Hanne Gram Simonsen

Professor emeritus
Bilde av Hanne Gram Simonsen
English version of this page
Telefon +4722854182
Mobiltelefon +4790128109
Rom HW 407
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse MultiLing Henrik Wergelands hus 4. etasje (ekspedisjonen) Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 Oslo
Postadresse ILN Postboks 1102 Blindern N-0317 Oslo

Faglige interesser

Hanne Gram Simonsen er professor emeritus i lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt dekker barns språktilegnelse (spesielt tilegnelse av fonologi og morfologi og skjæringspunktet mellom disse, i et tverrspråklig og flerspråklig perspektiv), klinisk lingvistikk (språkavvik hos barn og hos voksne med afasi og Alzheimers sykdom), og instrumentell fonetikk (spesielt gjennom bruk av EPG (elektropalatografi), EMA (elektromagnetisk artikulografi) og ultralyd).

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Allmenn lingvistikk: fonetikk, fonologi, morfologi, leksikon
 • Kognitiv lingvistikk
 • Psykolingvistikk
 • Barns språkutvikling
 • Klinisk lingvistikk - språkavvik

Verv

Hanne Gram Simonsen var president i ICPLA - The International Clinical Phonetics and Linguistics Association i perioden 2014-2018. ICPLA har som mål å stimulere til forskning om og anvendelse av fonetikk og lingvistikk på studiet av avvikende språk og tale.  Hvert annet år arrangeres en konferanse i ICPLAs regi, den siste  (ICPLA 18) ble arrangert (digitalt) i Glasgow 22-25 juni 2021.

  Emneord: Språkvitenskap, Lingvistikk, Klinisk lingvistikk, Barns språktilegnelse, Afasi, Demens, Språkpsykologi, Fonetikk, Fonologi, Kognitiv lingvistikk, Flerspråklighet

