Formidling av innhold i beskrivelser av tegneserien "Fugleskremselet": normalspråklig variasjon og klinisk praksis

Journal article by Nina Høeg, Stig Berdal, Line Haaland-Johansen, and Marianne Lind in Logopeden - Norsk tidsskrift for logopedi, volume 64, issue 2, 2018.

Published Jan. 17, 2022 12:36 PM - Last modified Aug. 25, 2022 12:59 PM