Jorunn Simonsen Thingnes

Bilete av Jorunn Simonsen Thingnes
English version of this page
Mobiltelefon 95098951
Rom HW 433
Brukarnamn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytingar Det humanistiske fakultet (Student)

Faglege interesser

Eg er særleg interessert i språkforvaltning, språkpolitikk, språkplanlegging, språklege rettar, språkideologi og språkhaldningar. I masteroppgåva mi undersøkte eg korleis språkforvaltning ved Universitetet i Oslo fungerer i praksis, og kva språkhaldningar og språkideologiar som spelar inn i forvaltninga av nynorsk. I doktorgradsprosjektet mitt forskar eg på språkpolitikk i norsk akademia.

Bakgrunn

Eg er utdanna lektor med undervisningskompetanse i nordisk og historie og har ein master i nordisk språk. Før eg byrja som stipendiat, arbeidde eg med språk i akademia, var vikarierande rådgjevar i Språkrådet og vitskapleg assistent ved MultiLing.

Emneord: Norsk språk, Sosiolingvistikk, Nynorsk skriftkultur, Språkvitenskap, Spåkforvaltning, Lingvistikk, Flerspråklighet

Publikasjonar

Masteroppgåve: Skriftmangfald på norsk: språkforvaltning, normbrot og språkhaldningar

Om avhandlinga i Språknytt: Språklege feilgrep ved UiO

Om avhandlinga i Universitas: En skam og en skandale og Droppar nynorsk på digital eksamen

 

 

Publisert 6. juni 2016 15:46 - Sist endra 18. des. 2018 10:38