Forside

Vi forsker på

Flerspråklig kompetanse

Hvordan flerspråklige barn, unge og voksne tilegner seg de språkene de kan, og hvordan kompetansen endrer seg gjennom livet.

 

Flerspråklig praksis

Hvordan flerspråklige barn, unge og voksne bruker de språkene de kan, og hvordan bruken endrer seg gjennom livet.

 

Flerspråklighet, ideologier og språkpolitikk

Hvordan sosiale og politiske maktforhold påvirker flerspråklig tilegnelse og bruk gjennom livet.

Personer

Finn ansatte

Vi er et forskningssenter finansiert av Norges forskningsråd som et Senter for fremragende forskning (SFF) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Aktuelle saker

 • sor-afrika-flagg-200px MultiLing har fornya samarbeid med Sør-Afrika og USA 4. feb. 2019

  MultiLing har fått fornya INTPART-støtte. Med denne nye tildelinga på 3,4 millionar kroner vert satsinga utvida til å inkludere Georgetown University i USA, i tillegg til universiteta Stellenbosch, Cape Town, Witwatersrand og Western Cape i Sør-Afrika.

 • grenoble_headshot_2018 Visiting scholar: Lenore Grenoble 19. des. 2018

  Lenore Grenoble (The University of Chicago) just spent three months at MultiLing as a US Fulbright Arctic Chair grantee. We asked her to tell us a bit more about her stay in Oslo, and her current research:

 • anne Visiting scholar: Anne Pitkänen-Huhta 29. nov. 2018

  Anne Pitkänen-Huhta (University of Jyväskylä) has been spending the last two months at MultiLing. Here, she tells a little more about her stay as a visiting scholar at MultiLing.

 • anne Visiting scholar: Anne Pitkänen-Huhta 29. nov. 2018

  Anne Pitkänen-Huhta (University of Jyväskylä) has been spending the last two months at MultiLing. Here, she tells a little more about her stay as a visiting scholar at MultiLing.