Bente Ailin Svendsen

Bilde av Bente Ailin Svendsen
English version of this page
Telefon +47 22856966
Mobiltelefon +47- 97562138
Rom HW 416
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 Oslo

Bente Ailin Svendsen er professor i Flerspråklighet og Norsk som andrespråk. Hun initierte og utviklet MultiLing Senter for flerspråklighet, et av de NFR-finansierte sentrene for fremragende forskning, der hun fungerte som nestleder i perioden 2013-2015 og som leder for Tema 2 Flerspråklig praksis (2016-2017). I perioden 2019-2023 er Svendsen professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), tilknyttet forskergruppen Språklig variasjon og endring i samfunn og utdanning. Svendsen har lang erfaring med å formidle i ulike kanaler og for et sammensatt publikum. Hun var prosjektleder for språkutstillingen Oslo sier. Språk i byen og Språksalongen på Oslo bymuseum (2016-2018). 

Forskning

Svendsen forsker på flerspråklighet hos individet og i samfunnet og språkbruk blant ungdom i flerspråklige bymiljøer. Hennes forskningsinteresser inkluderer flerspråklighet, språklig endring og kommunikasjon i sin alminnelighet og i det flerkulturelle samfunnet spesielt.

Undervisning

Svendsen underviser på emnene SPR 4110 Språk og kommunikasjon i det flerkulturelle samfunnet og NOAS 1100 Innføring i Norsk som andrespråk. 

Prosjekter, formidling, priser og verv

Svendsen var prosjektleder og i samarbeid med Ingunn I. Ims, Tommy Sørbø og Tank Design, ansvarlig for innhold, utforming og produksjon av språkutstillingen Oslo sier. Språk i byen og Språksalongen (2016-2018)Utstillingen var finansiert av MultiLing, i samarbeid med Språkrådet og Bymuseet. Se en film om utstillingen og Språksalongen her.

I 2017 mottok Svendsen ILNs formidlingspris i 2016 for Oslo sier. Språk i byen. I 2018 mottok hun for artikkelen The dynamics of citizen sociolinguistics og utstillingen Oslo sier. Språk i byen Kunnskap Oslos pris for beste forskningsarbeid om Oslo-tematikk i 2017. Som en del av et forfatterkollektiv, mottok Svendsen Språkprisen i 2009 for boka Flerspråklighet i skolen (red. Rita Hvistendahl).

 

 

 

 

I perioden 2011-2018 var Svendsen programstyremedlem i SAMKUL Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger i Forskningsrådet og i Språkrådets fagråd for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning (2015-2018).

I perioden 2013-2015 var Svendsen redaktør i tidsskriftet NOA. Norsk som andrespråk og styremedlem i SONE-nettverket (sosiolingvistisk nettverk) i perioden 2011-2016.

Svendsen var mellom 2013-2017 leder for prosjektet Norsk romani, der Jakob Wiedner (2016) skrev sin doktoravhandling (De)mystifying Norwegian Romani – The discursive construction of a minority language. Prosjektet var en del av programmet SAMKUL Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger i Forskningsrådet som ble avsluttet med det åpne seminaret Norsk romani: språk, historie og musikk i samarbeid med Språkrådet og Nasjonalbiblioteket. Du kan lese en populærvitenskapelig fremstilling HER eller søke i Norsk romani ordbok HER.

Som ILNs forskningsleder i perioden 2009-2012 bidro Svendsen blant annet til å utvikle instituttets tiårige strategiske plan (ILN 2020) og publiseringsstrategi (2012-2015).

I 2014 ledet Svendsen Forskningsrådets forskningskampanje Ta tempen på språket! der alle landets skoleelever på alle trinn ble invitert til å være språkforskere.

Elever som språkforskere i "Ta tempen på språket!" i 2014.

 

Trykte kronikker, intervjuer i media og annet - eksempler

TV 

Radio

Emneord: Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, Norsk som andrespråk

