Hanne Gram Simonsen

Professor emeritus
Bilde av Hanne Gram Simonsen
English version of this page
Telefon +4722854182
Mobiltelefon +4790128109
Rom HW 407
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse MultiLing Henrik Wergelands hus 4. etasje (ekspedisjonen) Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 Oslo
Postadresse ILN Postboks 1102 Blindern N-0317 Oslo

Faglige interesser

Hanne Gram Simonsen er professor emeritus i lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt dekker barns språktilegnelse (spesielt tilegnelse av fonologi og morfologi og skjæringspunktet mellom disse, i et tverrspråklig og flerspråklig perspektiv), klinisk lingvistikk (språkavvik hos barn og hos voksne med afasi og Alzheimers sykdom), og instrumentell fonetikk (spesielt gjennom bruk av EPG (elektropalatografi), EMA (elektromagnetisk artikulografi) og ultralyd).

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Allmenn lingvistikk: fonetikk, fonologi, morfologi, leksikon
 • Kognitiv lingvistikk
 • Psykolingvistikk
 • Barns språkutvikling
 • Klinisk lingvistikk - språkavvik

Verv

Hanne Gram Simonsen var president i ICPLA - The International Clinical Phonetics and Linguistics Association i perioden 2014-2018. ICPLA har som mål å stimulere til forskning om og anvendelse av fonetikk og lingvistikk på studiet av avvikende språk og tale.  Hvert annet år arrangeres en konferanse i ICPLAs regi, den siste (ICPLA 17) fant sted på Malta 23-25 oktober 2018 og den neste (ICPLA 18) vil bli arrangert i Glasgow 22-25 juni 2021 (utsatt fra 1-4 september 2020).

  Emneord: Språkvitenskap, Lingvistikk, Klinisk lingvistikk, Barns språktilegnelse, Afasi, Demens, Språkpsykologi, Fonetikk, Fonologi, Kognitiv lingvistikk, Flerspråklighet

