Bente Ailin Svendsen

Bilde av Bente Ailin Svendsen
English version of this page
Telefon +47 22856966
Mobiltelefon 97562138 +47- 97562138
Rom HW 416
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 OSLO

Bente Ailin Svendsen er professor i Norsk som andrespråk og Nordisk språkvitenskap. Hun initierte og var sentral i utviklingen av MultiLing Senter for flerspråklighet, ett av de NFR-finansierte sentrene for fremragende forskning, der hun fungerte som nestleder i perioden 2013-2015 og som leder for Tema 2 Flerspråklig praksis 2016-2017.

Forskning

Svendsen forsker på flerspråklighet hos individet og i samfunnet og språkbruk blant ungdom i flerspråklige bymiljøer. Hennes forskningsinteresser inkluderer flerspråklighet, språklig endring og kommunikasjon i sin alminnelighet og i det flerkulturelle samfunnet spesielt.

Undervisning

Høsten 2019 underviser Svendsen på emnet NOAS 1100 Innføring i Norsk som andrespråk.

Prosjekter, formidling, priser og verv

Svendsen var prosjektleder og i samarbeid med Ingunn I. Ims, Tommy Sørbø og Tank Design, ansvarlig for innhold, utforming og produksjon av språkutstillingen Oslo sier. Språk i byen. Utstillingen stod på Bymuseet i Frognerparken 4. mai 2016 til 1. april 2018. Utstillingen var finansiert av MultiLing, i samarbeid med Språkrådet og Bymuseet. Se en film om utstillingen her.

I 2017 mottok Svendsen ILNs formidlingspris i 2016 for Oslo sier. Språk i byen. I 2018 mottok hun for artikkelen The dynamics of citizen sociolinguistics og utstillingen Oslo sier. Språk i byen Kunnskap Oslos pris for beste forskningsarbeid om Oslo-tematikk i 2017. Som en del av et forfatterkollektiv, mottok Svendsen Språkprisen i 2009 for boka Flerspråklighet i skolen (red. Rita Hvistendahl).

 

 

 

 

 

I perioden 2011-2018 var Svendsen programstyremedlem i SAMKUL Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger i Forskningsrådet og i Språkrådets fagråd for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning (2015-2018).

I perioden 2013-2015 var Svendsen redaktør i tidsskriftet NOA. Norsk som andrespråk og styremedlem i SONE-nettverket (sosiolingvistisk nettverk) i perioden 2011-2016.

Svendsen var mellom 2013-2017 leder for prosjektet Norsk romani, der Jakob Wiedner (2016) skrev sin doktoravhandling (De)mystifying Norwegian Romani – The discursive construction of a minority language. Prosjektet var en del av programmet SAMKUL Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger i Forskningsrådet som ble avsluttet med det åpne seminaret Norsk romani: språk, historie og musikk i samarbeid med Språkrådet og Nasjonalbiblioteket. Du kan lese en populærvitenskapelig fremstilling HER eller søke i Norsk romani ordbok HER.

Som ILNs forskningsleder i perioden 2009-2012 bidro Svendsen blant annet til å utvikle instituttets tiårige strategiske plan (ILN 2020) og publiseringsstrategi (2012-2015).

I 2014 ledet Svendsen Forskningsrådets forskningskampanje Ta tempen på språket! der alle landets skoleelever på alle trinn ble invitert til å være språkforskere.

Elever som språkforskere i "Ta tempen på språket!" i 2014.

Trykte kronikker, intervjuer og annet

TV

Radio

Emneord: Sosiolingvistikk, Andrespråkstilegnelse, Norsk som andrespråk, Nordisk språk, Tospråklighet, Flerspråklighet, Diskursanalyse