Publikasjoner

 • Bente A. Svendsen 2022. Contemporary Urban Speech Styles. Norway. In P. Kerswill & H. Wiese (eds.), Urban contact dialects and language change: Insights from the global North and South. London: Routledge.
 • Svendsen, B. A. 2021. Flerspråklighet - til begeistring og besvær. Oslo: Gyldendal Akademisk, 302 s.
 • Svendsen, B.A. and Goodchild, S. 2021, How We Talk about Language: Exploring Citizen Sociolinguistics. Rymes, Betsy, Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2020. 201 pp. 1st edition, ISBN: 9781108725965: https://doi.org/10.1111/josl.12511
 • De Bot, Plejert and Simonsen + V. Fyndanis, P. Hansen, M. Norvik, B. A. Svendsen & J. Svennevig 2020. Multilingualism and ageing. Brill.
 • Svendsen, B. A., E. Ryen og I. I. Ims 2020. Flerspråklighet i skolen: Forskningsstatus og data fra Ta tempen på språket! og Rom for språk? I Språkeiser. Festskrift for Anne Golden. Oslo: Novus, s. 259-286.
 • Svendsen, B. A. 2018. Sosiokulturell andrespråkslingvistikk [Sociocultural L2 linguistics]. I A.-K. H. Gujord og G. T. Randen (red.), Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling. Oslo: Cappelen Damm, s. 76-106.
 • Svendsen, B. A. 2018. The dynamics of citizen sociolinguistics. Journal of Sociolinguistics. DOI: 10.1111/josl.12276
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan & de Bot, Kees 2018. Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time. Clinical Linguistics & Phonetics. ISSN 0269-9206. 32(4), s. 353–377. doi: 10.1080/02699206.2017.1381168.
 • Quist, P. & B. A. Svendsen 2015. MultiNord 2007–2015: Et nettverk for forskning om språk i heterogene byrom – empiriske og teoretiske hovedlinjer (MultiNord 2007-2015: A network for research on language in multilingual urban spaces]. NOA. Norsk som andrespråk 1-2: 151-194.
 • Nortier, J. & B. A. Svendsen 2015. Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Svendsen, B. A. & S. Marzo 2015. A 'new' speech style is born. The omnipresence of structure and agency in the life of semiotic registers in heterogenous urban spaces. European Journal of Applied Linguistics 3 (1): 47-85.
 • Madsen, L. M. & B. A. Svendsen 2015. Stylized voices of ethnicity and social division. In Nortier, J. & B. A. Svendsen (eds.), Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces. Cambridge University. 207-230.
 • Svendsen, B.A. 2015. Language, youth and identity in the 21st century. Content and continuations. In Nortier, J. & B. A. Svendsen (eds.), Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces. Cambridge University Press. 3-23.
 • Svendsen, B. A. 2014. Kebabnorskdebatten.En språkideologisk forhandling om sosial identitet. Tidsskrift for ungdomsforskning 2014 (1): 33-62.
 • Svendsen, B. A. 2012. Et språklig bakholdsangrep? "Østfold l-ens" inntog i Oslo. I: Fra holtijaR til holting. [A Linguistic Ambush? The March of Apical /ɭ/ in Oslo]. In Enger, H.O. og U. Røyneland (red.), Fra holtijaR til holting. Oslo: Novus. 349-366.
 • Svendsen, B. A. 2011. Fra språklig leilending til entreprenør? [A linguistic tenant farmer or entrepreneur?] I God(t) no(rs)k? - Språk og integrering. Integreringskartet, IMDI.
 • Uri, H. J. S. Nilsen, A. Østby og B.A. Svendsen 2011. Fakta faen. Oslo: Cappelen Damm.
 • Quist. P. & B. A. Svendsen 2010. MultiLingual Urban Scandinavia. New Linguistic Practices. Bristol: Multilingual Matters.
 • Svendsen, Bente Ailin (2022). Norway Contemporary urban speech styles. I Kerswill, Paul & Wiese, Heike (Red.), Urban Contact Dialects and Language Change, Insights from the Global North and South. Routledge. ISSN 9780429487958. s. 206–222. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9780429487958.
 • Ryen, Else & Svendsen, Bente Ailin (2020). Bilingualism and Multilingualism in Primary Education (Norway). Bloomsbury Education and Childhood Studies. ISSN 2514-6440. doi: 10.5040/9781350996311.0005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Svendsen, Bente Ailin; Ryen, Else & Ims, Ingunn Indrebø (2020). Flerspråklighet i skolen: Forskningsstatus og data fra "Ta tempen på språket!" og "Rom for språk?". I Kulbrandstad, Lars Anders & Steien, Guri Bordal (Red.), Språkreiser : festskrift til Anne Golden på 70-årsdagen 14. juli 2020. Novus Forlag. ISSN 9788283900422. s. 259–285.
 • Quist, Pia & Svendsen, Bente Ailin (2020). Urban Speech Styles of Germanic Languages. I Putnam, Michael T. & Page, B. Richard (Red.), The Cambridge Handbook of Germanic Linguistics. Cambridge University Press. ISSN 9781108378291. s. 714–735. doi: 10.1017/9781108378291.031.
 • Svendsen, Bente Ailin (2018). Sosiokulturell andrespråkslingvistikk. I Gujord, Ann-Kristin Helland & Randen, Gunhild Tveit (Red.), Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202584702. s. 76–106.
 • Svendsen, Bente Ailin (2018). The dynamics of citizen sociolinguistics. Journal of Sociolinguistics. ISSN 1360-6441. 22(2), s. 137–160. doi: 10.1111/josl.12276. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan & de Bot, Kees (2018). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time. Clinical Linguistics & Phonetics. ISSN 0269-9206. 32(4), s. 353–377. doi: 10.1080/02699206.2017.1381168. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Svendsen, Bente Ailin (2021). Flerspråklighet - til begeistring og besvær. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205548039. 302 s.
 • de Bot, Kees; Plejert, Charlotta; Simonsen, Hanne Gram; Fyndanis, Valantis; Hansen, Pernille & Norvik, Monica I. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Multilingualism and ageing. An Overview. Brill Academic Publishers. ISBN 978-90-04-44539-0. 98 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 20. sep. 2022 16:09

Forskergrupper