Hva er primær progressiv afasi (PPA) – og hva har det å si for oss logopeder?

Journal article by Monica Norvik, Ingvild Winsnes, Peter Bekkhus-Wetterberg, and Anne Brækhus, in Norsk Tidsskrift for Logopedi, published June 2021.

Sammendrag

Primær progressiv afasi (PPA) er varianter avCover of the journal demenssykdommer som debuterer med språkvansker, oftest hos personer i 50–60-årsalderen. Det tar gjerne år fra de første symptomene oppstår til diagnosen settes, og det finnes ingen farmakologisk behandling for noen av de bakenforliggende hjernesykdommene som forårsaker PPA. Imidlertid viser et økende antall studier at logopedisk behandling av språk og tale kan forbedre kommunikasjonsfunksjonen for personer med PPA, men ulike varianter av PPA krever ulike tiltak. Riktig diagnose tidlig er derfor viktig. Slike vansker krever omfattende kartlegging av språklig og kognitiv prosessering.

Read the full article (in Norwegian).

Published Jan. 17, 2022 12:36 PM - Last modified Oct. 19, 2022 1:18 PM