Ingeborg Sophie Bjønness Ribu

Faglige interesser

Mine faglige interesser er klinisk lingvistikk, og særlig hvordan språkfunksjoner påvirkes av sykdom eller skade i hjernen. Videre er jeg også opptatt av tilpassing av kartleggingsverktøy for barn og voksne med språkvansker. I forskningen min har jeg undersøkt leksikalsk tilgang og setningsforståelse hos personer med demens (Alzheimers sykdom og primær progressiv afasi). Jeg har også jobbet på prosjekter som undersøker språkprosessering hos personer med afasi. 

Tiden min deles mellom egen forskning og teknisk støtte i MultiLings sosiokognitive laboratorium. Jeg har erfaring med eye tracking, EEG og atferdsmessige metoder for å studere språkprosessering. 

Bakgrunn

Doktorgrad i lingvistikk, UiO, 2020

Forskningsassistent ved Psykologisk institutt, UiO 2015-2016

Forskningsassistent ved Folkehelseinstituttet 2015

Forskningsassistent ved ILN 2011-2015

Master i lingvistikk, UiO 2012

Bachelor i lingvistikk, UiO 2010

Undervisning

 • FLER2110/4110 - Introduction to statistical Analysis for Language Students (høst 2019)
 • HON1000 - Tverrfaglig tema for honours-studenter (vår 2020)
 • LING1107 - Språktilegnelse (vår 2014; 2020)
 • LING1109 - Flerspråklighet (høst 2019; 2020)
 • LING1113 - Sosiolingvistikk og psykolingvistikk (vår 2020)
 • LING4140 - Språkvitenskaplig metode (vår 2020)
 • NOR1100 - Introduksjon til norsk grammatikk (høst 2011; 2012; vår 2012)
Emneord: Språkvitenskap, Lingvistikk, Klinisk lingvistikk, Demens, Alzheimers sykdom, Psykolingvistikk, primær progressiv afasi

Publikasjoner

 • Ribu, Ingeborg Sophie; Simonsen, Hanne Gram; Løver, Morten Aase; Strand, Bror-Magnus S. & Kristoffersen, Kristian Emil (2019). N-LARSP: A Developmental Language Profile for Norwegian, In Martin J. Ball; Paul Fletcher & David Crystal (ed.),  Grammatical Profiles: Further Languages of LARSP.  Multilingual Matters.  ISBN 9781788924382.  Kapittel 1.  s 1 - 28
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan & de Bot, Kees (2018). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  32(4), s 353- 377 . doi: 10.1080/02699206.2017.1381168 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Trecca, Fabio; McCauley, Stewart; Riis Andersen, Sofie; Bleses, Dorthe; Basbøll, Hans; Højen, Anders; Madsen, Thomas O.; Ribu, Ingeborg Sophie & Christiansen, Morten H. (2018). Segmentation of Highly Vocalic Speech Via Statistical Learning: Initial Results From Danish, Norwegian, and English. Language Learning.  ISSN 0023-8333.  s 1- 34 . doi: 10.1111/lang.12325 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haman, Ewa; Łuniewska, Magdalena; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Chiat, Shula; Bjekic, Jovana; Blaziene, Agne; Chyl, Katarzyna; Dabaskinsiene, Ineta; Engel de Abreu, Pascale; Gagarina, Natalia; Gavarró, Anna; Håkansson, Gisela; Harel, Efrat; Holm, Elisabeth; Kapalková, Svetlana; Kunnari, Sari; Levorato, Chiara; Lindgren, Josefin; Mieszkowska, Karolina; Montes Salarich, Laia; Potgieter, Anneke; Ribu, Ingeborg Sophie; Ringblom, Natalia; Rinker, Tanja; Roch, Maja; Slančová, Daniela; Southwood, Frenette; Tedeschi, Roberta; Tuncer, Aylin Müge; Ünal-Logacev, Özlem; Vuksanovic, Jasmina & Armon-Lotem, Sharon (2017). Noun and verb knowledge in monolingual preschool children across 17 languages: Data from Cross-linguistic Lexical Tasks (LITMUS-CLT). Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  31(11-12), s 818- 843 . doi: 10.1080/02699206.2017.1308553 Vis sammendrag
 • Ribu, Ingeborg Sophie (2014). Imageability and phonological neighborhood density effects in speech processing. Stem-, spraak- en taalpathologie.  ISSN 0924-7025.  19(1), s 74- 76