  Publikasjoner

  • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Tengesdal, Eirik; Post, Brechtje & Payne, Elinor (2021). Vocalic Intrusions in Consonant Clusters in Child-Directed vs. Adult-Directed Speech. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  12, s 1- 13 . doi: 10.3389/fpsyg.2021.688002 Vis sammendrag
  • Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth; Post, Brechtje & Payne, Elinor (2020). Cross-linguistic variation in word-initial cluster production in adult and child language: evidence from English and Norwegian. Journal of Child Language.  ISSN 0305-0009.  48(1), s 1- 30 . doi: 10.1017/S0305000920000069 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Kristoffersen, Kristian Emil (2019). The phonology of children's early words: Trends, individual variation, and parents' accomodation in child-directed speech. Frontiers in Communication.  ISSN 2297-900X.  4 . doi: 10.3389/fcomm.2019.00010 Vis sammendrag
  • Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Flygstad, Nina; Milder, Nina; Pedersen, Ingrid; Simonsen, Hanne Gram & Torkildsen, Janne von Koss (2019). Språkkartlegging i norske barnehager -en pilotundersøkelse av foreldres og barnehageansattes rapportering av norsktalende tre-åringers språkferdigheter ved hjelp av CDI III. RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation.  ISSN 0909-8976.  49, s 87- 103 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Simonsen, Hanne Gram; Haman, Ewa; Mieszkowska, Karolina; Kołak, Joanna & Wodniecka, Zofia (2019). Picture-based vocabulary assessment vs. parental questionnaires: A cross-linguistic study of bilingual assessment methods. International Journal of Bilingualism.  ISSN 1367-0069.  23(2), s 437- 456 . doi: 10.1177/1367006917733067 Vis sammendrag
  • Mercan, Gözde & Simonsen, Hanne Gram (2019). The production of passives by English-Norwegian and Turkish-Norwegian bilinguals: a preliminary investigation using a cross-linguistic structural priming manipulation. Journal of Cultural Cognitive Science.  ISSN 2520-100X.  s 1- 16 . doi: 10.1007/s41809-019-00040-6 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Ribu, Ingeborg Sophie; Simonsen, Hanne Gram; Løver, Morten Aase; Strand, Bror-Magnus S. & Kristoffersen, Kristian Emil (2019). N-LARSP: A Developmental Language Profile for Norwegian, In Martin J. Ball; Paul Fletcher & David Crystal (ed.),  Grammatical Profiles: Further Languages of LARSP.  Multilingual Matters.  ISBN 9781788924382.  Kapittel 1.  s 1 - 28
  • Simonsen, Hanne Gram; Garmann, Nina Gram & Kristoffersen, Kristian Emil (2019). Consonant clusters in the speech of children with 5p deletion syndrome, In Jan Kristian Hognestad; Torodd Kinn & Terje Lohndal (ed.),  Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-029-3.  Artikkel.  s 295 - 314 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Svennevig, Jan; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Landmark, Anne Marie Dalby (2019). Code-switching in multilinguals with dementia: patterns across speech contexts. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206. . doi: 10.1080/02699206.2019.1600170 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Urek, Olga; Vulane, Anna; Dargis, Roberts; Taurina, Agrita; Zirina, Tija & Simonsen, Hanne Gram (2019). Latvian CDI: Methodology, developmental trends and cross-linguistic comparison. Journal of Baltic Studies.  ISSN 0162-9778.  50(3), s 285- 305 . doi: 10.1080/01629778.2019.1590433 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Garmann, Nina Gram; Kristoffersen, Kristian Emil & Simonsen, Hanne Gram (2018). Phonological patterns (templates) in 5p deletion syndrome. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  32(2), s 101- 113 . doi: 10.1080/02699206.2017.1316775 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan & de Bot, Kees (2018). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  32(4), s 353- 377 . doi: 10.1080/02699206.2017.1381168 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Fyndanis, Valantis; Lind, Marianne; Varlokosta, Spyridoula; Kambanaros, Maria; Soroli, Efstathia; Ceder, Klaudia; Grohmann, Kleanthes K.; Rofes, Adrià; Simonsen, Hanne Gram; Bjekić, Jovana; Gavarró, Anna; Kuvač Kraljević, Jelena; Martínez-Ferreiro, Silvia; Munarriz, Amaia; Pourquie, Marie; Vuksanović, Jasmina; Zakariás, Lilla & Howard, David (2017). Cross-linguistic adaptations of The Comprehensive Aphasia Test: Challenges and solutions. