Flerspråklighet – til begeistring og besvær

Book by Bente A. Svendsen, Gyldendal, 2021. 

Front cover of the book Flerspråklighet til begeistring og besvær. Helsvart side med gult trykk.

Introduction

The introduction below is the original introduction in Norwegian. The book is in Norwegian Bokmål. 

Flerspråklighet fremstilles ofte som en ressurs, i politikk, medier, utdanning og forskning, gjerne uten at det vises hvordan, når eller for hvem det er en ressurs. Denne boka presenterer og problematiserer «flerspråklighet som ressurs»-perspektivet. Den gir en samlet fremstilling av flerspråklighet både i et sosialt og kognitivt perspektiv, i en samtidig så vel som i en historisk sammenheng. Boka tar opp tilegnelse og bruk av flere språk, flerspråklighetens kognitive fordeler og flerspråklighet i familien, blant unge, i opplæringen, i medier, på arbeidsplassen og i offentlige rom. Flerspråklighet - til begeistring og besvær stimulerer til diskusjon og kritisk analyse av de komplekse offentlige samtalene om temaet.

Read more at Gyldendal (in Norwegian)

Published June 1, 2021 9:32 AM - Last modified June 1, 2021 11:27 AM