English version of this page

Om senteret

MultiLing - Senter for flerspråklighet er et forskningssenter finansiert av Norges forskningsråd som et Senter for fremragende forskning (SFF) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Vår visjon er å bidra med kunnskap om muligheter og utfordringer ved flerspråklighet slik at samfunnet effektivt kan forvalte språklig mangfold og at individer kan få utvidet sitt kommunikative handlingsrom.

Samarbeid

MultiLing samarbeider med en rekke institusjoner og personer.

Finn fram

Kart og veibeskrivelse til MultiLing.