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Pernille & Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Psykolingvistikk for logopeder.
 • Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Language and cognition in healthy aging and dementia. Vis sammendrag
 • Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Primær progressiv afasi - teoretiske og praktiske perspektiver.
 • Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Språk som symptom på demens.
 • Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Tracking sentence comprehension in speakers with and without dementia.
 • Simonsen, Hanne Gram; Norvik, Monica I. & Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Flerspråklig aldring: Hva skjer med språkene, og hvordan kan vi undersøke det?.
 • Ribu, Ingeborg Sophie (2018). Word Associations in Alzheimer's Disease and Healthy Aging.
 • Ribu, Ingeborg Sophie; Bøyum, Malene & Hansen, Pernille (2018). The role of age, language proficiency and cognitive decline on free word associations.
 • Hansen, Pernille; Ribu, Ingeborg Sophie & Bøyum, Malene (2017). The mental lexicon across the lifespan: Word associations from L1 and L2 speakers of Norwegian with and without dementia.
 • Ribu, Ingeborg Sophie & Hansen, Pernille (2017). Språk og kommunikasjon hos personer med demens i Norge.
 • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne; Ribu, Ingeborg Sophie; Bøyum, Malene & Svennevig, Jan (2017). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time.
 • Svennevig, Jan; Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne & Ribu, Ingeborg Sophie (2017). Word search and lexical access in a bilingual speaker with dementia.
 • Ribu, Ingeborg Sophie; Simonsen, Hanne Gram; Løver, Morten Aase; Strand, Bror-Magnus Sviland & Kristoffersen, Kristian Emil (2016). N-LARSP: Adaptation of the LARSP profile chart to Norwegian. Vis sammendrag
 • de Bot, Kees; Lind, Marianne; Ribu, Ingeborg Sofie Bjønness; Simonsen, Hanne Gram; Svendsen, Bente Ailin & Svennevig, Jan (2015). Bilingualism and aging: Executive functions, language use and management in normally aging speakers and speakers with dementia.
 • Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Bjerkan, Kirsten Meyer; Holm, Elisabeth; Ribu, Ingeborg Sophie; Markiewicz, Stefan; Chyl, Katarzyna & Haman, Ewa (2014). Cross-Linguistic Lexical Tasks (CLT) in bilingual Polish-Norwegian children, monolingual peers and children with SLI.
 • Bjerkan, Kirsten Meyer; Ribu, Ingeborg Sophie; Hansen, Pernille & Simonsen, Hanne Gram (2013). CLT in Norwegian. Data from BiTD, MoTD and MoSLI children.
 • Hansen, Pernille; Bjekic, Jovana; Chyl, Katarzyna; Dabašinskienė, Ineta; Haman, Ewa; Kalninytė, Agnė; Kapalková, Svetlana; Kunnari, Sari; Łuniewska, Magdalena; Ribu, Ingeborg Sophie; Roch, Maja; Simonsen, Hanne Gram; Slancová, Daniela; Southwood, Frenette; Tunçer, Müge; Ünal, Özlem; Vrcic, Anida & Vuksanovic, Jasmina (2013). Monolingual CLT results. A cross-linguistic comparison.
 • Hansen, Pernille; Ribu, Ingeborg Sophie; Chyl, Katarzyna; Haman, Ewa; Łuniewska, Magdalena; Markiewicz, Stefan & Simonsen, Hanne Gram (2013). CLT results from bilingual Polish-Norwegian children compared to their monolingual peers.
 • Michalczuk, Karol; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Ribu, Ingeborg Sophie (2013, 20. juni). Dwa zamiast jednego - jedno dziecko, dwa języki.  Informator Katolicki.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. aug. 2016 15:49 - Sist endret 21. mai 2021 11:07

Prosjekter