  Publikasjoner

  • Røste, Ingvild; Norvik, Monica I. & Simonsen, Hanne Gram (2022). CAT-N: Comprehensive aphasia test på norsk. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. s. 6–14.
  • Miezskowska, Karolina; Krajewski, Grzegorz; Sobota, Krzysztof; Dynak, Agnieszka; Kolak, Joanna & Krysztofiak, Magdalena [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2022). Parental Report via a Mobile App in the Context of Early Language Trajectories: StarWords Study Protocol. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. 19(5), s. 1–18. doi: 10.3390/ijerph19053067. Fulltekst i vitenarkiv
  • Simonsen, Hanne Gram & Southwood, Frenette (2021). Child language assessment across different multilingual contexts: Insights and challenges from South and North. I Røyneland, Unn & Blackwood, Robert (Red.), Multilingualism across the Lifespan. Routledge. ISSN 9781003125815. s. 11–30. Fulltekst i vitenarkiv
  • Maasø, Arnt & Simonsen, Hanne Gram (2021). Kollegaveiledning i en lærende organisasjon. I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 143–159. Fulltekst i vitenarkiv
  • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Tengesdal, Eirik & Post, Brechtje [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Vocalic Intrusions in Consonant Clusters in Child-Directed vs. Adult-Directed Speech. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 12, s. 1–13. doi: 10.3389/fpsyg.2021.688002. Fulltekst i vitenarkiv
  • Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth; Post, Brechtje & Payne, Elinor (2020). Cross-linguistic variation in word-initial cluster production in adult and child language: evidence from English and Norwegian. Journal of Child Language. ISSN 0305-0009. 48(1), s. 1–30. doi: 10.1017/S0305000920000069. Fulltekst i vitenarkiv
  • Simonsen, Hanne Gram; Garmann, Nina Gram & Kristoffersen, Kristian Emil (2019). Consonant clusters in the speech of children with 5p deletion syndrome. I Hognestad, Jan Kristian; Kinn, Torodd & Lohndal, Terje (Red.), Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-029-3. s. 295–314. Fulltekst i vitenarkiv
  • Mercan, Gözde & Simonsen, Hanne Gram (2019). The production of passives by English-Norwegian and Turkish-Norwegian bilinguals: a preliminary investigation using a cross-linguistic structural priming manipulation. Journal of Cultural Cognitive Science. ISSN 2520-100X. s. 1–16. doi: 10.1007/s41809-019-00040-6. Fulltekst i vitenarkiv
  • Ribu, Ingeborg Sophie; Simonsen, Hanne Gram; Løver, Morten Aase; Strand, Bror-Magnus S. & Kristoffersen, Kristian Emil (2019). N-LARSP: A Developmental Language Profile for Norwegian. I Ball, Martin J.; Fletcher, Paul & Crystal, David (Red.), Grammatical Profiles: Further Languages of LARSP. Multilingual Matters. ISSN 9781788924382. s. 1–28. doi: 10.21832/9781788924399-003.
  • Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Flygstad, Nina; Milder, Nina; Pedersen, Ingrid & Simonsen, Hanne Gram [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Language assessment in Norwegian kindergartens - a pilot study of parents' and ECEC staff's reports on Norwegian-speaking three-year-olds using CDI III. RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation. ISSN 0909-8976. 49, s. 87–103. Fulltekst i vitenarkiv
  • Svennevig, Jan; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Landmark, Anne Marie Dalby (2019). Code-switching in multilinguals with dementia: patterns across speech contexts. Clinical Linguistics & Phonetics. ISSN 0269-9206. doi: 10.1080/02699206.2019.1600170. Fulltekst i vitenarkiv
  • Urek, Olga; Vulane, Anna; Dargis, Roberts; Taurina, Agrita; Zirina, Tija & Simonsen, Hanne Gram (2019). Latvian CDI: Methodology, developmental trends and cross-linguistic comparison. Journal of Baltic Studies. ISSN 0162-9778. 50(3), s. 285–305. doi: 10.1080/01629778.2019.1590433. Fulltekst i vitenarkiv
  • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Kristoffersen, Kristian Emil (2019). The Phonology of Children's Early Words: Trends, Individual Variation, and Parents' Accommodation in Child-Directed Speech. Frontiers in Communication. ISSN 2297-900X. 4, s. 1–11. doi: 10.3389/fcomm.2019.00010.
  • Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Simonsen, Hanne Gram; Haman, Ewa; Mieszkowska, Karolina & Kołak, Joanna [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Picture-based vocabulary assessment vs. parental questionnaires: A cross-linguistic study of bilingual assessment methods. International Journal of Bilingualism. ISSN 1367-0069. 23(2), s. 437–456. doi: 10.1177/1367006917733067.
  • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan & de Bot, Kees (2018). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time. Clinical Linguistics & Phonetics. ISSN 0269-9206. 32(4), s. 353–377. doi: 10.1080/02699206.2017.1381168. Fulltekst i vitenarkiv
  • Garmann, Nina Gram; Kristoffersen, Kristian Emil & Simonsen, Hanne Gram (2018). Phonological patterns (templates) in 5p deletion syndrome. Clinical Linguistics & Phonetics. ISSN 0269-9206. 32(2), s. 101–113. doi: 10.1080/02699206.2017.1316775. Fulltekst i vitenarkiv
  • Fyndanis, Valantis; Lind, Marianne; Varlokosta, Spyridoula; Kambanaros, Maria; Soroli, Efstathia & Ceder, Klaudia [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2017). Cross-linguistic adaptations of The Comprehensive Aphasia Test: Challenges and solutions. Clinical Linguistics & Phonetics. ISSN 0269-9206. 31(7-9), s. 697–710. doi: 10.1080/02699206.2017.1310299. Fulltekst i vitenarkiv
  • Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Łuniewska, Magdalena & Haman, Ewa (2017). Validating the psycholinguistic aspects of LITMUS-CLT: Evidence from Polish and Norwegian. Clinical Linguistics & Phonetics. ISSN 0269-9206. 31(11-12), s. 910–930. doi: 10.1080/02699206.2017.1307455. Fulltekst i vitenarkiv
  • Haman, Ewa; Łuniewska, Magdalena; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Chiat, Shula & Bjekic, Jovana [Vis alle 33 forfattere av denne artikkelen] (2017). Noun and verb knowledge in monolingual preschool children across 17 languages: Data from Cross-linguistic Lexical Tasks (LITMUS-CLT). Clinical Linguistics & Phonetics. ISSN 0269-9206. 31(11-12), s. 818–843. doi: 10.1080/02699206.2017.1308553.
  • Knoph, Monica I. Norvik; Simonsen, Hanne Gram & Lind, Marianne (2017). Cross-linguistic transfer effects of verb-production therapy in two cases of multilingual aphasia. Aphasiology. ISSN 0268-7038. 31(12), s. 1482–1509. doi: 10.1080/02687038.2017.1358447. Fulltekst i vitenarkiv
  • Rofes, Adrià; Zakariás, Lilla; Ceder, Klaudia; Lind, Marianne; Blom Johansson, Monica & de Aguiar, Vânia [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2017). Imageability ratings across languages. Behavior Research Methods. ISSN 1554-351X. Published ahead of print, s. 1–11. doi: 10.3758/s13428-017-0936-0. Fulltekst i vitenarkiv
  • Payne, Elinor; Post, Brechtje; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2017). The acquisition of long consonants in Norwegian. I Kubozono, Haruo (Red.), The Phonetics and Phonology of Geminate Consonants.. Oxford University Press. ISSN 9780198754930. s. 130–162. doi: 10.1093/oso/9780198754930.003.0007.
  • Payne, Elinor; Post, Brechtje; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2015). VC timing acquisition: Integrating phonetics and phonology. I The Scottish Consortium, for ICPhS (Red.), Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. the University of Glasgow. ISSN 978-0-85261-941-4.
  • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2015). Tidlig flerspråklighet - myter og realiteter. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 30(1-2), s. 195–217. Fulltekst i vitenarkiv

