Jessica Pedersen Belisle Hansen

Bilde av Jessica Pedersen Belisle Hansen
English version of this page
Telefon +47 22854740
Mobiltelefon 97965597
Rom HW 427
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student) Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

Samtaleanalyse, multimodalitet, multimodal interaksjon, flerspråklig praksis, institusjonell interaksjon, tolking, videomediert kommunikasjon, videomediert tolking, digital kommunikasjon.

Bakgrunn

 • Mastergrad i Retorikk og språklig kommunikasjon, 2014-2016, ILN, UiO.
 • Masteroppgave: "Interpreting at a distance. A comparative analysis of turn-taking in video remote interpreted and on-site interpreting". Masterprosjektet tar utgangspunkt i analyser av tolka samtaler i sykehus. Analysene er utført med samtaleanalyse. I PhD-prosjektet bygger jeg videre på arbeidet jeg gjorde i masterprosjektet.
 • Enkeltemner på BA-nivå i Retorikk og språklig kommunikasjon og andre emner (100 studiepoeng), 2010-2014, UiO.
 • Bachelorgrad i Tegnspråk og tolking, 2005-2008, ISP, UiO.


Jeg begynte å jobbe som tolk etter endt utdanning i 2008 og begynte etter hvert å jobbe mer faglig og administrativt med tolking. Jeg fortsatte å studere enkeltemner i retorikk og språklig kommunikasjon ved siden av arbeidet inntil jeg begynte på masterstudiet høsten 2014. I januar 2014 begynte jeg å jobbe som tolkefaglig rådgiver ved Oslo universitetssykehus. Der var jeg med og etablerte og jobbet i prosjektet "Tolkesentralen" som gikk over i ordinær drift i 2016. Tolkesentralen leverer ved inngangen av 2017 tolking på 85 språk til Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Sunnaas sykehus. Jeg gjennomførte masterstudiet ved siden av arbeidet. Jeg har også undervist litt, blant annet på Høgskolen i Oslo og Akershus i emnene Fjerntolking og Tolking i offentlig sektor.

Emneord: Samtaleanalyse, Videomediert interaksjon, Tolking, Institusjonell interaksjon, Flerspråklighet, Flerspråklig praksis

Publikasjoner

 • Buzungu, Hilde Fiva & Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2020). Bridging divides in the interpreting profession. International Journal of Interpreter Education.  ISSN 2150-5772.  12(2), s 57- 62 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2020). Invisible participants in a visual ecology: Visual space as a resource for organising video-mediated interpreting in hospital encounters. Social Interaction - Video-Based Studies of Human Sociality.  ISSN 2446-3620.  3(3) . doi: https://doi.org/10.7146/si.v3i3.122609 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2018). Tolking som felles aktivitet. Med lupe på kommunikative ståsted i tolkede sykehussamtaler, I: Hilde Haualand; Anna-Lena Nilsson & Eli Raanes (red.),  Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49528-9.  Kapittel 6.  s 123 - 142
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Løfsnes, Hanne M (2018). Kommunikasjon ved hjelp av tolk. Et ledd i å tilby likeverdig og faglig forsvarlig sykepleie, I: Lena Heyn (red.),  Klinisk kommunikasjon i sykepleie.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205507968.  Kapittel 9.  s 230 - 255

Se alle arbeider i Cristin

 • Buzungu, Hilde Fiva & Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2021). Er tegnspråktolking mer komplekst enn talespråktolking?.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2020). Kommunikasjon via tolk.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2020). På rettssikkerheten løs. Avisa Vårt land. Vis sammendrag
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Buzungu, Hilde Fiva (2020). Samtaler der noe står på spill. Vårt Oslo. Vis sammendrag
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2019). Borte best? Når tolken er et annet sted.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2019). Invisible participants in a visual ecology.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2019). Producing and preserving: Reflections on video-recordings as data.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2019). Tolking i helsetjenestene: Tiltak, tjeneste og praksis.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2019). Tolking via video: Muligheter og begrensninger.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2019). Tolking via video: Om å skape mening i et sammensatt rom for samhandling.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2019). Use of space in video-interpreted encounters.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Svennevig, Jan (2019). Om å snakke for tolking – Midlertidige opphold i lengre taleturer.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Svennevig, Jan (2019). The temporary suspension of turns-in-progress in interpreted interaction.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2018). Bruk av tolk i helsekommunikasjon.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2018). Interpreting in the virtual meeting room - ideas and practice.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2018). Multimodal forms of address in video interpreted hospital interaction.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2018). Non-verbal indication of trouble in video mediated, interpreted hospital meetings.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2018). Non-verbal indication of trouble in video mediated, interpreted hospital meetings.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2018). Teknologien: Venn eller fiende?.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2017). – We shall see that he takes his medicine. Exploring stance in interpreted interaction.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2017). Tolking via video - Hvordan legge til rette for god kommunikasjon?.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Kathrine Goborg, Rehder (2017). Policy and practice – the interpreter’s professional identity under development.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Wattne, Maria (2017). Skjermtolking – teknologisk vidundermedisin eller placebo?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2016). Changing stance in the interpreted conversation: "We shall see that he takes his medicine".
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2016). Interpreting at a distance. A comparative study of turn-taking in video remote interpreting and on-site interpreting.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Løfsnes, Hanne Maritsdatter (2016). Fra babel til behandling.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Løfsnes, Hanne Maritsdatter (2016). Sluttrapport. Skjermtolking - når tolken er et annet sted.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Løfsnes, Hanne Maritsdatter (2016). Training the users: How do we cooperate?.
 • Løfsnes, Hanne Maritsdatter; Buzungu, Valèry; Buzungu, Hilde Fiva & Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2016). Skjermtolking - et spørsmål om organisering eller teknologi?.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2015). Kunnskapsoppsummering. Skjermtolking - når tolken er et annet sted..
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2015). Teknologi og tolking.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Nylund, Hanne Randi (2014). Doing the impossible: Interpreting in academic settings. Experiences, preparations and useful strategies.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2013). Ikke fysisk til stede. Hvordan er fjerntolking annerledes enn tolking på stedet, og hva skal til for å lykkes?.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2012). The distant classroom interpreter: How does remote interpreting influence the different relationships in an interpreted classrom setting?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. apr. 2017 14:10 - Sist endret 2. sep. 2019 12:57