Hanna Solberg Andresen

Bilde av Hanna Solberg Andresen
English version of this page
Rom HW 427
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Blant mine faglige interesser er:

  • Andrespråkslæring

  • Flerspråklighet

  • Språk og tanke

  • "Thinking for speaking"

  • Konseptuell transfer

  • Språklig kompleksitet

  • Språktypologi og markerthetsteorier

Undervisning

Jeg har undervist på følgende studieemner:

Bakgrunn

Praktisk pedagogisk utdanning (2009)

Master i norsk som andrespråk (2006)

Cand. mag. med fagbakgrunn i nordisk, historie, portugisisk og tverrfaglige miljøstudier (2001)

Media og omtale

Emneord: lingvistikk, konseptuell transfer, andrespråksforskning, flerspråklighet, Norsk som andrespråk
Publisert 12. feb. 2014 12:04 - Sist endret 28. feb. 2017 15:46