  Se alle arbeider i Cristin

  • Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram & Hide, Øydis (2021). Norsk fonetikk i et klinisk perspektiv. Novus Forlag. ISBN 9788283900651. 183 s.
  • de Bot, Kees; Plejert, Charlotta; Simonsen, Hanne Gram; Fyndanis, Valantis; Hansen, Pernille & Norvik, Monica I. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Multilingualism and ageing. An Overview. Brill Academic Publishers. ISBN 978-90-04-44539-0. 98 s.

  Se alle arbeider i Cristin

  • Ribu, Ingeborg Sophie; Goral, Mira; Theimann, Ane; Iacorossi, Michela; Lehtonen, Minna & Norvik, Monica I. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Eye-tracking Measures of Prediction in L1 and L2 in Bilingual People with and without Aphasia .
  • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram & Norvik, Monica I. (2021). Afasi og språk.
  • Swinburn, Kate; Porter, Gillian; Howard, David; Høeg, Nina; Norvik, Monica I. & Røste, Ingvild [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). CAT-N - Comprehensive Aphasia Test.
  • Simonsen, Hanne Gram & Southwood, Frenette (2021). Child language assessment across different multilingual contexts: Insights and challenges from South and North.
  • Vebenstad, Marit Aaby & Simonsen, Hanne Gram (2021). Frustrert baby? Dette kan hjelpe. [Internett]. klikk.no - Foreldre.
  • Ribu, Ingeborg Sophie; Theimann, Ane Ylje Opedal; Kuzmina, Ekaterina; Goral, Mira; Iacorossi, Michela & Lehtonen, Minna [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Predictive ability in bilingual speakers with and without aphasia.
  • Ribu, Ingeborg Sophie; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Norvik, Monica I. (2021). Narrative production in speakers with and without dementia.
  • Ribu, Ingeborg Sophie; Norvik, Monica I. ; Lehtonen, Minna & Simonsen, Hanne Gram (2021). Free word associations in healthy aging and dementia.
  • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie; Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan (2020). Word finding difficulties in testing and conversation: An interdisciplinary approach to the study of multilinguals with dementia.
  • Lanza, Elizabeth; Liu, Liquan; Gonzalez, Elisabet; Sevinc, Yesim; Simonsen, Hanne Gram & Norvik, Monica I. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). The MultiLingual Mind Across the Lifespan.
  • Wray, Alison; Svennevig, Jan; Simonsen, Hanne Gram; Norvik, Monica I. ; Landmark, Anne Marie Dalby & Hansen, Pernille [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Demens og kommunikasjon på tvers av språk. [Internett]. You Tube.
  • Simonsen, Hanne Gram (2020). Om flerspråklige barn. [Radio]. Foreldrerådet (podcast).
  • Strangmann, Iris; Antolovic, Katarina; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Norvik, Monica I. & Obler, Loraine (2020). The continuity of cognates: Approaches to empirically establish form overlap in data from patients with dementia and aphasia.
  • Hansen, Pernille & Simonsen, Hanne Gram (2020). Når man ikke finner ord.
  • Simonsen, Hanne Gram; Norvik, Monica I. & Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Flerspråklig aldring: Hva skjer med språkene, og hvordan kan vi undersøke det?
  • Fyndanis, Valantis; Haman, Ewa; Hansen, Pernille; Luniewska, Magdalena; Norvik, Monica I. & Simonsen, Hanne Gram (2020). Meeting a need for tools: Experiences from two international networks.
  • Holm, Elisabeth; Hansen, Pernille; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Simonsen, Hanne Gram & Garmann, Nina Gram (2019). Helhetlig kartlegging av flerspråklige barns språk: Noen fallgruver og tre mulige løsninger.
  • Strangmann, Iris; Hansen, Pernille; Antolovic, Katarina; Bøyum, Malene; Simonsen, Hanne Gram & Obler, Loraine (2019). Empirically establishing cognateness: Translation elicitation of Norwegian words by English monolinguals.
  • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan (2019). Ordfinning og ordleting hos sju flerspråklige med demens.
  • Hansen, Pernille & Simonsen, Hanne Gram (2019). Lexical factors in naming among multilinguals with dementia: The effects of frequency, age of acquisition, phonological neighbourhood density, word class, imageability and cognate status.
  • Norvik, Monica I. ; Goral, Mira; Kuzmina, Ekaterina; Røste, Ingvild & Simonsen, Hanne Gram (2019). Within and between language treatment effects in severe aphasia in multilingual speakers. Frontiers in Neuroscience. ISSN 1662-4548. doi: 10.3389/conf.fnhum.2019.01.00089.
  • Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille & Romøren, Anna Sara Hexeberg (2019). Utvikling bør skje i samspill mellom gründere, forskere og praksisfeltet. barnehage.no.
  • Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille & Romøren, Anna Sara Hexeberg (2019). Tidlig språkinnsats: Språklek med svakt forskningsbelegg. barnehage.no.
  • Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Sandvik, Margareth; Hansen, Pernille & Romøren, Anna Sara Hexeberg [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Syltynn Bravo-rapport. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
  • Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan (2018). Språk og kommunikasjon hos flerspråklige eldre med demens.
  • Fyndanis, Valantis; Cameron, S.; Caplan, D.; Davril, C.; Kaldhol, Nina Hagen & Knoph, Monica I. K. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). The impact of successive bi-/multilingualism on the cognitive abilities of healthy older speakers: Evidence from Norwegian academics.
  • Norvik, Monica I. ; Hansen, Jessica Pedersen Belisle; Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan Ludvig (2018). Språk, migrasjon og helse.
  • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Svennevig, Jan & Vonen, Maria Njølstad (2018). Code-switching in multilinguals with dementia: Individual patterns across speech contexts .
  • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan (2018). Communicative competence in multilingual persons with dementia: A linguistic perspective .
  • Hansen, Pernille; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2018). Bildebenevning hos eldre innvandrere med demens: Hvilke egenskaper ved ordene påvirker benevningen? .
  • Simonsen, Hanne Gram & Hansen, Pernille (2018). Kartlegging av 4åringers språk: En ny kortversjon av "Preteritumstesten".
  • Kuzmina, Ekaterina; Norvik, Monica I. ; Goral, Mira & Simonsen, Hanne Gram (2018). Auditory comprehension in bilingual aphasia: what can eye-tracking data tell us? Aphasiology. ISSN 0268-7038. s. 117–118. doi: 10.1080/02687038.2018.1487924.
  • Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; de Jong, Jan; Morken, Frøydis; Garmann, Nina Gram & Romøren, Anna Sara Hexeberg (2018). Statped - en bro mellom forskning og praksis. [Internett]. barnehage.no.
  • Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; de Jong, Jan; Morken, Frøydis; Garmann, Nina Gram & Romøren, Anna Sara Hexeberg (2018). Statped må styrkes. [Avis]. Dagsavisen.
  • Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss; Hansen, Pernille & Simonsen, Hanne Gram (2018). Screening for language delay using Norwegian CDI III.
  • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth; Simonsen, Hanne Gram; Tengesdal, Eirik & Romøren, Anna Sara Hexeberg [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Consonant clusters in Norwegian CDS: are they produced differently from clusters in ADS? .
  • Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Pedersen, Ingrid (2018). Norsk CDI III .
  • Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Pedersen, Ingrid (2018). Norwegian CDI III.
  • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Simonsen, Hanne Gram & Tengesdal, Eirik [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Uttaler voksene konsonantgerupper på en annen måte til barn enn til voksene?
  • Fyndanis, Valantis; Lind, Marianne; Balčiūnienė, Ingrida; Bjekić, Jovana; Ceder, Klaudia & Gavarró, Anna [Vis alle 26 forfattere av denne artikkelen] (2017). Cross-linguistic adaptations of the Comprehensive Aphasia Test.
  • Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss & Simonsen, Hanne Gram (2017). Norsk CDI III - en pilot.
  • Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss; Simonsen, Hanne Gram; Flygstad, Nina & Gullvik, Marthe [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Assessing language skills in Norwegian kindergartens: Piloting CDI III in Norwegian.
  • Svennevig, Jan; Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne & Ribu, Ingeborg Sophie (2017). Word search and lexical access in a bilingual speaker with dementia.
  • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne; Ribu, Ingeborg Sophie; Bøyum, Malene & Svennevig, Jan (2017). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time.
  • Svennevig, Jan & Simonsen, Hanne Gram (2017). The MultiLing Dementia Project.
  • Simonsen, Hanne Gram & Haman, Ewa (2017). LITMUS-CLT: A new way to assess bilingual lexicons. Clinical Linguistics & Phonetics. ISSN 0269-9206. 31(11-12), s. 811–817. doi: 10.1080/02699206.2017.1307454. Fulltekst i vitenarkiv
  • Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Payne, Elinor; Post, Brechtje; Holm, Elisabeth & Hansen, Pernille (2016). Tverrspråklige mønstre i barns konsonantgruppeproduksjon .
  • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2016). Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer.