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  31(7-9), s 697- 710 . doi: 10.1080/02699206.2017.1310299 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Haman, Ewa; Łuniewska, Magdalena; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Chiat, Shula; Bjekic, Jovana; Blaziene, Agne; Chyl, Katarzyna; Dabaskinsiene, Ineta; Engel de Abreu, Pascale; Gagarina, Natalia; Gavarró, Anna; Håkansson, Gisela; Harel, Efrat; Holm, Elisabeth; Kapalková, Svetlana; Kunnari, Sari; Levorato, Chiara; Lindgren, Josefin; Mieszkowska, Karolina; Montes Salarich, Laia; Potgieter, Anneke; Ribu, Ingeborg Sophie; Ringblom, Natalia; Rinker, Tanja; Roch, Maja; Slančová, Daniela; Southwood, Frenette; Tedeschi, Roberta; Tuncer, Aylin Müge; Ünal-Logacev, Özlem; Vuksanovic, Jasmina & Armon-Lotem, Sharon (2017). Noun and verb knowledge in monolingual preschool children across 17 languages: Data from Cross-linguistic Lexical Tasks (LITMUS-CLT). Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  31(11-12), s 818- 843 . doi: 10.1080/02699206.2017.1308553 Vis sammendrag
  • Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Łuniewska, Magdalena & Haman, Ewa (2017). Validating the psycholinguistic aspects of LITMUS-CLT: Evidence from Polish and Norwegian. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  31(11-12), s 910- 930 . doi: 10.1080/02699206.2017.1307455 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Knoph, Monica I. Norvik; Simonsen, Hanne Gram & Lind, Marianne (2017). Cross-linguistic transfer effects of verb-production therapy in two cases of multilingual aphasia. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  31(12), s 1482- 1509 . doi: 10.1080/02687038.2017.1358447 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Payne, Elinor; Post, Brechtje; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2017). The acquisition of long consonants in Norwegian., In Haruo Kubozono (ed.),  The Phonetics and Phonology of Geminate Consonants..  Oxford University Press.  ISBN 9780198754930.  Kapittel 6.  s 130 - 162
  • Rofes, Adrià; Zakariás, Lilla; Ceder, Klaudia; Lind, Marianne; Blom Johansson, Monica; de Aguiar, Vânia; Bjekić, Jovana; Fyndanis, Valantis; Gavarró, Anna; Simonsen, Hanne Gram; Hernández Sacristán, Carlos; Kambanaros, Maria; Kuvač Kraljević, Jelena; Martínez-Ferreiro, Silvia; Mavis, İlknur; Méndez Orellana, Carolina; Sör, Ingrid; Lukács, Ágnes; Tunçer, Müge; Vuksanović, Jasmina; Munarriz Ibarrola, Amaia; Pourquie, Marie; Varlokosta, Spyridoula & Howard, David (2017). Imageability ratings across languages. Behavior Research Methods.  ISSN 1554-351X.  Published ahead of print, s 1- 11 . doi: 10.3758/s13428-017-0936-0 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). Semantic feature analysis targeting verbs in a quadrilingual speaker with aphasia. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  29(12), s 1473- 1496 . doi: 10.1080/02687038.2015.1049583 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth & Mevik, Bjørn-Helge (2015). Norwegian Words: A lexical database for clinicians and researchers. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  29(4), s 276- 290 . doi: 10.3109/02699206.2014.999952
  • Payne, Elinor; Post, Brechtje; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2015). VC timing acquisition: Integrating phonetics and phonology, In for ICPhS The Scottish Consortium (ed.),  Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences.  the University of Glasgow.  ISBN 978-0-85261-941-4.  KAPITTEL.
  • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2015). Tidlig flerspråklighet - myter og realiteter. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  30(1-2), s 195- 217 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Hagen, Kristin & Simonsen, Hanne Gram (2014). Two Norwegian speech corpora: Nota-Oslo and TAUS, In Jacques Durand; Ulrike Gut & Gjert Kristoffersen (ed.),  The Oxford Handbook of Corpus Phonology.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-957193-2.  Chapter 25.  s 498 - 508
  • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2014). The impact of semantic feature analysis on verb production in two multilingual speakers with aphasia. Stem-, spraak- en taalpathologie.  ISSN 0924-7025.  19(1), s 55- 57

  Se alle arbeider i Cristin

  • de Bot, Kees; Plejert, Charlotta; Simonsen, Hanne Gram; Fyndanis, Valantis; Hansen, Pernille; Norvik, Monica I.; Svendsen, Bente Ailin & Svennevig, Jan (2020). Multilingualism and ageing. An Overview. Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-44539-0.  98 s. Vis sammendrag

  Se alle arbeider i Cristin

  • Ribu, Ingeborg Sophie; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Norvik, Monica I. (2021). Narrative production in speakers with and without dementia.
  • Ribu, Ingeborg Sophie; Norvik, Monica I.; Lehtonen, Minna & Simonsen, Hanne Gram (2021). Free word associations in healthy aging and dementia.
  • Ribu, Ingeborg Sophie; Theimann, Ane Ylje Opedal; Kuzmina, Ekaterina; Goral, Mira; Iacorossi, Michela; Lehtonen, Minna; Norvik, Monica I. & Simonsen, Hanne Gram (2021). Predictive ability in bilingual speakers with and without aphasia.
  • Fyndanis, Valantis; Haman, Ewa; Hansen, Pernille; Luniewska, Magdalena; Norvik, Monica I. & Simonsen, Hanne Gram (2020). Meeting a need for tools: Experiences from two international networks.
  • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie; Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan (2020). Word finding difficulties in testing and conversation: An interdisciplinary approach to the study of multilinguals with dementia.
  • Hansen, Pernille & Simonsen, Hanne Gram (2020). Når man ikke finner ord.
  • Lanza, Elizabeth; Liu, Liquan; Gonzalez, Elisabet; Sevinc, Yesim; Simonsen, Hanne Gram; Norvik, Monica I. & Hansen, Pernille (2020). The MultiLingual Mind Across the Lifespan.
  • Simonsen, Hanne Gram (2020, 29. september). Om flerspråklige barn. [Radio].  Foreldrerådet (podcast).
  • Simonsen, Hanne Gram; Norvik, Monica I. & Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Flerspråklig aldring: Hva skjer med språkene, og hvordan kan vi undersøke det?.
  • Strangmann, Iris; Antolovic, Katarina; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Norvik, Monica I. & Obler, Loraine (2020). The continuity of cognates: Approaches to empirically establish form overlap in data from patients with dementia and aphasia.
  • Wray, Alison; Svennevig, Jan; Simonsen, Hanne Gram; Norvik, Monica I.; Landmark, Anne Marie Dalby; Hansen, Pernille & Furunes, Marit Johanne (2020, 20. november). Demens og kommunikasjon på tvers av språk. [Internett].  You Tube.
  • Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille & Romøren, Anna Sara Hexeberg (2019). Tidlig språkinnsats: Språklek med svakt forskningsbelegg. barnehage.no. . doi: https://www.barnehage.no/artikler/tidlig-sprakinnsats-spraklek-med-svakt-forskningsbelegg/473144
  • Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille & Romøren, Anna Sara Hexeberg (2019). Utvikling bør skje i samspill mellom gründere, forskere og praksisfeltet. barnehage.no.
  • Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Sandvik, Margareth; Hansen, Pernille; Romøren, Anna Sara Hexeberg & Tkachenko, Elena (2019). Syltynn Bravo-rapport. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
  • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan (2019). Ordfinning og ordleting hos sju flerspråklige med demens.
  • Hansen, Pernille & Simonsen, Hanne Gram (2019). Lexical factors in naming among multilinguals with dementia: The effects of frequency, age of acquisition, phonological neighbourhood density, word class, imageability and cognate status.
  • Holm, Elisabeth; Hansen, Pernille; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Simonsen, Hanne Gram & Garmann, Nina Gram (2019). Helhetlig kartlegging av flerspråklige barns språk: Noen fallgruver og tre mulige løsninger.
  • Norvik, Monica I.; Goral, Mira; Kuzmina, Ekaterina; Røste, Ingvild & Simonsen, Hanne Gram (2019). Within and between language treatment effects in severe aphasia in multilingual speakers. Frontiers in Neuroscience.  ISSN 1662-4548. . doi: 10.3389/conf.fnhum.2019.01.00089
  • Strangmann, Iris; Hansen, Pernille; Antolovic, Katarina; Bøyum, Malene; Simonsen, Hanne Gram & Obler, Loraine (2019). Empirically establishing cognateness: Translation elicitation of Norwegian words by English monolinguals.
  • Fyndanis, Valantis; Cameron, S.; Caplan, D.; Davril, C.; Kaldhol, Nina Hagen; Knoph, Monica I. K.; Simonsen, Hanne Gram; Theimann, Ane; Themistocleous, Charalambos & Bak, T. (2018). The impact of successive bi-/multilingualism on the cognitive abilities of healthy older speakers: Evidence from Norwegian academics.
  • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Simonsen, Hanne Gram; Tengesdal, Eirik; Payne, Elinor & Post, Brechtje (2018). Uttaler voksene konsonantgerupper på en annen måte til barn enn til voksene?.
  • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth; Simonsen, Hanne Gram; Tengesdal, Eirik; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Payne, Elinor & Post, Brechtje (2018). Consonant clusters in Norwegian CDS: are they produced differently from clusters in ADS?.
  • Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss; Hansen, Pernille & Simonsen, Hanne Gram (2018). Screening for language delay using Norwegian CDI III.
  • Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Pedersen, Ingrid (2018). Norsk CDI III.
  • Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Pedersen, Ingrid (2018). Norwegian CDI III.
  • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan (2018). Communicative competence in multilingual persons with dementia: A linguistic perspective.
  • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Svennevig, Jan & Vonen, Maria Njølstad (2018). Code-switching in multilinguals with dementia: Individual patterns across speech contexts.
  • Hansen, Pernille; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2018). Bildebenevning hos eldre innvandrere med demens: Hvilke egenskaper ved ordene påvirker benevningen?.
  • Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; de Jong, Jan; Morken, Frøydis; Garmann, Nina Gram & Romøren, Anna Sara Hexeberg (2018, 19. september). Statped - en bro mellom forskning og praksis. [Internett].  barnehage.no.
  • Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; de Jong, Jan; Morken, Frøydis; Garmann, Nina Gram & Romøren, Anna Sara Hexeberg (2018, 18. september). Statped må styrkes.  Dagsavisen.
  • Kuzmina, Ekaterina; Norvik, Monica I.; Goral, Mira & Simonsen, Hanne Gram (2018). Auditory comprehension in bilingual aphasia: what can eye-tracking data tell us?. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  (32), s 117- 118 . doi: 10.1080/02687038.2018.1487924
  • Norvik, Monica I.; Hansen, Jessica Pedersen Belisle; Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan Ludvig (2018). Språk, migrasjon og helse.
  • Simonsen, Hanne Gram & Hansen, Pernille (2018). Kartlegging av 4åringers språk: En ny kortversjon av "Preteritumstesten".
  • Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan (2018). Språk og kommunikasjon hos flerspråklige eldre med demens.
  • Fyndanis, Valantis; Lind, Marianne; Balčiūnienė, Ingrida; Bjekić, Jovana; Ceder, Klaudia; Gavarró, Anna; Grohmann, Kleanthes K.; Haaland-Johansen, Line; Jacquemot, Charlotte; Blom Johansson, Monica; Kambanaros, Maria; Kovacevic, Melita; Kuvac, Jelena; Martínez-Ferreiro, Silvia; Mendez-Orellana, Carolina; Rofes, Adrià; Røste, Ingvild; Hernández Sacristán, Carlos; Salmons, Io; Simonsen, Hanne Gram; Soroli, Eva; Sör, Ingrid; Vuksanović, Jasmina; Zakariás, Lilla; Varlokosta, Spyridoula & Howard, David (2017). Cross-linguistic adaptations of the Comprehensive Aphasia Test.
  • Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss & Simonsen, Hanne Gram (2017). Norsk CDI III - en pilot.
  • Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss; Simonsen, Hanne Gram; Flygstad, Nina; Gullvik, Marthe; Milder, Nina & Pedersen, Nina (2017). Assessing language skills in Norwegian kindergartens: Piloting CDI III in Norwegian..
  • Simonsen, Hanne Gram & Haman, Ewa (2017). LITMUS-CLT: A new way to assess bilingual lexicons. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  31(11-12), s 811- 817 . doi: 10.1080/02699206.2017.1307454 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne; Ribu, Ingeborg Sophie; Bøyum, Malene & Svennevig, Jan (2017). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time.
  • Svennevig, Jan & Simonsen, Hanne Gram (2017). The MultiLing Dementia Project. Vis sammendrag
  • Svennevig, Jan; Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne & Ribu, Ingeborg Sophie (2017). Word search and lexical access in a bilingual speaker with dementia.
  • Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Payne, Elinor; Post, Brechtje; Holm, Elisabeth & Hansen, Pernille (2016). Tverrspråklige mønstre i barns konsonantgruppeproduksjon.
  • Garmann, Nina Gram; Torkildsen, Janne von Koss; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Romøren, Anna Sara Hexeberg & Hansen, Pernille (2016). CDI III - a progress report.
  • Garmann, Nina Gram; Torkildsen, Janne von Koss; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Romøren, Anna Sara Hexeberg & Hansen, Pernille (2016). The development of CDI III in Norwegian..
  • Hansen, Pernille; Luniewska, Magdalena; Haman, Malgorzata M.; Kolak, Joanna; Mieszkowska, Karolina; Wodniecka, Zofia; Haman, Ewa & Simonsen, Hanne Gram (2016). Lexical skills in Polish-Norwegian and Polish-English preschoolers. Vis sammendrag
  • Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Simonsen, Hanne Gram & Haman, Ewa (2016). Lexical skills in Polish Norwegian preschoolers.
  • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2016). Verb-production treatment in multilingual aphasia: Cross-linguistic generalization or inhibition?. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078. . doi: 10.3389/conf.fpsyg.2016.68.00006
  • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2016). Verb-production treatment in multilingual aphasia: Cross-linguistic generalization or inhibition?.
  • Kristoffersen, Kristian Emil; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2016). Phonological patterns (templates) in 5 p– syndrome (Cri du Chat Syndrome). Vis sammendrag
