Hanna Solberg Andresen

Bilde av Hanna Solberg Andresen
English version of this page
Telefon +47 22854093
Mobiltelefon 48 25 85 14
Rom HW 427
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Blant mine faglige interesser er:

 • Andrespråkslæring

 • Flerspråklighet

 • Språk og tanke

 • "Thinking for speaking"

 • Konseptuell transfer

 • Språklig kompleksitet

 • Språktypologi og markerthetsteorier

Undervisning

Jeg har undervist på følgende studieemner:

Bakgrunn

Praktisk pedagogisk utdanning (2009)

Master i norsk som andrespråk (2006)

Cand. mag. med fagbakgrunn i nordisk, historie, portugisisk og tverrfaglige miljøstudier (2001)

Media og omtale

Emneord: Norsk som andrespråk, andrespråksforskning, flerspråklighet, konseptuell transfer, lingvistikk

Publikasjoner

 • Andresen, Hanna Solberg (2019). Visual stimuli, children and the question of reliability.
 • Andresen, Hanna Solberg (2018). Med tospråklige øyne. Konseptualisering av bevegelseshendelser hos tospråklige barn.
 • Andresen, Hanna Solberg (2018). With bilingual eyes. Throwing away the “ideal” participant (or: is my data collection reliable?).
 • Andresen, Hanna Solberg (2018). "With bilingual eyes: The conceptualization of motion events in bilingual children"..
 • Andresen, Hanna Solberg (2006). Ikke vanskelig? Om innlæring av negasjon i norsk i et markerthetsperspektiv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. feb. 2014 12:04 - Sist endret 11. mai 2020 09:37