Hva er en grevlingby? En undersøkelse av hvordan nylagde sammensetninger fortolkes av personer med og uten afasi

Journal article by Eli Anne Eiesland and Marianne Lind in Norsk Tidsskrift for Logopedi, volume 63, issue 2, 2017.

Norsk Tidsskrift for Logopedi front page

Access the article in Norwegian on the homepage of Norsk Tidsskrift for Logopedi.

Published Sep. 25, 2017 6:19 PM - Last modified Nov. 21, 2017 11:24 AM