Ingvild Røste

Forsker
Bilde av Ingvild Røste
English version of this page
Brukernavn
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 OSLO

 

Jeg er logoped med mastergrad i spesialpedagogikk fra UiO i 2006. Min største faginteresse er afasi. Jeg har jobbet både klinisk og med utviklingsprosjekter innen afasifeltet. Jeg jobber for tiden delvis ved Multiling og delvis som logoped ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. På Multiling er jeg involvert i prosjektet Studier av flerspråklig afasi.

 

 

Emneord: Afasi, Flerspråklighet, Kartlegging, Logopedi, Klinisk lingvistikk

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Norvik, Monica I.; Goral, Mira; Kuzmina, Ekaterina; Røste, Ingvild & Simonsen, Hanne Gram (2019). Within and between language treatment effects in severe aphasia in multilingual speakers. Frontiers in Neuroscience.  ISSN 1662-4548. . doi: 10.3389/conf.fnhum.2019.01.00089
 • Fyndanis, Valantis; Lind, Marianne; Balčiūnienė, Ingrida; Bjekić, Jovana; Ceder, Klaudia; Gavarró, Anna; Grohmann, Kleanthes K.; Haaland-Johansen, Line; Jacquemot, Charlotte; Blom Johansson, Monica; Kambanaros, Maria; Kovacevic, Melita; Kuvac, Jelena; Martínez-Ferreiro, Silvia; Mendez-Orellana, Carolina; Rofes, Adrià; Røste, Ingvild; Hernández Sacristán, Carlos; Salmons, Io; Simonsen, Hanne Gram; Soroli, Eva; Sör, Ingrid; Vuksanović, Jasmina; Zakariás, Lilla; Varlokosta, Spyridoula & Howard, David (2017). Cross-linguistic adaptations of the Comprehensive Aphasia Test.
 • Kirmess, Melanie; Røste, Ingvild & Karlsen, Jannicke (2016). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  62(2), s 3- 3
 • Lind, Marianne; Fyndanis, Valantis; Balciuniene, Ingrida; Bjekic, Jovana; Ceder, Klaudia; Gavarró, Anna; Grohmann, Kleanthes K.; Haaland-Johansen, Line; Jacquemot, Charlotte; Johansson, Monica Blom; Kambanaros, Maria; Kovacevic, Melita; Kuvac, Jelena; Martinez-Ferreiro, Silvia; Mendez-Orellana, Carolina; Rofes, Adria; Røste, Ingvild; Sacristan, Carlos Hernandez; Salmons, Io; Simonsen, Hanne Gram; Soroli, Efstathia; Sör, Ingrid; Varlokosta, Spyridoula; Vuksanovic, Jasmina; Zakarias, Lilla & Howard, David (2016). Cross-linguistic adaptations of The Comprehensive Aphasia Test: Challenges and solutions. Vis sammendrag
 • Lind, Marianne; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik & Røste, Ingvild (2016). «Kan du fortelle meg hva som skjer på dette bildet?» Om observasjon, transkripsjon og analyse av sammenhengende tale. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  62(2), s 30- 39
 • Kirmess, Melanie; Røste, Ingvild & Vøyne, Jannicke (2015). Referat: Norsk logopedlagets vinterkurs. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(2), s 10- 14
 • Røste, Ingvild (2015). Spesialistordning innen logopedi i Sverige. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(2)
 • Kirmess, Melanie; Vøyne, Jannicke & Røste, Ingvild (2014). Referat: Norsk logopedlagets etterutdanningskurs og landsmøte 2014. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(3), s 32- 37
 • Røste, Ingvild (2014). Bokanmeldelse: Inkluderende praksis – Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(2), s 39- 39
 • Røste, Ingvild (2014). Logoped – verdens 10. beste yrke?. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(2)
 • Røste, Ingvild (2014). Nettvisitt hos våre skandinaviske søstertidsskrift. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(1)
 • Røste, Ingvild & Arntzen, Cathrine (2014). Artikkelserie: Hva kan skje etter et hjerneslag?. Afasiposten.  ISSN 0803-2467.  25(2), s 8- 9
 • Røste, Ingvild & Wilhelmsen, Gunvor B. (2014). Hva kan skje etter et hjerneslag?. Afasiposten.  ISSN 0803-2467.  25(1), s 14- 15
 • Kirmess, Melanie; Røste, Ingvild & Vøyne, Jannicke (2013). Referat: Norsk logopedlagets vinterkurs7.-9.mars 2013. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(2), s 34- 38
 • Røste, Ingvild (2013). Referat: Lansering av "Ordforrådet" på Universitet i Oslo. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(1), s 17
 • Røste, Ingvild & Lind, Marianne (2013). Flerspråklighet i fokus (referat). Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(3), s 28- 31
 • Ericson, Pål & Røste, Ingvild (2012). Anmeldelse: Talepedagogene Åse Ørsted og Lotte Pedersen "Parkinson stemmetræning". Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  58(1)
 • Røste, Ingvild (2012). Skattekisten: intervju med Tone Finne. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  58(2), s 54- 56
 • Røste, Ingvild; Kirmess, Melanie; Günther, Live & Vøyne, Jannicke (2012). Referat: Logopedlagets etterutdanningskurs og landsmøte 2012. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  58(3), s 35- 40
 • Røste, Ingvild (2011). Bokomtale: Jeg finner ikke ordene – Kommunikasjonsbok for afasirammede og fremmedspråklige. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  57(4)
 • Røste, Ingvild (2011). Bokomtale: Kathrin Schmidt – Du skal ikke dø. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  57(4)
 • Røste, Ingvild (2011). Hjernelørdag med språk som tema (referat). Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  57(4)
 • Berntsen, Mari & Røste, Ingvild (2010). "Vent litt, nå er det min tur!" Bruk av grupper i afasirehabilitering, I:  Afasi - et praksisrettet perspektiv.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-594-3.  Kapittel 6.  s 105 - 119
 • Røste, Ingvild (2010). "20 spørsmål" som kommunikasjonstrening i ei afasigruppe, I:  Afasi - et praksisrettet perspektiv.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-594-3.  Kapittel 12.  s 191 - 203
 • Haaland-Johansen, Line; Ingvaldsen, Sissel & Røste, Ingvild (2009). Historier om afasi: Ibsen, Broca og Wernicke. Afasiposten.  ISSN 0803-2467.  (4)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. apr. 2019 15:45 - Sist endret 30. jan. 2020 17:33