Ingvild Badhwar Valen-Sendstad

Bilde av Ingvild Badhwar Valen-Sendstad
English version of this page
Telefon +47 22844279
Mobiltelefon 94018801
Rom HW 427
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Akademiske interesser 

 • Lingvistisk antropologi og sosiolingvistikk
 • Ethnografisk metode, helsekompetanse, literacy som sosial praksis, migrasjon, flerspråklighet, kunnskap, narrativer, kritisk diskursanalyse, kjønn, kroppsliggjorte erfaringer.

Akademisk bakgrunn

 • Vitenskapelig assistent, Sør-Asia-studier, Universitet i Oslo, 2018
 • MA i tverrkulturelle studier, Københavns universitet, 2017
  • Affiliate Scholar, East-West Center på Hawai’i, 2017
  • Praksis, International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), 2017
 • BA i allmenn litteraturvitenskap, ekstra fordypning i hindi, Universitetet i Oslo, 2014
 • Årsstudium filosofi, Universitetet i Oslo, 2009-10
Emneord: Flerspråklighet, språkpolitikk, Kjønn og kvinneperspektiver, Literacy, Ethnography, Migration, Health

Publikasjoner

 • Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar (2021). Health literacy and investments in multilingual ‘employability’.
 • Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar (2021). Emotionality of Health Literacy Brokering between Spouses: A Comparative Case Study .
 • Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar (2021). Health literacy as hopeful practice .
 • Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar (2021). Language investments and health literacy as social practice .
 • Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar (2021). Linguistic repertoire and health literacy: small stories about health interactions.
 • Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar (2021). Helsekompetanse og kroppsbilde i narrativer om helse og arbeid.
 • Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar (2021). Between health and work: constructing multilingual women’s health literacies .
 • Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar (2020). Shame and self-regulation: Experiencing gaps in health literacy.
 • Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar (2020). Constructing Health Literacy in Norwegian Social Welfare Institutions.
 • Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar (2020). Indexing “health literate” stances: health literacy brokering, legitimacy, and access.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. aug. 2018 11:00 - Sist endret 13. apr. 2022 00:53