Ingeborg Sophie Bjønness Ribu

Stipendiat - Lingvistikk
Bilde av Ingeborg Sophie Bjønness Ribu
English version of this page
Telefon +47 22857688
Rom HW313
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Språk og demens (Alzheimers sykdom, Primær progressiv afasi)
 • Klinisk lingvistikk
 • Typisk og atypisk aldring
 • Språkvansker

Bakgrunn

Doktorgrad i lingvistikk, UiO, 2020

Forskningsassistent ved Psykologisk institutt, UiO 2015-2016

Forskningsassistent ved Folkehelseinstituttet 2015

Forskningsassistent ved ILN 2011-2015

Master i lingvistikk, UiO 2012

Bachelor i lingvistikk, UiO 2010

Doktorgradsprosjekt

Språk og kognisjon ved aldring og demens

Samfunnet preges av at vi stadig blir eldre, og det er derfor viktig å forstå flere ulike aspekter ved aldring enn rent fysiske og (psyko)fysiologiske. Forskning på språkbruk og -ferdigheter hos eldre er et relativt nytt forskningsfelt, særlig i norsk sammenheng. I dette prosjektet skal jeg utforme en baseline for språklig aldring. Jeg skal også undersøke språklige ferdigheter hos personer en kjent demensdiagnose (Alzheimers sykdom og Primær progressiv afasi). 

For å kunne lage en baseline, vil jeg gjennomføre psykolingvistiske tester med to ulike deltakergrupper; yngre voksne (18-30 år) og eldre voksne (over 65 år). I tillegg vil jeg undersøke språkferdighetene til en gruppe personer med en aldersrelatert kognitiv svekkelse. Jeg vil teste både produksjon og forståelse blant alle deltakerne. Siden det i dag er lite forskning på området, vil dette prosjektet gi ny innsikt knyttet til aldersrelaterte språkvansker.

Forskningsspørsmålene som skal besvares i dette prosjektet er:

1) Hvordan påvirkes semantisk kunnskap, og leksikalske og syntaktiske ferdigheter av kognitiv svikt og Alzheimers sykdom/Primær progressiv afasi?

2) Kan språklige markører brukes i tidlig diagnose av Alzheimers sykdom, og å skille Alzheimers sykdom fra primær progressiv afasi? 

3) Hvilke metoder bør man bruke for å undersøke språklige endringer ved ulike demensdiagnoser?

For å få svar på disse spørsmålene vil jeg samle inn data fra personer med demens og nevrologisk friske personer. Alle deltakerne vil gjennomgå ulike kognitive og språklige tester. 

Emneord: Språkvitenskap, Lingvistikk, Klinisk lingvistikk, Demens, Alzheimers sykdom, Psykolingvistikk, primær progressiv afasi

Publikasjoner

 • Ribu, Ingeborg Sophie; Simonsen, Hanne Gram; Løver, Morten Aase; Strand, Bror-Magnus S. & Kristoffersen, Kristian Emil (2019). N-LARSP: A Developmental Language Profile for Norwegian, In Martin J. Ball; Paul Fletcher & David Crystal (ed.),  Grammatical Profiles: Further Languages of LARSP.  Multilingual Matters.  ISBN 9781788924382.  Kapittel 1.  s 1 - 28
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan & de Bot, Kees (2018). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  32(4), s 353- 377 . doi: 10.1080/02699206.2017.1381168 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Trecca, Fabio; McCauley, Stewart; Riis Andersen, Sofie; Bleses, Dorthe; Basbøll, Hans; Højen, Anders; Madsen, Thomas O.; Ribu, Ingeborg Sophie & Christiansen, Morten H. (2018). Segmentation of Highly Vocalic Speech Via Statistical Learning: Initial Results From Danish, Norwegian, and English. Language Learning.  ISSN 0023-8333.  s 1- 34 . doi: 10.1111/lang.12325 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haman, Ewa; Łuniewska, Magdalena; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Chiat, Shula; Bjekic, Jovana; Blaziene, Agne; Chyl, Katarzyna; Dabaskinsiene, Ineta; Engel de Abreu, Pascale; Gagarina, Natalia; Gavarró, Anna; Håkansson, Gisela; Harel, Efrat; Holm, Elisabeth; Kapalková, Svetlana; Kunnari, Sari; Levorato, Chiara; Lindgren, Josefin; Mieszkowska, Karolina; Montes Salarich, Laia; Potgieter, Anneke; Ribu, Ingeborg Sophie; Ringblom, Natalia; Rinker, Tanja; Roch, Maja; Slančová, Daniela; Southwood, Frenette; Tedeschi, Roberta; Tuncer, Aylin Müge; Ünal-Logacev, Özlem; Vuksanovic, Jasmina & Armon-Lotem, Sharon (2017). Noun and verb knowledge in monolingual preschool children across 17 languages: Data from Cross-linguistic Lexical Tasks (LITMUS-CLT). Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  31(11-12), s 818- 843 . doi: 10.1080/02699206.2017.1308553 Vis sammendrag
 • Ribu, Ingeborg Sophie (2014). Imageability and phonological neighborhood density effects in speech processing. Stem-, spraak- en taalpathologie.  ISSN 0924-7025.  19(1), s 74- 76

