Magdalena Solarek-Gliniewicz

Bilde av Magdalena Solarek-Gliniewicz
English version of this page
Mobiltelefon 46594442
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

- Polsk-norsk tolking

- Institusjonell interaksjon

- Samtaleanalyse

- Flerspråklig praksis

- Norsk som andrespråk

Bakgrunn

Magdalena Solarek-Gliniewicz er doktorgradstipendiat ved Universitetet i Oslo.

Tidligere arbeidserfaring:

- lektor i norsk ved SWPS University of Social Sciences and Humanities i Warszawa

- polsk-norsk tolk ved Tolkesentralen (OUS)

- lektor på intensive kurs i norsk for internasjonale leger innenfor spesialisthelsetjenesten 

Hun jobbet også på den norske ambassaden i Warszawa og i polsk Utenriksdepartement.

Utdanning:

2020-  OsloMet- Tolking i offentlig sektor 

 • tolking av monologer - hukommelse og notatteknikk

 • Simultantolking

 • Tolke- og oversetterfagets historie

 • Tolking fra skrift til tale

 • Kulturell og individuell variasjon i tolking

2010- European Academy of Diplomacy: Internasjonale organisasjoner

2009- Adam Mickiewicz Universitet i Poznan- master i norsk filologi
 

Magdalena Solarek-Gliniewicz er statsautorisert tolk og oversetter i norsk og polsk i Polen og er oppført i Nasjonalt tolkeregister i Norge. 

 

Emneord: Kommunikasjon i spesialisthelsetjenesten, Norsk som andrespråk, Flerspråklig praksis, Tolking, Samtaleforskning, Polsk, Andrespråkslæring og -undervisning, andrespråksforskning

Publikasjoner

 • Solarek-Gliniewicz, Magdalena (2022). Polske overlegers mottakertilpasning av medisinske termer i samtaler med pasienter på norsk.
 • Solarek-Gliniewicz, Magdalena (2022). Recipient design of medical terminology: data session with international researchers.
 • Solarek-Gliniewicz, Magdalena (2022). RECIPIENT DESIGN OF MEDICAL VOCABULARY by Polish physicians with L2 Norwegian .
 • Solarek-Gliniewicz, Magdalena (2022). "As doctors we apply too much jargon when we speak". Co-constructing intersubjectivity of medical terms during consultations with Polish physicians speaking Norwegian.
 • Solarek-Gliniewicz, Magdalena (2022). Repair trouble sources in consultations between Polish physicians with L2 Norwegian and patients in specialised healthcare in Norway.
 • Solarek-Gliniewicz, Magdalena & Garbacz, Piotr (2022). Nor-Pol project. With a focus on recruitment of Polish informants and the data collection. .
 • Solarek-Gliniewicz, Magdalena (2022). Polish physicians with L2 Norwegian in a patient-centred way of communication: WELL-STRUCTURED CONSULTATION AS A POINT OF DEPARTURE. .
 • Solarek-Gliniewicz, Magdalena (2022). How to transform and adapt medical vocabulary to be more patient-friendly: the case of cardiac resynchronisation therapy analysed with CA.
 • Solarek-Gliniewicz, Magdalena (2022). Polish physicians with L2 Norwegian in a patient-centred way of communication.
 • Solarek-Gliniewicz, Magdalena (2022). Polske overleger med L2 norsk i spesialisthelsetjenesten i Norge. Kommunikasjonsutfordringer og språklige strategier.
 • Solarek-Gliniewicz, Magdalena (2021). Interaction in Norwegian between Polish L2-physicians and their L1 patients in specialized healthcare in Norway.
 • Solarek-Gliniewicz, Magdalena (2021). Språktilegnelse og kommunikasjonsstrategier for polske overleger med L2 norsk under konsultasjoner på sykehus. .
 • Solarek-Gliniewicz, Magdalena (2021). Polske overleger med norsk som andrespråk i spesialisthelsetjeneste i Norge.
 • Solarek-Gliniewicz, Magdalena (2021). In a completely new reality with Norwegian speaking patients – language barriers and strategies used by Polish physicians with Norwegian as their L2 in specialised health care in Norway.
 • Garbacz, Piotr; Golden, Anne; Opsahl, Toril; Solarek-Gliniewicz, Magdalena; Svennevig, Jan & Szymanska, Oliwia [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Hva hemmer og fremmer kommunikasjon mellom nordmenn og polakker? Utrop - Norges første flerkulturelle avis.
 • Solarek-Gliniewicz, Magdalena (2020). Samhandling ved konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten i Norge. Erfaringer fra Tolkesentalen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. jan. 2021 14:23 - Sist endret 9. mars 2021 20:54