2 metaphorical expressions, and L2 Norwegian in specialist healthcare.

Academic interests

My main field of research is different aspects of second language acquisition and transfer studies with a special interest for conceptual transfer. My doctoral thesis in Norwegian as a second language elaborated on how Polish learners of Norwegian render basic spatial relations in the target language. At present I focus on the comprehension and production of Norwegian metaphorical expressions, and communication in Norwegian specialist healthcare, where many Polish learners are involved, both as physicians and patients. 

 • Second language acquisition and teaching
 • Second language theories
 • Norwegian as a second/foreign language
 • Norwegian grammar in  SLA perspective
 • Norwegian-Polish contrastive grammar
 • SLA corpora
 • Transfer studies

Tense in anamnesis (TEA). Preferences, precision and communicative strategies used by Polish doctors in L2 Norwegian.

The project (TEA) investigates the use of grammatical tenses in Norwegian spoken by Polish doctors in Norwegian healthcare. The data used in TEA are recordings of authentic interactions involving Polish doctors speaking L2 Norwegian, transcribed and used for linguistic analyses. This postdoctoral project is a sub-project of NorPol: L2 Communication among Polish migrants in Norway.

Courses taught

NOAS 1100 Innføring i norsk som andrespråk - Universitetet i Oslo

NOAS 2101  Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv

NOAS 2102 Andrespråksundervisning og andrespråkslæring

NOAS 2105 Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv: lesing og skriving

NOAS 4101 Andrespråksforskning i faghistorisk lys

NOAS 4103 Grammatiske emner i et andrespråksperspektiv

NOAS 4190  Masteroppgave i norsk som andrespråk 

NOR 3090  Bacheloroppgave i nordisk                                                                     

LING1109   Fleirspråklegheit      

Tags: Second language acquisition, Transfer studies, Grammar, Norwegian-Polish contrastive grammar, Communication in specialist healthcare, Metaphorical expressions, Metaphorical expressions in L2 Norwegian

Publications

 • Golden, Anne & Szymanska, Oliwia (2022). Griper polske studenter poenget på norsk? Forståelse av metaforiske uttrykk blant norskstuderende i Polen. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. ISSN 0809-9227. doi: 10.18261/nordand.17.2.1.
 • Tomson, Annely; Szymanska, Oliwia & Hagen, Kristin (2021). NORINT-korpuset – et elektronisk innlærerkorpus til bruk i andrespråksforskning. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 37(1–2/2021), p. 235–257. Full text in Research Archive
 • Golden, Anne; Jensen, Bård Uri & Szymanska, Oliwia (2021). Multiple choice tests in studies of metaphor comprehension among learners of Norwegian. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 37(1-2/2021), p. 107–132. Full text in Research Archive
 • Janik, Marta; Szymanska, Oliwia & Lukaszewicz, Barbara (2019). Setninger i norsk og polsk - definisjoner og inndelinger . Folia Scandinavica Posnaniensia. ISSN 1230-4786. 25, p. 22–40. doi: 10.2478/fsp-2018-0011. Full text in Research Archive
 • Szymanska, Oliwia (2017). On how Polish Learners of Norwegian Render Spatial Prepositions in L2: A Corpus-Based Study of i and på. . In Golden, Anne; Jarvis, Scott & Tenfjord, Kari (Ed.), Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus.. Multilingual Matters. ISSN 978-1-78309-876-7.
 • Szymanska, Oliwia (2014). Hvorfor sitter vi på en sofa? . NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284.
 • Szymanska, Oliwia (2010). A conceptual approach towards the use of prepositional phrases in Norwegian. The case of i and på. . Folia Scandinavica Posnaniensia. ISSN 1230-4786.

View all works in Cristin

 • Szymanska, Oliwia (2018). Konseptualisering av rommet hos polske norskinnlærere - utfordringer og diagnoser. En korpusbasert studie med i og på i fokus. Dom Wydawniczy ELIPSA. ISBN 978-83-8017-187-9. 183 p.

