Læreroppfatninger om Det felles europeiske rammeverket – en nettbasert spørreundersøkelse

Journal article by Anne Golden and Lars Anders Kulbrandstad in NOA norsk som andrespråk, 2, 2019.

Image may contain: Sky, Text, Water, Font, Ocean.

Abstract

Det felles europeiske rammeverket for språk – som ble den norske tittelen på The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR) da den forelå på norsk i 2011 – spiller nå en stor rolle for undervisningen i norsk som andrespråk. Det har påvirket læreplanene, lærebøkene, trinninndelingen og sensurarbeidet. Det er derfor interessant å vite hvilket kjennskap lærere i norsk som andrespråk har til Rammeverket, hva de mener det kan brukes til, og hvilke innlærergrupper de mener det passer for. Dette har vi søkt å belyse gjennom en spørreundersøkelse lagt ut på en lukket gruppe på Facebook kalt «Norsk som andrespråk». Der bad vi også respondentene ta stilling til noen påstander om hvordan andrespråkslæringen foregår. Disse svarene gav oss innblikk i hvilke oppfatninger de hadde om det å lære et nytt språk, blant annet om i hvilken grad de mente at innlærere er like i måten de lærer språket på.
 
Published Feb. 5, 2020 11:30 AM - Last modified Feb. 5, 2020 11:30 AM