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Pernille & Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Psykolingvistikk for logopeder.
 • Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Language and cognition in healthy aging and dementia. Vis sammendrag
 • Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Primær progressiv afasi - teoretiske og praktiske perspektiver.
 • Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Språk som symptom på demens.
 • Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Tracking sentence comprehension in speakers with and without dementia.
 • Simonsen, Hanne Gram; Norvik, Monica I. & Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Flerspråklig aldring: Hva skjer med språkene, og hvordan kan vi undersøke det?.
 • Ribu, Ingeborg Sophie (2018). Word Associations in Alzheimer's Disease and Healthy Aging.
 • Ribu, Ingeborg Sophie; Bøyum, Malene & Hansen, Pernille (2018). The role of age, language proficiency and cognitive decline on free word associations.
 • Hansen, Pernille; Ribu, Ingeborg Sophie & Bøyum, Malene (2017). The mental lexicon across the lifespan: Word associations from L1 and L2 speakers of Norwegian with and without dementia.
 • Ribu, Ingeborg Sophie & Hansen, Pernille (2017). Språk og kommunikasjon hos personer med demens i Norge.
 • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne; Ribu, Ingeborg Sophie; Bøyum, Malene & Svennevig, Jan (2017). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time.
 • Svennevig, Jan; Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne & Ribu, Ingeborg Sophie (2017). Word search and lexical access in a bilingual speaker with dementia.
 • Ribu, Ingeborg Sophie; Simonsen, Hanne Gram; Løver, Morten Aase; Strand, Bror-Magnus Sviland & Kristoffersen, Kristian Emil (2016). N-LARSP: Adaptation of the LARSP profile chart to Norwegian. Vis sammendrag
 • de Bot, Kees; Lind, Marianne; Ribu, Ingeborg Sofie Bjønness; Simonsen, Hanne Gram; Svendsen, Bente Ailin & Svennevig, Jan (2015). Bilingualism and aging: Executive functions, language use and management in normally aging speakers and speakers with dementia.
 • Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Bjerkan, Kirsten Meyer; Holm, Elisabeth; Ribu, Ingeborg Sophie; Markiewicz, Stefan; Chyl, Katarzyna & Haman, Ewa (2014). Cross-Linguistic Lexical Tasks (CLT) in bilingual Polish-Norwegian children, monolingual peers and children with SLI.
 • Bjerkan, Kirsten Meyer; Ribu, Ingeborg Sophie; Hansen, Pernille & Simonsen, Hanne Gram (2013). CLT in Norwegian. Data from BiTD, MoTD and MoSLI children.
 • Hansen, Pernille; Bjekic, Jovana; Chyl, Katarzyna; Dabašinskienė, Ineta; Haman, Ewa; Kalninytė, Agnė; Kapalková, Svetlana; Kunnari, Sari; Łuniewska, Magdalena; Ribu, Ingeborg Sophie; Roch, Maja; Simonsen, Hanne Gram; Slancová, Daniela; Southwood, Frenette; Tunçer, Müge; Ünal, Özlem; Vrcic, Anida & Vuksanovic, Jasmina (2013). Monolingual CLT results. A cross-linguistic comparison.
 • Hansen, Pernille; Ribu, Ingeborg Sophie; Chyl, Katarzyna; Haman, Ewa; Łuniewska, Magdalena; Markiewicz, Stefan & Simonsen, Hanne Gram (2013). CLT results from bilingual Polish-Norwegian children compared to their monolingual peers.
 • Michalczuk, Karol; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Ribu, Ingeborg Sophie (2013, 20. juni). Dwa zamiast jednego - jedno dziecko, dwa języki.  Informator Katolicki.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. aug. 2016 15:49 - Sist endret 2. mars 2021 15:03

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter