Elizabeth Lanza

Bilde av Elizabeth Lanza
English version of this page
Telefon +47 22856751
Mobiltelefon +47 47278761
Rom HW 446
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus 1. etasje (ekspedisjonen) Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 Oslo

Elizabeth Lanza er leder for Center for Multilingualism in Society across the Lifespan (MultiLing).

Bakgrunn

Elizabeth Lanza er professor i lingvistikk ved Universitetet i Oslo. Fra 1. juni 2013 er hun leder for Center for Multilingualism in Society across the Lifespan (MultiLing) som er et senter for fremragende forskning i Norges forskningsråds SFF-program. Fra januar 2007 til mars 2008 var hun leder for Fransk - norsk senter for humaniora og samfunnsvitenskap i Paris. Lanza er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Lanza tok sin doktorgrad i lingvistikk på Georgetown University i 1990 med en spesialisering i sosiolingvistikk. Hennes viktigste forskningsinteresser er tospråklighet/ flerspråklighet hvor hennes forskningsarbeider hovedsaklig er sosiolingvistisk orientert med perspektiver fra diskursanalyse/samtaleanalyse.

Lanza sitter i Editorial Board for tidsskriftene International Journal of Bilingualism utgitt av Sage,  Bilingualism: Language and Cognition utgitt av Cambridge University Press, Linguistic Landscape (John Benjamins), Journal of Multilingual and Multicultural Development, Multilingual Margins (University of Western Cape, South Africa) og bokserien IMPACT: Studies in Language and Society (John Benjamins). 

Lanza er medlem av Scientific Advisory Board for Centre for Multilingualism and Diversities Research på University of the Western Cape, Sør Afrika; External Advisory Board for Center for Multilingual and Intercultural Communication på Stony Brook University; og Steering Group for prosjektet Translation and Translanguaging: Investigating Linguistic and Cultural Transformations in Superdiverse Wards in Four UK Cities (2014 - 2018), finansiert av det britiske AHRC; Advisory Committee for British Academys Special Research Project om Cognitive Benefits of Language Learning, University College London, UK (2016 – 2017); og Advisory Board for OWRI Open World Research Initiative-prosjektet Language and Community in a Globalising World, finansiert av AHRC (juli 2016 – 2019).  Lanza har også deltatt i styret for forskningsprosjektet UPUS Utviklingsprosesser i urbane språkmiljøer — konvergens og divergens, finansiert av Norges forskningsråd.

Lanza var leder for den lokale arrangementskomiteen for International Symposium on Bilingualism (ISB8) som ble holdt på Universitetet i Oslo 15. - 18. juni 2011. Konferansen var en del av Universitetets 200-års jubileumsfeiring. På ISB8 ble Lanza valgt som Chair of the Steering Committee for ISB for en fire-års periode (2011 - 2015). Under hennes ledelse ble ISB9 holdt i Singapore i 2013 og ISB10 i New Jersey, USA, i 2015.

Undervisnings- og veiledningsområder

Tospråklighet/flerspråklighet, sosiolingvistikk, diskursanalyse / samtaleanalyse, narrativanalyse, barnespråk, språkpolitikk, forskningsmetoder

Faglige kompetanseområder

Tospråklighet/flerspråklighet, sosiolingvistikk, diskursanalyse / samtaleanalyse, narrativanalyse, barnespråk, språkpolitikk, forskningsmetoder

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved MultiLing og ILN

Lanzas aktuelle forskning fokuserer på spørsmål knyttet til forhold mellom språk, kultur og identitet hos flerspråklige, med særlig focus på språkpolitikk i familien. Hun er leder for forskningsprosjektet MultiFam: Språkpolitikk i flerspråklige transkulturelle familier (2015 – 2018), finansiert av Norges forskningsråd (FRIPRO prosjekt). Hun ledet det tverrfaglige forskningsprosjektet Language, Culture and Identity in Migrant Narratives (også kalt SKI-prosjektet: Språk, Kultur, Identitet) finansiert av Norges forskningsråd 2008 - 2012. Hun var i styret for forskernettverket 3M - Identities in Motion: Multilingualism, Multiculturalism, Mobility, finansiert av NordForsk (2009 - 2011).

Lanza fortsetter å arbeide med flerspråklig førstespråkstilegnelse, språksosialisering og familiespråkpolitikk.  Hennes forskning dekker også språkpolitikk mer generelt. Hun har deltatt i et prosjekt om flerspråklig utdanning i Etiopia, som ble finansiert av NUFU-programmet, i samarbeid med Department of Linguistics, Addis Ababa University (2001 – 2006). Lanza deltar også på prosjektet "Lingvistisk kapasitetsbygging - verktøy for en inkluderende utvikling av Etiopia". Prosjektet mottar støtte fra Norad gjennom NORHED (2014 – 2018). Lanza forsker på sosiolingvistiske emner, spesielt på språkideologier og det lingvistiske landskapet, sammen med sin etiopiske kollega Hirut Woldemariam (Addis Ababa University).

Emneord: Flerspråklighet, Tospråklighet, Sosiolingvistikk, Kulturelt mangfold, Språkkontakt, Diskursanalyse, Samtaleforskning, Narrativer
Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 28. jan. 2021 03:16