  • Rofes, Adria; Zakarias, Lilla; Ceder, Klaudia; Lind, Marianne; Johansson, Monika Blom & Bjekic, Jovana [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2016). Word imageability from a cross-linguistic perspective. Stem-, spraak- en taalpathologie. ISSN 0924-7025. 21, s. 158–160.
  • Rofes, Adria; Zakarias, Lilla; Ceder, Klaudia; Lind, Marianne; Johansson, Monika Blom & Bjekic, Jovana [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2016). Word imageability from a cross-linguistic perspective.
  • Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Simonsen, Hanne Gram & Haman, Ewa (2016). Lexical skills in Polish Norwegian preschoolers.
  • Simonsen, Hanne Gram & Knoph, Monica I. Norvik (2016). Flerspråklighet hos eldre.
  • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2016). Verb-production treatment in multilingual aphasia: Cross-linguistic generalization or inhibition? Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. doi: 10.3389/conf.fpsyg.2016.68.00006.
  • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2016). Verb-production treatment in multilingual aphasia: Cross-linguistic generalization or inhibition?
  • Kristoffersen, Kristian Emil; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2016). Phonological patterns (templates) in 5 p– syndrome (Cri du Chat Syndrome).
  • Hansen, Pernille; Luniewska, Magdalena; Haman, Malgorzata M.; Kolak, Joanna; Mieszkowska, Karolina & Wodniecka, Zofia [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Lexical skills in Polish-Norwegian and Polish-English preschoolers.
  • Ribu, Ingeborg Sophie; Simonsen, Hanne Gram; Løver, Morten Aase; Strand, Bror-Magnus Sviland & Kristoffersen, Kristian Emil (2016). N-LARSP: Adaptation of the LARSP profile chart to Norwegian.
  • Lind, Marianne; Fyndanis, Valantis; Balciuniene, Ingrida; Bjekic, Jovana; Ceder, Klaudia & Gavarró, Anna [Vis alle 26 forfattere av denne artikkelen] (2016). Cross-linguistic adaptations of The Comprehensive Aphasia Test: Challenges and solutions.
  • Garmann, Nina Gram; Torkildsen, Janne von Koss; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Romøren, Anna Sara Hexeberg & Hansen, Pernille (2016). The development of CDI III in Norwegian.
  • Simonsen, Hanne Gram; Steien, Guri Bordal; Albury, Nathan John; Milani, Tommaso; Mesthrie, Raj & Williams, Quentin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Panel 2: Interdisciplinarity.
  • Simonsen, Hanne Gram; Garmann, Nina Gram; Payne, Elinor; Post, Brechtje; Holm, Elisabeth & Hansen, Pernille (2016). Cross-linguistic patterns in children’s productions of consonant clusters .
  • Garmann, Nina Gram; Torkildsen, Janne von Koss; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Romøren, Anna Sara Hexeberg & Hansen, Pernille (2016). CDI III - a progress report.
  • Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Chyl, Katarzyna; Simonsen, Hanne Gram & Haman, Ewa (2015). Lexical skills in Polish-Norwegian preschoolers.
  • Simonsen, Hanne Gram (2015). Assessing lexical development in bilingual children.
  • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Thurmann-Moe, Anne Cathrine & Torkildsen, Janne von Koss (2015). CDI short form, CDI III and CLT.
  • Payne, Elinor; Post, Brechtje; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2015). Mastering VC timing: When do prosodic-phonetic biases emerge in acquisition?
  • Payne, Elinor; Post, Brechtje; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2015). VC timing acquisition: Integrating phonetics and phonology.
  • Payne, Elinor; Post, Brechtje; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2015). Prosodic-phonetic biases and the acquisition pathway: A cross-linguistic study of VC timing.
  • Simonsen, Hanne Gram; Garmann, Nina Gram; Payne, Elinor; Post, Brechtje; Holm, Elisabeth & Hansen, Pernille (2015). Cross-linguistic microvariation in cluster production.
  • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2015). Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen.
  • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). The impact of verb retrieval therapy in a bilingual speaker with fluent aphasia.
  • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). Variation and changes in code-switching in multilingual aphasia.
  • Svarverud, Rune; Simonsen, Hanne Gram; Eriksen, Erik Oddvar & Heggen, Kristin (2015). Bør ansette rektor, ikke velge. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
  • Tengesdal, Eirik; Theil, Rolf & Simonsen, Hanne Gram (2015). Stops in Bjerkreim. A synchronic analysis of preaspiration and voiceless lenes. DUO vitenarkiv.

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 31. aug. 2021 11:54