Oslo-språket de siste to hundre år

Chapter by Janne Bondi Johannessen in Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk, 2015.

Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk front page
Published Jan. 17, 2022 12:36 PM - Last modified Aug. 25, 2022 12:57 PM