Bente Ailin Svendsen

Bilde av Bente Ailin Svendsen
English version of this page
Telefon +47 22856966
Mobiltelefon +4797562138 +47- 97562138
Rom HW 416
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 Oslo

Bente Ailin Svendsen er professor i Norsk som andrespråk og Nordisk språkvitenskap. Hun initierte og var sentral i utviklingen av MultiLing Senter for flerspråklighet, ett av de NFR-finansierte sentrene for fremragende forskning, der hun fungerte som nestleder i perioden 2013-2015 og som leder for Tema 2 Flerspråklig praksis 2016-2017. I perioden 2019-2021 er Svendsen professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), tilknyttet forskergruppen Språklig variasjon og endring i samfunn og utdanning. Svendsen har lang erfaring med å formidle og hun har holdt en rekke foredrag, blant annet for innsatte. Hun har dessuten vært ekspertvitne i rettssaker.

Forskning

Svendsen forsker på flerspråklighet hos individet og i samfunnet og språkbruk blant ungdom i flerspråklige bymiljøer. Hennes forskningsinteresser inkluderer flerspråklighet, språklig endring og kommunikasjon i sin alminnelighet og i det flerkulturelle samfunnet spesielt.

Undervisning

Svendsen underviser på emnene SPR 4110 Språk og kommunikasjon i det flerkulturelle samfunnet og NOAS 1100 Innføring i Norsk som andrespråk. Høsten 2020 og våren 2021 har hun forskningstermin.

Prosjekter, formidling, priser og verv

Svendsen var prosjektleder og i samarbeid med Ingunn I. Ims, Tommy Sørbø og Tank Design, ansvarlig for innhold, utforming og produksjon av språkutstillingen Oslo sier. Språk i byen og Språksalongen. Utstillingen stod på Bymuseet i Frognerparken 4. mai 2016 til 1. april 2018. Utstillingen var finansiert av MultiLing, i samarbeid med Språkrådet og Bymuseet. Se en film om utstillingen og Språksalongen her.

I 2017 mottok Svendsen ILNs formidlingspris i 2016 for Oslo sier. Språk i byen. I 2018 mottok hun for artikkelen The dynamics of citizen sociolinguistics og utstillingen Oslo sier. Språk i byen Kunnskap Oslos pris for beste forskningsarbeid om Oslo-tematikk i 2017. Som en del av et forfatterkollektiv, mottok Svendsen Språkprisen i 2009 for boka Flerspråklighet i skolen (red. Rita Hvistendahl).

 

 

 

 

I perioden 2011-2018 var Svendsen programstyremedlem i SAMKUL Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger i Forskningsrådet og i Språkrådets fagråd for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning (2015-2018).

I perioden 2013-2015 var Svendsen redaktør i tidsskriftet NOA. Norsk som andrespråk og styremedlem i SONE-nettverket (sosiolingvistisk nettverk) i perioden 2011-2016.

Svendsen var mellom 2013-2017 leder for prosjektet Norsk romani, der Jakob Wiedner (2016) skrev sin doktoravhandling (De)mystifying Norwegian Romani – The discursive construction of a minority language. Prosjektet var en del av programmet SAMKUL Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger i Forskningsrådet som ble avsluttet med det åpne seminaret Norsk romani: språk, historie og musikk i samarbeid med Språkrådet og Nasjonalbiblioteket. Du kan lese en populærvitenskapelig fremstilling HER eller søke i Norsk romani ordbok HER.

Som ILNs forskningsleder i perioden 2009-2012 bidro Svendsen blant annet til å utvikle instituttets tiårige strategiske plan (ILN 2020) og publiseringsstrategi (2012-2015).

I 2014 ledet Svendsen Forskningsrådets forskningskampanje Ta tempen på språket! der alle landets skoleelever på alle trinn ble invitert til å være språkforskere.

Elever som språkforskere i "Ta tempen på språket!" i 2014.

Trykte kronikker, intervjuer og annet - eksempler

TV 

Radio

Emneord: Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, Norsk som andrespråk
Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 12. juli 2021 01:06