Magdalena Solarek-Gliniewicz

Bilde av Magdalena Solarek-Gliniewicz
English version of this page
Mobiltelefon 46594442
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

- Polsk-norsk tolking

- Institusjonell interaksjon

- Samtaleanalyse

- Flerspråklig praksis

- Norsk som andrespråk

Bakgrunn

Magdalena Solarek-Gliniewicz er doktorgradstipendiat ved Universitetet i Oslo.

Tidligere arbeidserfaring:

- lektor i norsk ved SWPS University of Social Sciences and Humanities i Warszawa

- polsk-norsk tolk ved Tolkesentralen (OUS)

- lektor på intensive kurs i norsk for internasjonale leger innenfor spesialisthelsetjenesten 

Hun jobbet også på den norske ambassaden i Warszawa og i polsk Utenriksdepartement.

Utdanning:

2020-  OsloMet- Tolking i offentlig sektor 

  • tolking av monologer - hukommelse og notatteknikk

  • Simultantolking

  • Tolke- og oversetterfagets historie

  • Tolking fra skrift til tale

  • Kulturell og individuell variasjon i tolking

2010- European Academy of Diplomacy: Internasjonale organisasjoner

2009- Adam Mickiewicz Universitet i Poznan- master i norsk filologi
 

Magdalena Solarek-Gliniewicz er statsautorisert tolk og oversetter i norsk og polsk i Polen og er oppført i Nasjonalt tolkeregister i Norge. 

 

Emneord: Kommunikasjon i spesialisthelsetjenesten, Norsk som andrespråk, Flerspråklig praksis, Tolking, Samtaleforskning, Polsk, Andrespråkslæring og -undervisning, andrespråksforskning
Publisert 19. jan. 2021 14:23 - Sist endret 9. mars 2021 20:54