View all works in Cristin

 • Szymanska, Oliwia & Janik, Marta (2022). «Hvis du tåler det godt, så vil jeg gjerne beholde den dosen» Tempusbruk i spontan produksjon hos en voksen norskbruker.
 • Szymanska, Oliwia (2022). Metaphor competence among L2-doctors .
 • Szymanska, Oliwia (2022). Slik sikrer utenlandske leger sin kredibilitet.
 • Szymanska, Oliwia (2022). How physicians use metaphors in their L2.
 • Szymanska, Oliwia (2022). «When a pump ignores a sensor» Metaphorical expressions in physicians consulting their patients in L2.
 • Szymanska, Oliwia & Golden, Anne (2022). Throwing lights on L2-learners and metaphors An extended study on Polish students’ comprehension of frequent metaphorical expressions in Norwegian.
 • Szymanska, Oliwia (2022). How to stimulate metaphoric awareness by deploying public information texts?
 • Szymanska, Oliwia & Golden, Anne (2022). L2-metaforiske uttrykk i flomlyset. Polske studenters håndtering av metaforer i norsk.
 • Szymanska, Oliwia (2022). Covid-19 information texts in teaching L2 metaphorical expressions.
 • Szymanska, Oliwia & Domeradzka, Magdalena (2022). Keep calm and learn Scandinavian: Getting ready for work in Swedish and Norwegian healthcare.
 • Szymanska, Oliwia (2022). How immigrant doctors secure understanding in L2 communication with patients: Insights from the Norwegian healthcare system.
 • Szymanska, Oliwia (2022). Insulinpumpen som ikke ville snakke med sensoren. Bruk av metaforiske uttrykk hos leger med L2 norsk.
 • Szymanska, Oliwia (2022). «Metaforiske uttrykk på 123» Å øke metaforisk bevissthet i L2 ved bruk av samfunnsrelevante tekster.
 • Szymanska, Oliwia (2021). Drepe kameler, brenne broer og båter. Om metaforisk bevissthet i flerkulturelle samfunn.
 • Szymanska, Oliwia (2021). Å se verden med ulike briller: Norsk som andrespråk.
 • Szymanska, Oliwia (2021). An L2-speaking doctor in Norwegian health care: Expectations, Domains and Challenges .
 • Szymanska, Oliwia (2021). Norsk som andrespråk i (lege)praksis.
 • Garbacz, Piotr; Golden, Anne; Opsahl, Toril; Solarek-Gliniewicz, Magdalena; Svennevig, Jan & Szymanska, Oliwia [Show all 7 contributors for this article] (2021). Hva hemmer og fremmer kommunikasjon mellom nordmenn og polakker? Utrop - Norges første flerkulturelle avis.
 • Szymanska, Oliwia & Golden, Anne (2020). Do Polish students grasp the point in Norwegian? A study on students’ comprehension of everyday metaphorical expressions from two conceptual metaphors. .
 • Szymanska, Oliwia (2020). Verke, banke, murre, skjære, synkope og prolaps. Dypdykk i symptombeskrivelse - workshop med fokus på helserelatert ordforråd.
 • Szymanska, Oliwia (2020). Et par ord om kompleksiteten av sykehusuniverset. Innføring i helsenorsk og utfordringer for andrespråksbrukere.
 • Szymanska, Oliwia (2020). Vippet av pinnen. Om å utvikle metaforisk bevissthet hos andrespråkselever.
 • Szymanska, Oliwia (2020). Norsk til tider er very vanskeli, right? Hva innebærer det å være flerspråklig og hvordan lærer barn og unge norsk som andrespråk? .
 • Golden, Anne & Szymanska, Oliwia (2020). Do Polish students grasp the point in Norwegian? An extended study on students’ comprehension of everyday metaphorical expressions. Revisited.
 • Szymanska, Oliwia (2019). Ambiguous, difficult and misunderstood? On how Polish and English translators render Norwegian modal particles in literary texts.
 • Golden, Anne & Szymanska, Oliwia (2019). Blir polske norskstudenter vippet av pinnen av norske metaforer. En studie av polske studenters forståelse av norske hverdagslige metaforiske uttrykk.
 • Golden, Anne & Szymanska, Oliwia (2019). Hverdagslivets metaforer.
 • Szymanska, Oliwia & Janik, Marta (2018). Mestring av leddsetninger hos leger under og etter intens norskopplæring.
 • Szymanska, Oliwia (2008). Krasj! Prom! Klask! Noen ord om en bråkete verden. Språknytt. ISSN 0333-3825.

View all works in Cristin

Published May 14, 2020 11:49 PM - Last modified Sep. 5, 2022 10:33 AM

Projects

Research groups