Publikasjoner

 • Quist, Pia & Svendsen, Bente Ailin (2020). Urban Speech Styles of Germanic Languages, In Michael T. Putnam & B. Richard Page (ed.),  The Cambridge Handbook of Germanic Linguistics.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108378291.  Ikke klart.
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan & de Bot, Kees (2018). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  32(4), s 353- 377 . doi: 10.1080/02699206.2017.1381168 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Svendsen, Bente Ailin (2018). Sosiokulturell andrespråkslingvistikk, I: Ann-Kristin Helland Gujord & Gunhild Tveit Randen (red.),  Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202584702.  Kapittel 3.  s 76 - 106
 • Svendsen, Bente Ailin (2018). The dynamics of citizen sociolinguistics. Journal of Sociolinguistics.  ISSN 1360-6441.  22(2), s 137- 160 . doi: 10.1111/josl.12276 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Madsen, Lian Malai & Svendsen, Bente Ailin (2015). Stylized Voices of Ethnicity and Social Division, In Jacomine Nortier & Bente Ailin Svendsen (ed.),  Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107016989.  10.  s 207 - 230
 • Svendsen, Bente Ailin (2015). Language, Youth and Identity in the 21st Century. Content and Continuations, In Jacomine Nortier & Bente Ailin Svendsen (ed.),  Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107016989.  1.  s 3 - 23

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Svendsen, Bente Ailin (2019, 21. februar). Bedre norsk med god urdu. [Fagblad].  Utdanning.
 • Svendsen, Bente Ailin (2019). Citizen Sociolinguistics - advantages and challenges.
 • Svendsen, Bente Ailin (2019). Citizen Sociolinguistics as Science and as Methodology. Critical Perspectives.
 • Svendsen, Bente Ailin (2019, 21. februar). Den store språkdagen i dag. [Internett].  Utrop.
 • Svendsen, Bente Ailin (2019). Exploring Multiligualism through Citizen sociolinguistics.
 • Svendsen, Bente Ailin (2019). Flerspråklighet - til begeistring og besvær.
 • Svendsen, Bente Ailin (2019, 08. januar). Forskning viser at norske barn snakker stadig mer engelsk. [Fagblad].  Kvinner og Klær.
 • Svendsen, Bente Ailin (2019, 18. januar). Gøy med mange språk. [Fagblad].  Nysgjerrigper.
 • Svendsen, Bente Ailin (2019, 15. mars). Hun har to dagligspråk og ingen språkfasit. [Fagblad].  Utdanning (papirversjon).
 • Svendsen, Bente Ailin (2019, 17. juli). Motstridende uttrykk - sinnsykt. [Radio].  NRK Her og nå.
 • Svendsen, Bente Ailin (2019). Norsk anno 2050.
 • Svendsen, Bente Ailin (2019). Sakkyndig vitne.
 • Svendsen, Bente Ailin (2019, 02. januar). Skifter språk for å understreke følelser. [Internett].  forskning.no.
 • Svendsen, Bente Ailin (2019, 01. juli). Snakker du Tesla-språket?. [Internett].  Side3.
 • Svendsen, Bente Ailin (2019). Sosiolingvistisk medborgervitenskap - styrker og utfordringer.
 • Svendsen, Bente Ailin (2019). Språk og identitet (film). [html ].
 • Svendsen, Bente Ailin (2019). Språk og identitet. Tilhørighet, endring og bevaring.
 • Svendsen, Bente Ailin (2019, 28. februar). Tospråklige kids - eller dårlige i både norsk og engelsk?. [Internett].  Språknytt.
 • Svendsen, Bente Ailin (2019, 17. juli). Tror sykt bra kommer i ordboka. [Radio].  NRK Her og Nå.
 • Svendsen, Bente Ailin (2018). Citizen sociolinguistics/Sosiolingvistisk medborgervitenskap.
 • Svendsen, Bente Ailin (2018, 09. august). Det umulige "N-ordet".  Aftenposten.
 • Svendsen, Bente Ailin (2018). Erfaringer fra programstyre-arbeid SAMKUL 2011-2018, Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger.
 • Svendsen, Bente Ailin (2018, 01. november). Flerkulturell banning. [Internett].  Utrop.
 • Svendsen, Bente Ailin (2018, 11. november). Flerspråklighet, språk og identitet. [Internett].  Norsk digital læringsarena.
 • Svendsen, Bente Ailin (2018, 24. februar). Hva er kebabnorsk i dag? Spør en forsker: Wolla, det er ingen som forsker på ungdomsspråket!. [Internett].  forskning.no.
 • Svendsen, Bente Ailin (2018, 30. juli). Hvor lang tid tar det å lære et nytt språk?. [Internett].  forskning.no.
 • Svendsen, Bente Ailin (2018, 01. oktober). Kebabnorsk og ord. [TV].  NRK Supernytt.
 • Svendsen, Bente Ailin (2018, 04. august). Love in translation.  VG Helg, s. 52-55.
 • Svendsen, Bente Ailin (2018, 19. februar). Majorstuen/Majorstua - Språk på utstilling. [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Svendsen, Bente Ailin (2018). SAMKUL - Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger.
 • Svendsen, Bente Ailin (2018). Transdisciplinary approaches to bilingualism. Panel discussant.
 • Svendsen, Bente Ailin (2018). Urban Speech across Space and Time Social Meanings, Power and Contestations of Language in Globalised Cities.
 • Svendsen, Bente Ailin (2018, 29. mai). "Ålø" sier ungdommen. Men hva betyr det?. [Internett].  vi.no.
 • Svendsen, Bente Ailin & Ims, Ingunn Indrebø (2018). Ideologising speech styles in multilingual urban spaces over time: Portrayals of ‘Kebab Norwegian’ in the media.
 • Svendsen, Bente Ailin; Jahr, Ellen Evju & Christensen, Olaf Sunde (2018). Hvor god er du i språk?.
 • Svendsen, Bente Ailin & Møller, Janus Spindler (2018). Panel: Contemporary Urban Speech Styles across Space and Time: Social Meanings, Power and Contestations of Language.
 • Svendsen, Bente Ailin & Tessem, Amalie (2018). The scientific and public impact of citizen sociolinguistics.
 • Røyneland, Unn & Svendsen, Bente Ailin (2017). Ethnography as (a set of) methods (for researching identity).
 • Svendsen, Bente Ailin (2017). Flerspråklighet - i familien og i samfunnet.
 • Svendsen, Bente Ailin (2017, 24. juli). Fluser, skækk og bauers. Gatespråket sprer seg i Oslo.. [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Svendsen, Bente Ailin (2017, 20. august). Forsker på gatespråk. [Radio].  NRK P2.
 • Svendsen, Bente Ailin (2017). Humanioraevalueringen Panel 2 - en vurdering.
 • Svendsen, Bente Ailin (2017). Searching for identities through stylisation among adolescents in culturally and linguistically heterogeneous urban spaces.
 • Svendsen, Bente Ailin (2017). Seminar om romanifolkets/taternes språk og musikk - åpning og arrangementsansvarlig.
 • Svendsen, Bente Ailin (2017, 30. oktober). Shof, han snakker gatespråk!. [Tidsskrift].  Klar tale, nr 42.
 • Svendsen, Bente Ailin (2017, 06. juni). Små kommuner mister barnehagetilskudd. [Fagblad].  Utdanning.
 • Svendsen, Bente Ailin (2017, 09. oktober). Språk, dialekt og identitet. [Radio].  P1 Norgesglasset.
 • Svendsen, Bente Ailin (2017). The Dynamics of Citizen Sociolinguistics.
 • Svendsen, Bente Ailin; Ims, Ingunn Indrebø & Ryen, Else (2017). Er elevenes flerspråklighet synlig i skolen? En presentasjon av skoleundersøkelsen “Rom for språk?”.
 • Svendsen, Bente Ailin; Ryen, Else & Ims, Ingunn Indrebø (2017). Den flerspråklige skolen Elevers og læreres holdninger og praksis.
 • Svendsen, Bente Ailin & Saab, Anwar (2017). Dokumentarfilm om språkutstillingen "Oslo sier. Språk i byen".
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Ims, Ingunn Indrebø & Svendsen, Bente Ailin (2016). Takt og tone i Oslo-språket. Vis sammendrag
