Norwegian version of this page

Our latest publications

View all works in Cristin

 • Blackwood, Robert & Røyneland, Unn (2022). Spaces of Multilingualism. Routledge. ISBN 9780367646899. 254 p.
 • Røyneland, Unn & Blackwood, Robert (2022). Multilingualism across the Lifespan. Routledge. ISBN 9780367646820. 268 p.
 • Lane, Pia; Kjelsvik, Bjørghild & Myhr, Annika Bøstein (2022). Negotiating Identities in Nordic Migrant Narratives: Crossing Borders and Telling Lives. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-030-89108-4. 214 p.
 • Skovholt, Karianne; Landmark, Anne Marie Dalby; Sikveland, Rein Ove & Solem, Marit Skarbø (2021). Samtaleanalyse. En praktisk innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202689711. 252 p.
 • Svendsen, Bente Ailin (2021). Flerspråklighet - til begeistring og besvær. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205548039. 302 p.

View all works in Cristin

 • Blackwood, Robert & Røyneland, Unn (2022). Introduction. In Blackwood, Robert & Røyneland, Unn (Ed.), Spaces of Multilingualism. Routledge. ISSN 9780367646899. p. 1–7.
 • Røyneland, Unn & Blackwood, Robert (2022). Introduction. In Røyneland, Unn & Blackwood, Robert (Ed.), Multilingualism across the Lifespan. Routledge. ISSN 9780367646820. p. 1–9.
 • Lanza, Elizabeth (2021). Family Language Policies: Do We Need Them? Psychology Today. ISSN 0033-3107.
 • Sevinc, Yesim; Krulatz, Anna; Torgersen, Eivind Nessa & Christison, MaryAnn (2021). Fostering Multilingual Pedagogies in Norwegian ESL Classrooms: Teachers’ Beliefs, Practices and Needs.
 • Røyneland, Unn (2021). Har Norden et språkfellesskap?
 • Røyneland, Unn; Lane, Pia & Grenoble, Lenore (2021). Linguistic Minorities in Europe online.
 • Lane, Pia Marit Johanne (2021). Multilingualism and language endangerment.
 • García González, Elisabet & Lanza, Elizabeth (2021). Languages in Lockdown.
 • Opsahl, Toril (2021). Introduction to the NorPol project.
 • Rodina, Yulia; Fyndanis, Valantis; Johannessen, Janne Bondi; Lundquist, Bjørn; Kaldhol, Nina Hagen & Tengesdal, Eirik [Show all 7 contributors for this article] (2021). Second language acquisition and language processing: Grammatical gender in Norwegian.
 • Szymanska, Oliwia (2021). An L2-speaking doctor in Norwegian health care: Expectations, Domains and Challenges .
 • Szymanska, Oliwia (2021). Norsk som andrespråk i (lege)praksis.
 • Sevinc, Yesim (2021). Mother tongue into socioemotional encounters of multilingualism.
 • Andersen, Mari J. Wikhaug (2021). Multilingual students, mainly monolingual classroom: Beliefs and practices of a vocational program subject teacher.
 • Andersen, Mari J. Wikhaug (2021). "We speak Norwegian in the classroom": Teachers' beliefs and monolingual practices in mainstream vocational classes.
 • Buzungu, Hilde Fiva & Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2021). Er tegnspråktolking mer komplekst enn talespråktolking?
 • Svendsen, Bente Ailin (2021). Er dette en språkfeil som er kommet for å bli? [Internet]. NRK.
 • Svendsen, Bente Ailin (2021). Vi syns ofte folk snakket rart før i tiden. Mye har skjedd med talespråket på 70 år. [Internet]. Forskning.no.
 • Svendsen, Bente Ailin (2021). Er dette en språkfeil som er kommet for å bli? [Radio]. NRK.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2021). Tolking via video. Teknologi, tolking og tjenesteorganisering.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2021). Tolking via video - Et spørsmål om tjenesteorganisering eller samhandling? .
