Norwegian version of this page

Our latest publications

View all works in Cristin

 • de Bot, Kees; Plejert, Charlotta; Simonsen, Hanne Gram; Fyndanis, Valantis; Hansen, Pernille; Norvik, Monica I.; Svendsen, Bente Ailin & Svennevig, Jan (2020). Multilingualism and ageing. An Overview. Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-44539-0.  98 s. Show summary
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Ingebretsen, Reidun; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan & Torkpoor, Rozita (2020). Umönnun innflytjenda með heilabilun- Handbók. Nordens velferdssenter.  ISBN 978-91-88213-68-6.  36 s.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (red.) (2020). Leksikografi og korpus. En hyllest til Ruth Vatvedt Fjeld. Universitetet i Oslo.  ISBN 9788291398129. Full text in Research Archive.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Ingebretsen, Reidun; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan & Torkpoor, Rozita (2020). Muistisairaan maahanmuuttajan hoito. Nordens velferdssenter.  ISBN 978-91-88213-59-4.  38 s.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Ingebretsen, Reidun; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan & Torkpoor, Rozita (2020). Demensomsorg for indvandrere - En håndbog. Nordens velferdssenter.  ISBN 978-91-88213-57-0.  36 s.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Ingebretsen, Reidun; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan & Torkpoor, Rozita (2020). Demensomsorg för invandrare - En handbok. Nordens velferdssenter.  ISBN 978-91-88213-58-7.  36 s.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Ingebretsen, Reidun; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan & Torkpoor, Rozita (2020). Demensomsorg for innvandrere - en håndbok. Nordens velferdssenter.  ISBN 978-91-88213-55-6.  36 s.