  • Lind, Marianne; Fyndanis, Valantis; Balciuniene, Ingrida; Bjekic, Jovana; Ceder, Klaudia; Gavarró, Anna; Grohmann, Kleanthes K.; Haaland-Johansen, Line; Jacquemot, Charlotte; Johansson, Monica Blom; Kambanaros, Maria; Kovacevic, Melita; Kuvac, Jelena; Martinez-Ferreiro, Silvia; Mendez-Orellana, Carolina; Rofes, Adria; Røste, Ingvild; Sacristan, Carlos Hernandez; Salmons, Io; Simonsen, Hanne Gram; Soroli, Efstathia; Sör, Ingrid; Varlokosta, Spyridoula; Vuksanovic, Jasmina; Zakarias, Lilla & Howard, David (2016). Cross-linguistic adaptations of The Comprehensive Aphasia Test: Challenges and solutions. Vis sammendrag
  • Ribu, Ingeborg Sophie; Simonsen, Hanne Gram; Løver, Morten Aase; Strand, Bror-Magnus Sviland & Kristoffersen, Kristian Emil (2016). N-LARSP: Adaptation of the LARSP profile chart to Norwegian. Vis sammendrag
  • Rofes, Adria; Zakarias, Lilla; Ceder, Klaudia; Lind, Marianne; Johansson, Monika Blom; Bjekic, Jovana; Fyndanis, Valantis; Gavarró, Anna; Simonsen, Hanne Gram; Sacristan, Carlos Hernandez; Kraljevic, J; Martinez-Ferreiro, Silvia; Mavis, Ilknur; Mendez Orellana, C; Meteyard, Lotte; Salmons, Io; Sör, Ingrid; Lukacs, A; Tuncer, M; Vuksanovic, Jasmina; Varlokosta, Spyridoula & Howard, David (2016). Word imageability from a cross-linguistic perspective. Stem-, spraak- en taalpathologie.  ISSN 0924-7025.  21, s 158- 160
  • Rofes, Adria; Zakarias, Lilla; Ceder, Klaudia; Lind, Marianne; Johansson, Monika Blom; Bjekic, Jovana; Fyndanis, Valantis; Gavarró, Anna; Simonsen, Hanne Gram; Sacristan, Carlos Hernandez; Kraljevic, J; Martinez-Ferreiro, Silvia; Mavis, Ilknur; Mendez Orellana, C; Meteyard, Lotte; Salmons, Io; Sör, Ingrid; Lukacs, A; Tuncer, M; Vuksanovic, Jasmina; Varlokosta, Spyridoula & Howard, David (2016). Word imageability from a cross-linguistic perspective.
  • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2016). Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer.
  • Simonsen, Hanne Gram; Garmann, Nina Gram; Payne, Elinor; Post, Brechtje; Holm, Elisabeth & Hansen, Pernille (2016). Cross-linguistic patterns in children’s productions of consonant clusters.
  • Simonsen, Hanne Gram & Knoph, Monica I. Norvik (2016). Flerspråklighet hos eldre.
  • Simonsen, Hanne Gram; Steien, Guri Bordal; Albury, Nathan John; Milani, Tommaso; Mesthrie, Raj; Williams, Quentin & Swartz, Leslie (2016). Panel 2: Interdisciplinarity.
  • de Bot, Kees; Lind, Marianne; Ribu, Ingeborg Sofie Bjønness; Simonsen, Hanne Gram; Svendsen, Bente Ailin & Svennevig, Jan (2015). Bilingualism and aging: Executive functions, language use and management in normally aging speakers and speakers with dementia.
  • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Thurmann-Moe, Anne Cathrine & Torkildsen, Janne von Koss (2015). CDI short form, CDI III and CLT.
  • Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Chyl, Katarzyna; Simonsen, Hanne Gram & Haman, Ewa (2015). Lexical skills in Polish-Norwegian preschoolers.
  • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). The impact of verb retrieval therapy in a bilingual speaker with fluent aphasia.
  • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). Variation and changes in code-switching in multilingual aphasia.
  • Payne, Elinor; Post, Brechtje; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2015). Mastering VC timing: When do prosodic-phonetic biases emerge in acquisition?.
  • Payne, Elinor; Post, Brechtje; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2015). Prosodic-phonetic biases and the acquisition pathway: A cross-linguistic study of VC timing.
  • Payne, Elinor; Post, Brechtje; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2015). VC timing acquisition: Integrating phonetics and phonology.
  • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2015). Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen.
  • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2015). Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen.
  • Ryen, Else & Simonsen, Hanne Gram (2015). Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen..
  • Simonsen, Hanne Gram (2015). Assessing lexical development in bilingual children.
  • Simonsen, Hanne Gram; Garmann, Nina Gram; Payne, Elinor; Post, Brechtje; Holm, Elisabeth & Hansen, Pernille (2015). Cross-linguistic microvariation in cluster production.
  • Svarverud, Rune; Simonsen, Hanne Gram; Eriksen, Erik Oddvar & Heggen, Kristin (2015). Bør ansette rektor, ikke velge. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
  • Tengesdal, Eirik; Theil, Rolf & Simonsen, Hanne Gram (2015). Plosivane i Bjerkreim. Ein synkron studie av preaspirasjon og klanglause lenes.
  • Hansen, Pernille; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2014). The effects of word class,imageability, phonological neighborhood density and frequency on the early acquisition of Norwegian content words.
  • Hide, Øydis; Kaasa, Tina & Simonsen, Hanne Gram (2014). Clinical use of Electropalatography (EPG) in a Norwegian child born with Cleft Lip and Palate (CLP).
  • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2014). The impact of Semantic Feature Analysis on verb production in a multilingual speaker with aphasia.

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 27. jan. 2021 17:44