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2021). Tolking via video: Om å skape mening i et sammensatt rom for samhandling.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2021). Talking face-to-face vs. online video - An interactional view.
 • Lomeu Gomes, Rafael; Lanza, Elizabeth & Athari, Zahir (2021). Nanny State? Integration, kinship and identity among refugee and asylum-seeking unaccompanied minors.
 • Lanza, Elizabeth (2021). Transnationalism and family language policy in an era of global mobility: Discussion.
 • Opsahl, Toril (2021). Å telje tel. (Melding av Språkfakta 2020.). Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 27(3), p. 50–55.
 • Opsahl, Toril & Selmer-Anderssen, Per Christian (2021). Stemmer det at hele byens ungdom sier «wolla» og «flæ»? [Newspaper]. Aftenposten.
 • Opsahl, Toril (2021). Dialekt.
 • Opsahl, Toril (2021). Sosiolekt.
 • Svendsen, Bente Ailin & Goodchild, Samantha (2021). How We Talk about Language: Exploring Citizen Sociolinguistics. Rymes, Betsy, Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2020. 201 pp. 1st edition, ISBN: 9781108725965. Journal of Sociolinguistics. ISSN 1360-6441. doi: 10.1111/josl.12511
 • Urbanik, Pawel; Opsahl, Toril & Lilleslåtten, Mari (2021). Polske anleggsarbeidere bruker norsk språk målrettet for å løse oppgaver. [Internet]. HF-aktuelt.
 • Svendsen, Bente Ailin (2021). Hvorfor er det ikke lov å si «flus» og «wolla» i Dagsrevyen når dialekter er lov? [Newspaper]. Aftenposten.
 • Sevinc, Yesim (2021). Let's talk about Heritage Language Anxiety! [Internet]. Raising Multilinguals Live.
 • Røyneland, Unn (2021). Språkpolitikk og språksituasjonen i Norge.
 • Svendsen, Bente Ailin (2021). Flerspråklighet - en ressurs i norskopplæringen?
 • Svendsen, Bente Ailin (2021). Er flerspråklighet egentlig en fordel? [Internet]. Gyldendal Fagbokpod.
 • Krulatz, Anna; Christison, MaryAnn; Lorenz, Eliane & Sevinc, Yesim (2021). Professional development for teachers of multilingual learners: Teacher beliefs, knowledge, and pedagogical practice.
 • Krulatz, Anna; Sevinc, Yesim; Christison, MaryAnn; Neokleous, Georgios; Iversen, Jonas Yassin & Torgersen, Eivind Nessa (2021). Creating a space for multilingualism in EFL/ESL classrooms in Norway.
 • Vebenstad, Marit Aaby & Simonsen, Hanne Gram (2021). Frustrert baby? Dette kan hjelpe. [Internet]. klikk.no - Foreldre.
 • Ribu, Ingeborg Sophie; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Norvik, Monica I. (2021). Narrative production in speakers with and without dementia.
 • Ribu, Ingeborg Sophie; Norvik, Monica I. ; Lehtonen, Minna & Simonsen, Hanne Gram (2021). Free word associations in healthy aging and dementia.
 • Ribu, Ingeborg Sophie; Theimann, Ane Ylje Opedal; Kuzmina, Ekaterina; Goral, Mira; Iacorossi, Michela & Lehtonen, Minna [Show all 8 contributors for this article] (2021). Predictive ability in bilingual speakers with and without aphasia.
 • Hansen, Jessica (2021). Co-creating an interactional space in video-interpreted interaction.
 • Lanza, Elizabeth (2021). How Grandparents Impact Languages in the Family. Psychology Today. ISSN 0033-3107.
 • Köder, Franziska Maria & Falkum, Ingrid Lossius (2021). Irony and perspective-taking in children: The roles of norm violations and tone of voice.
 • Norvik, Monica I. ; Winsnes, Ingvild Elisabeth & Bekkhus-Wetterberg, Peter (2021). Primær progressiv afasi – relevans for logopeder.
 • Norvik, Monica I. & Winsnes, Ingvild Elisabeth (2021). A Narrative Approach to Working with Primary Progressive Aphasia: A case study.
