Én porsjon om gangen. Multimodal koordinering i samtaler med andrespråksbrukere

Chapter by Jan Svennevig in Det tredje språket. Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv, 2015.

Det tredje språket. Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv front page

Access the chapter in Norwegian on the homepage of Research Gate.

Published Aug. 23, 2017 5:26 PM - Last modified Sep. 4, 2017 4:59 PM