 • Ims, Ingunn Indrebø; Ryen, Else & Svendsen, Bente Ailin (2016). "Rom for språk?".
 • Svendsen, Bente Ailin (2016, 08. februar). Barns språkkunnskaper sløses bort i skolen. [Internett].  Forskning.no.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016, 04. mai). Bente Ailin Svendsen - om ny stor språkutstilling. [Radio].  NRK Kulturnytt.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016, 11. november). Blir seniorene løftet av språket?. [Radio].  Her og nå/NRK.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016, 10. februar). Dette er "Flyktning Big-Brother". [Internett].  NRK.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016, 30. juli). Flerspråklighet. [Radio].  NRK Verdibørsen.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016). Flerspråklighet - en ressurs?.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016, 23. november). Google danker ut ordboka. [Internett].
 • Svendsen, Bente Ailin (2016). Language, Linguistics and Life Science, vist NRK2 14.5.2016.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016, 04. mai). "Oslo" eller "Oschlo"? "Kjøtt" eller "sjøtt"?.  Aftenposten.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016). Oslo says. Language in the city.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016). Oslo sier. Språk i byen.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016, 04. mai). Se, hør og gjett på språk i ny utstilling. [Internett].  NTB.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016, 04. mai). Slang, ungdomsspråk og flerspråklighet. Om åpningen av utstillingen Oslo sier. Språk i byen. [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016, 04. mai). Slik endres Oslospråket.  Dagsavisen.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016, 15. mai). Språker, snakker, sjofer - om språkutstillingen Oslo sier. Språk i byen.  Uniforum.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016, 12. april). Synliggjør språkmangfoldet i Oslo. [Fagblad].  I skolen.
 • Svendsen, Bente Ailin & Ims, Ingunn Indrebø (2016, 15. oktober). Derfor snakker unge som østfoldinger. Alle er ikke lenger hva det var.  Tønsberg Blad.
 • Svendsen, Bente Ailin & Ims, Ingunn Indrebø (2016, 20. august). Språk på utstilling. [Fagblad].  Oslo S Magasinet, nr 3, august 2016.
 • Svendsen, Bente Ailin & Ims, Ingunn Indrebø (2016, 29. april). Ta testen om oslospråket. [Internett].  NRK Østlandssendingen.
 • Svendsen, Bente Ailin; Ims, Ingunn Indrebø & Else, Ryen (2016). Den flerspråklige skolen – Elevers og læreres holdninger og praksis.
 • Svendsen, Bente Ailin & Siiner, Maarja (2016). Multilingualism across the lifespan A corpus assisted discourse analysis of the representation of immigrants with dementia in Norwegian media texts.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Svendsen, Bente Ailin & Tonne, Ingebjørg (2015). Innledning, samt planlegging, invitasjon og redaksjonelt arbeid Jubileumsnummer NOA. Norsk som andrespråk 30 år! Totalt 396 sider. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  30(1-2), s 5- 9
 • de Bot, Kees; Lind, Marianne; Ribu, Ingeborg Sofie Bjønness; Simonsen, Hanne Gram; Svendsen, Bente Ailin & Svennevig, Jan (2015). Bilingualism and aging: Executive functions, language use and management in normally aging speakers and speakers with dementia.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015). "Alle utlendinger har lukka gardiner" - fremtidens norsk?.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015). "Alle utlendinger har lukka gardiner" - fremtidens norsk?.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015, 06. april). Bestevenner på engelsk.  Aftenposten.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015). Citizen science in exploring linguistic diversity.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015, 06. februar). Kebabnorsk begeistrer. [Internett].  Brostein.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015, 08. februar). Kommentar til språklig form i Skarangers bok Alle utlendinger har lukka gardiner. [Radio].  NRK/Språkteigen.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015, 23. januar). Kommentar: Derfor skrev Maria (20) roman på "kebabnorsk". [Internett].  VG.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015). Language, youth and identity in hetereogenous urban spaces - Oslo, Norway.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015). Lol. wtf? Ta tempen på språket!.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015). MultiLing Senter for flerspråklighet - i skjæringspunktene mellom språkstruktur, kontekstualisert språkbruk og språkideologi.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015). Sjøttboller og andre boller - et blikk på språkendringer i Oslo og omegn.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015). Sjøttboller og andre boller - et blikk på språkendringer i Oslo og omegn.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015, 03. mars). Skal forske på flerspråklige demente. [Internett].  Utrop.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015, 22. oktober). Skjært for norsk humor på VGTV. [Internett].  Dagens Næringsliv.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015, 06. januar). Ta tempen på språket!. [Radio].  NRK/Ekko P2.
 • Svendsen, Bente Ailin & Ims, Ingunn Indrebø (2015). Ideologizing recent linguistic pluralisation in the Norwegian mediascape. Corpus assisted discourse analysis.
 • Svendsen, Bente Ailin & Ims, Ingunn Indrebø (2015). Multimodal korpusbasert diskursanalyse av ”kebabnorsk” i media.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 23. sep. 2019 11:35