 • Borthen, Kaja & Opsahl, Toril (2021). Mange synes de er en uting, men kanskje har småordene en viktig funksjon? [Radio]. NRK Språksnakk.
 • Van Baal, Yvonne & Natvig, David (2021). Introduction to the special issue on Heritage languages & Bilingualism. Nordic Journal of Linguistics. ISSN 0332-5865. p. 1–4. doi: 10.1017/S0332586521000172
 • Szymanska, Oliwia (2021). Å se verden med ulike briller: Norsk som andrespråk.
 • Røyneland, Unn (2021). Doing it with style: Negotiating language, body and belonging.
 • Røyneland, Unn (2021). Utfordringar og dilemmaer for nordisk nabospråkskommunikasjon.
 • Røyneland, Unn & Goodchild, Samantha (2021). The construction and deconstruction of lects – labelling of heterogeneous and fluid linguistic practices.
 • Røyneland, Unn (2021). Multilektale skrivepraksisar på sosiale medium.
 • Mesthrie, Rajend; Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2021). Contesting Stereotypes: Language, Body, and Belonging (Norwegian cases).
 • Garmann, Nina Gram; Haman, Ewa; Hansen, Pernille; Kacprak, Agnieszka; Kilanowska, Jolanta & Komorowska, Ewa [Show all 13 contributors for this article] (2021). PolkaNorski "Polish and Norwegian language and world knowledge development in mono- and multilingual children"".
 • Garmann, Nina Gram; Haman, Ewa; Hansen, Pernille; Kacprzak, Agnieszka; Kilanowska, Jolanta & Kleppe, Rasmus [Show all 15 contributors for this article] (2021). PolkaNorski.
 • Lanza, Elizabeth (2021). Digital communication in the family.
 • Fyndanis, Valantis; Haman, Ewa; Łuniewska, Magdalena & Simonsen, Hanne Gram (2021). Meeting a need for tools: Experiences from two international network.
 • Simonsen, Hanne Dybwad Gram & Southwood, Frenette (2021). Child language assessment across different multilingual contexts: Insights and challenges from South and North.
 • Lanza, Elizabeth; Liemacher-Riebold, Ute; Rosenback, Rita & Yung, Tetsu (2021). Raising Multilinguals Live: Family Language Policies and Practices. [Internet]. Raising Multilinguals Live.
 • Svennevig, Jan & Hamilton, Heidi (2021). Fostering Storytelling by Persons with Dementia in Multiparty Conversation.
 • Androutsopoulos, Jannis & Deumert, Ana (2021). Small shop signs in Cape Town and Hamburg: Situated semiosis and semiotic creativity in North and South.
 • De Fina, Anna; Golden, Anne & Tonne, Ingebjørg (2021). Narrative, Identities and Experience in Discourse Practices of Migrants.
 • Røyneland, Unn & Hårstad, Stian (2021). Gammelnavsk, dialekt i meldinger og Dag Sørås. [Radio]. Språksnakk, NRK P2.
 • Szymanska, Oliwia (2021). Drepe kameler, brenne broer og båter. Om metaforisk bevissthet i flerkulturelle samfunn.
 • Killmer, Helene; Svennevig, Jan & Beeke, Suzanne (2021). Agency in Collaborative Storytelling - reflecting Competence in Aphasia.
 • Garmann, Nina Gram (2021). Barnehagen - en arena for flerspråklig utvikling.
 • Solarek-Gliniewicz, Magdalena (2021). In a completely new reality with Norwegian speaking patients – language barriers and strategies used by Polish physicians with Norwegian as their L2 in specialised health care in Norway.
 • Garbacz, Piotr; Golden, Anne; Opsahl, Toril; Solarek-Gliniewicz, Magdalena; Svennevig, Jan & Szymanska, Oliwia [Show all 7 contributors for this article] (2021). Hva hemmer og fremmer kommunikasjon mellom nordmenn og polakker? Utrop - Norges første flerkulturelle avis.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2021). Video mediated interpreting. The interactional accomplishment of interpreting in video-mediated environments. . Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin