Ingvild Badhwar Valen-Sendstad

Bilde av Ingvild Badhwar Valen-Sendstad
English version of this page
Telefon +47 22844279
Mobiltelefon 94018801
Rom HW 427
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 Oslo

Akademiske interesser 

 • Lingvistisk antropologi og sosiolingvistikk
 • Ethnografisk metode, helsekompetanse, literacy som sosial praksis, migrasjon, flerspråklighet, kunnskap, narrativer, kritisk diskursanalyse, kjønn, kroppsliggjorte erfaringer.

Akademisk bakgrunn

 • Vitenskapelig assistent, Sør-Asia-studier, Universitet i Oslo, 2018
 • MA i tverrkulturelle studier, Københavns universitet, 2017
  • Affiliate Scholar, East-West Center på Hawai’i, 2017
  • Praksis, International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), 2017
 • BA i allmenn litteraturvitenskap, ekstra fordypning i hindi, Universitetet i Oslo, 2014
 • Årsstudium filosofi, Universitetet i Oslo, 2009-10
Emneord: Flerspråklighet, språkpolitikk, Kjønn og kvinneperspektiver, Literacy, Ethnography, Migration, Health

Publikasjoner

 • Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar (2022). En tydelig helsekompetanse? Språkideologier i norske offentlige institusjoner.
 • Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar (2022). Struggling to be tydelig: Some language ideological underpinnings of health literacy.
 • Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar (2021). Health literacy and investments in multilingual ‘employability’.
 • Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar (2021). Emotionality of Health Literacy Brokering between Spouses: A Comparative Case Study .
 • Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar (2021). Health literacy as hopeful practice .
 • Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar (2021). Language investments and health literacy as social practice .
 • Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar (2021). Linguistic repertoire and health literacy: small stories about health interactions.
 • Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar (2021). Helsekompetanse og kroppsbilde i narrativer om helse og arbeid.
 • Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar (2021). Between health and work: constructing multilingual women’s health literacies .
 • Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar (2020). Shame and self-regulation: Experiencing gaps in health literacy.
 • Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar (2020). Constructing Health Literacy in Norwegian Social Welfare Institutions.
 • Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar (2020). Indexing “health literate” stances: health literacy brokering, legitimacy, and access.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. aug. 2018 11:00 - Sist endret 13. apr. 2022 00:53