Mari Camilla Risdal Otnes

Administrativ leder
Bilde av Mari Camilla Risdal  Otnes
English version of this page
Telefon 228 56883
Mobiltelefon +47 482 76 928
Rom HW 430
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus 4. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse ILN Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Arbeidsoppgaver

  • Administrativ leder på MultiLing
  • Del av senterets ledergruppe
  • Budsjett og økonomistyring
  • Tilsettinger
  • Kommunikasjon

Bakgrunn

Cand. philol i allmenn litteraturvitenskap. Studerte også fransk, antropologi og nordisk språk og litteratur.

Arbeidserfaring

Otnes har 15 års erfaring som administrator ved Universitetet i Oslo. Da hun kom til MultiLing i 2013, hadde hun jobbet med både studieadministrasjon og som forskningskonsulent på fakultets- og instituttnivå. Tdilgere har hun også undervist på Université de Nancy 2 i Frankrike, og på Fagerborg videregående skole i Oslo.

I 2017 var hun leder for en delprosess som utviklet nye nettsider for International Staff Mobility Office (ISMO) ved UiO.

Emneord: Sentre for fremragende forskning (SFF), Administrativ ledelse, Økonomistyring, Forskningssamarbeid, Forskerskole
Publisert 5. jan. 2010 10:14 - Sist endret 26. aug. 2019 12:52