Kommunikasjonsbasert og narrativ tilnærming i undervisning av afasirammede

Journal article by Ingvild Røste, Line Haaland-Johansen and Monica Knoph in Norsk tidsskrift for logopedi, volume 59, issue 2, 2013.

Norsk logopedlag logo

Access the article in Norwegian on the homepage of Statped.

Published Aug. 21, 2017 6:26 PM - Last modified Feb. 7, 2020 9:45 AM