"Gode" og "dårlige" navn i Oslo: Hvilke stedsnavn foretrekker byens innbyggere?

Report by Maimu Berezkina in Namn i stadsmiljö: Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011, 2013.

Namn i stadsmiljö: Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011 front page

Access the report in Norwegian on the homepage of Institute for the Languages of Finland.

Published Aug. 21, 2017 6:34 PM - Last modified Aug. 21, 2017 6:39 PM