View all works in Cristin

 • Lanza, Elizabeth; Sverre, Holm-Nilsen; Mjaaland, Ola & Jørstad, Runar Henriksen (2020, 30. september). Politiet henter inn nye forskere – jakter på avslørende tabber i trusselbrev. [Internett].  NRK.
 • Svendsen, Bente Ailin (2020, 25. februar). Kebabnorsk. [Internett].  Bjørnsletta Nyheter.
 • Sevinc, Yesim (2020). Multilingualism in EFL classrooms: From Theory to Practice.
 • Sevinc, Yesim (2020). Anxiety in the Multilingual Mind.
 • García González, Elisabet (2020). The Cognition behind Language Switching. ¿Qué pasa en nuestra mente?.
 • García González, Elisabet (2020, 07. juli). Punto de enlace - Elisabet García, investigadora en noruega del multilingüismo -. [Radio].  RTVE - Radio Exterior - Punto de enlace.
 • García González, Elisabet (2020). Growing up Multilingual: The Advantages of Language Switching.
 • García González, Elisabet (2020). Found in translation: Towards a multilingual world.
 • Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Tracking sentence comprehension in speakers with and without dementia.
 • Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Språk som symptom på demens.
 • Svendsen, Bente Ailin (2020, 03. februar). Slik kan "Mæhmet" endre språket. [Internett].  SnapChat VG TV.
 • Svendsen, Bente Ailin (2020, 16. september). Vet du hva «wolla» betyr? Nå har ordet inntatt den norske ordboka. [Internett].  Vi.no.
 • Svendsen, Bente Ailin (2020, 28. september). Digitalt forskningstorg 2020: Bente Ailin Svendsen forsker på slang. [Internett].  Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo.
 • Lane, Pia (2020). Samiske språkbærere: fra stillhet til revitalisering.
 • Lanza, Elizabeth; Hardach, Sophie & García González, Elisabet (2020, 10. september). In Quarantine, Kids Pick Up Parents’ Mother Tongues. [Internett].  The New York Times.
 • Lanza, Elizabeth & Keilman, Thomas (2020, 30. november). Forskningssenter knuser myter om flerspråklighet. [Internett].  Norges Forskningsråd.
 • Lanza, Elizabeth (2020). Transnational families and family language policy in the 21st Century.
 • Opsahl, Toril (2020, 01. januar). Fast "språkekspert" som svarer på lytterspørsmål gjennom hele året. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2020). Norsk språkhistorie 3. Ideologi. Red.: Tove Bull.. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  112(2), s 169- 177
 • Opsahl, Toril & Golden, Anne (2020). Limited by stereotypes? Learning Norwegian as a Pole.
 • Hansen, Pernille & Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Psykolingvistikk for logopeder.
 • Fyndanis, Valantis; Haman, Ewa; Łuniewska, Magdalena; Hansen, Pernille; Norvik, Monica I. & Simonsen, Hanne Gram (2020). Meeting a need for tools: Experiences from two international networks..
 • Svendsen, Bente Ailin (2020). The social transformative potential of citizen sociolinguistics.
 • Svendsen, Bente Ailin; Siiner, Maarja & Diepeveen, Aafke Dientje (2020). «Immigrants» and «Immigration» within Norwegian Media Discourses on Dementia across Time.
 • Svendsen, Bente Ailin; Siiner, Maarja & Diepeveen, Aafke Dientje (2020). Mediediskurser om innvandrere og demens fra 2000-2020.
 • Svendsen, Bente Ailin (2020). Kebabnorsk.
 • Fyndanis, Valantis; Capasso, Rita; Killmer, Helene; Malefaki, Sonia; Miceli, Gabriele & Grohmann, Kleanthes (2020). Sentential negation in German and Italian agrammatic aphasia.
 • Thingnes, Jorunn Simonsen (2020). Å velje minoriserte språk. Språkpolitikk og språkval i akademia. Full text in Research Archive.
 • Lane, Pia (2020). Language standardization as frozen mediated actions: the materiality of language standardization.
 • Fyndanis, Valantis; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Norvik, Monica I. (2020). Meeting a need for tools: Experiences from two international networks.
 • Garraffa, Maria & Fyndanis, Valantis (2020). Linguistic theory and aphasia: An overview. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  34, s 905- 926 . doi: 10.1080/02687038.2020.1770196
 • Köder, Franziska & Falkum, Ingrid Lossius (2020). Children’s metonymy comprehension: Evidence from eye-tracking and picture selection.
 • Falkum, Ingrid Lossius & Köder, Franziska (2020). Speaking ironically: Does tone of voice affect children's understanding?.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Jensen, Bård Uri & Opsahl, Toril (2020). Forord og redaksjonelt arbeid. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  36(1), s 3- 4
 • Vangsnes, Øystein A & Røyneland, Unn (2020, 17. februar). Unn forskar på korleis ungdom sjonglerer med språket: - Dei unge er skrivekunnige som aldri før.  Sogn Avis. Show summary
 • Vangsnes, Øystein A; Bjørhusdal, Eli; Røyneland, Unn; Söderlund, Göran; Lundquist, Bjørn & Rong, Marit (2020, 06. februar). Dei får tolv millionar tilå løfta nynorskprosjektet.  Sogn Avis. Show summary
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Buzungu, Hilde Fiva (2020). Samtaler der noe står på spill. Vårt Oslo. Show summary
 • Lomeu Gomes, Rafael (2020, 17. februar). Hvordan få tospråklige barn. [Radio].  https://radio.nrk.no/serie/ekko/sesong/202002/MDFP02003420.
 • Opsahl, Toril (2020). Utviklingsprosesser i urbane språkmiljøer: multietnolektisk stil, tilhørighet og hiphop.
 • Opsahl, Toril (2020). On the Norwegian School system – with an emphasis on multilingual perspectives.
 • Svendsen, Bente Ailin (2020, 26. juni). «Kebabnorsk» er norsk.  Vårt land. Debattinnlegg.
 • Røyneland, Unn (2020, 10. mai). Kropp og språk. [Radio].  Språkteigen.
 • Golden, Anne (2020). Do Polish students grasp the point in Norwegian? An extended study on students’ comprehension of everyday metaphorical expressions from two conceptual metaphors..
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2020). Metaphors of language by Creole and French speakers in Reunion Island.
 • Svendsen, Bente Ailin (2020, 01. mars). Språkskam, hemmeligholde språkkompetanse. [Radio].  NRK Ekko.
 • Svendsen, Bente Ailin (2020, 24. februar). Når det bor flere dialekter i deg. [Radio].  NRK Ekko.
 • Szymanska, Oliwia & Golden, Anne (2020). Do Polish students grasp the point in Norwegian? 
An extended study on students’ comprehension of everyday metaphorical expressions..

View all works in Cristin