Bente Ailin Svendsen

Bilde av Bente Ailin Svendsen
English version of this page
Telefon +47-22856966
Mobiltelefon 97562138 +47- 97562138
Rom HW 518, 5. etasje
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 OSLO

Bente Ailin Svendsen er professor i Norsk som andrespråk og Nordisk språkvitenskap. Hun initierte og var sentral i utviklingen av MultiLing Senter for flerspråklighet, ett av de NFR-finansierte sentrene for fremragende forskning, der hun fungerte som nestleder i perioden 2013-2015 og som leder for Tema 2 Flerspråklig praksis 2016-2017.

Forskning

Svendsen forsker på flerspråklighet hos individet og i samfunnet og språkbruk blant ungdom i flerspråklige bymiljøer. Hennes forskningsinteresser inkluderer flerspråklighet, språklig endring og kommunikasjon i sin alminnelighet og i det flerkulturelle samfunnet spesielt.

Undervisning

Høsten 2018 underviser Svendsen på emnene NOAS 1100 Innføring i Norsk som andrespråk og LING 1109 Tospråklighet

Prosjekter, formidling, priser og verv

Svendsen var prosjektleder og i samarbeid med Ingunn I. Ims, Tommy Sørbø og Tank Design, ansvarlig for innhold, utforming og produksjon av språkutstillingen Oslo sier. Språk i byen. Utstillingen stod på Bymuseet i Frognerparken 4. mai 2016 til 1. april 2018. Utstillingen var finansiert av MultiLing, i samarbeid med Språkrådet og Bymuseet. Se en film om utstillingen her.

I 2017 mottok Svendsen ILNs formidlingspris i 2016 for Oslo sier. Språk i byen. I 2018 mottok hun for artikkelen The dynamics of citizen sociolinguistics og utstillingen Oslo sier. Språk i byen Kunnskap Oslos pris for beste forskningsarbeid om Oslo-tematikk i 2017. Som en del av et forfatterkollektiv, mottok Svendsen Språkprisen i 2009 for boka Flerspråklighet i skolen (red. Rita Hvistendahl).

 

 

 

 

 

Svendsen sitter i Forskningsrådets programstyre for Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) (2011-2018) og i Språkrådets fagråd for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning (2015-2018).

I perioden 2013-2015 var Svendsen redaktør i tidsskriftet NOA. Norsk som andrespråk og styremedlem i SONE-nettverket (sosiolingvistisk nettverk) i perioden 2011-2016.

Svendsen var mellom 2013-2017 leder for prosjektet Norsk romani, der Jakob Wiedner (2016) skrev sin doktoravhandling (De)mystifying Norwegian Romani – The discursive construction of a minority language. Prosjektet var en del av programmet SAMKUL Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger i Forskningsrådet som ble avsluttet med det åpne seminaret Norsk romani: språk, historie og musikk i samarbeid med Språkrådet og Nasjonalbiblioteket. Du kan lese en populærvitenskapelig fremstilling HER eller søke i Norsk romani ordbok HER.

Som ILNs forskningsleder i perioden 2009-2012 bidro Svendsen blant annet til å utvikle instituttets tiårige strategiske plan (ILN 2020) og publiseringsstrategi (2012-2015).

I 2014 ledet Svendsen Forskningsrådets forskningskampanje Ta tempen på språket! der alle landets skoleelever på alle trinn ble invitert til å være språkforskere.

Elever som språkforskere i "Ta tempen på språket!" i 2014.

Trykte kronikker, intervjuer og annet

TV

Radio

Emneord: Sosiolingvistikk, Andrespråkstilegnelse, Norsk som andrespråk, Nordisk språk, Tospråklighet, Flerspråklighet, Diskursanalyse

Publikasjoner

  • Svendsen, Bente Ailin (2018). The dynamics of citizen sociolinguistics. Journal of Sociolinguistics.  ISSN 1360-6441.  22(2), s 137- 160 . doi: 10.1111/josl.12276 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan & de Bot, Kees (2017). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  s 1- 25 . doi: 10.1080/02699206.2017.1381168 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Madsen, Lian Malai & Svendsen, Bente Ailin (2015). Stylized Voices of Ethnicity and Social Division, In Jacomine Nortier & Bente Ailin Svendsen (ed.),  Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107016989.  10.  s 207 - 230
  • Svendsen, Bente Ailin (2015). Language, Youth and Identity in the 21st Century. Content and Continuations, In Jacomine Nortier & Bente Ailin Svendsen (ed.),  Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107016989.  1.  s 3 - 23
  • Svendsen, Bente Ailin & Marzo, Stephania (2015). A ‘new’ speech style is born. The omnipresence of structure and agency in the life of semiotic registers in heterogeneous urban spaces. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL.  ISSN 2192-1032.  3(1), s 47- 85 . doi: 10.1515/eujal-2015-0008 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Svendsen, Bente Ailin & Quist, Pia (2015). MultiNord 2007-2015: Et nettverk for forskning om språk i heterogene byrom - empiriske og teoretiske hovedlinjer. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  30(1-2), s 151- 194 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Svendsen, Bente Ailin (2014). Kebabnorskdebatten. En språkideologisk forhandling om sosial identitet. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1894-1036.  (1), s 33- 62 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 5. juli 2018 04:20