Jorunn Simonsen Thingnes

Bilete av Jorunn Simonsen Thingnes
English version of this page
Telefon +47 22854094
Mobiltelefon 95098951
Rom HW 433
Brukarnamn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytingar Det humanistiske fakultet (Student) Institutt for pedagogikk (Student)

Faglege interesser

Eg er særleg interessert i språkforvaltning, språkpolitikk, språkplanlegging, språklege rettar, språkideologi og språkhaldningar. I masteroppgåva mi undersøkte eg korleis språkforvaltning ved Universitetet i Oslo fungerer i praksis, og kva språkhaldningar og språkideologiar som spelar inn i forvaltninga av nynorsk. I doktorgradsprosjektet mitt forskar eg på språkpolitikk i norsk akademia.

Bakgrunn

Eg er utdanna lektor med undervisningskompetanse i nordisk og historie og har ein master i nordisk språk. Før eg byrja som stipendiat, arbeidde eg med språk i akademia, var vikarierande rådgjevar i Språkrådet og vitskapleg assistent ved MultiLing.

Emneord: Norsk språk, Sosiolingvistikk, Nynorsk skriftkultur, Språkvitenskap, Spåkforvaltning, Lingvistikk, Flerspråklighet

Publikasjonar

Thingnes, J. S. (2019). Making linguistic choices at a Sámi University: negotiating visions and demands. Current Issues in Language Planning. ISSN 1466-4208. doi: 10.1080/14664208.2019.1671712

Thingnes, J. S. (2015). Skriftmangfald på norsk: språkforvaltning, normbrot ospråkhaldningar [Written diversity in Norwegian: language management, norm violations and language attitudes] (Masteroppgåve, UiO). https://www.duo.uio.no/handle/10852/45800

 

 

 • Thingnes, Jorunn Simonsen (2020). Å velje minoriserte språk i akademia.
 • Thingnes, Jorunn Simonsen (2020). Å velje minoriserte språk. Språkpolitikk og språkval i akademia. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thingnes, Jorunn Simonsen (2019). Establishing language policy: Conflicting discourses in Norwegian academia .
 • Thingnes, Jorunn Simonsen (2019). Establishing language policy: Conflicting interests in Norwegian academia.
 • Thingnes, Jorunn Simonsen (2019). Nynorsk som hovudmålform: det språkpolitiske spenningsfeltet mellom ideal og konkretisering av ønskt praksis.
 • Thingnes, Jorunn Simonsen (2019). Språkval ved Samisk høgskule: i spenningsfeltet mellom visjonar og krav.
 • Thingnes, Jorunn Simonsen (2018). Language policies in the High North: Making Indigenous language choices in globalised academia.
 • Thingnes, Jorunn Simonsen (2018). Language policies in the High North: Making non-majority language choices in globalised academia.
 • Thingnes, Jorunn Simonsen (2018). Language policies in the High North: Mak-ing non-majority language choices in the globalised academia.
 • Thingnes, Jorunn Simonsen (2018). Language policies in the High North: Making non-majority language choices in globalised academia.
 • Thingnes, Jorunn Simonsen (2018). Language policy in Norwegian academia: A language policy in the making at Western Norway University of applied Science.
 • Thingnes, Jorunn Simonsen (2018). Nynorsk in higher education: policy and practice.
 • Thingnes, Jorunn Simonsen (2017). Ein ny språkpolitikk blir til: språkpolitiske retningslinjer ved Høgskulen på Vestlandet.
 • Thingnes, Jorunn Simonsen (2017). Language management in Norwegian Academia.
 • Thingnes, Jorunn Simonsen (2017). Language management in Norwegian academia.
 • Thingnes, Jorunn Simonsen (2017, 21. februar). Morsmålsdagen. [TV].  NRK TV Supernytt.
 • Thingnes, Jorunn Simonsen (2017). Vegen til målet. Sosial mobilitet for språket og gjennom språket.
 • Thingnes, Jorunn Simonsen (2016). Language rights at Norwegian universities – respected or violated?.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 6. juni 2016 15:46 - Sist endra 24. sep. 2020 16:45